– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA Z 30.1.03

V SILVISTICKEJ LITERATÚRE SA ČASTO PÍŠE O SPÚŠŤACOM MECHANIZME ZVLÁŠTNEHO STAVU V ŠEDEJ KÔRE VEĽKÉHO MOZGU, KDE JE POCIT TICHA A STAV ZNÍŽENIA ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU CELKOVO PRIPOMÍNAJÚCE STAV TESNE PRED ZASPANÍM. TAKÝMTO VÝBORNÝM MECHANIZMOM JE SLOVO SILVA. KEĎ SI VO VNÚTRI MYSLE SPOMENIEM NA TOTO SLOVO, UVEDIEM SA DO VHODNÉHO STAVU, KTORÝ JE VHODNÝ PRE TIETO CVIČENIA. ROZŠÍRENÝ NÁZOR, ŽE SILVOVA METÓDA JE URČITÝ STAV SPÁNKU, NEVYSTIHUJE STAV VECI A JE VIACMENEJ ZAVÁDZAJÚCI. LEPŠIE TENTO STAV VYSTIHUJE MOMENT ZASPANIA A NIE SPÁNOK. MÔŽEME TO POVEDAŤ AJ INÁČ, ŽE ZA STAVOM NAVODENÉHO TICHA (SPOMIENKY NA TICHO) A ODENERGETIZOVANIA MOZGU NASTUPUJE INÝ STAV, KTORÝ JE SPREVÁDZANÝ AKÝMSI PREPOJENÍM NEURÓNOVÝCH SPOJOV. PRI TOMTO STAVE JE MOZOG A KONKRÉTNE ŠEDÁ KÔRA VEĽKÉHO MOZGU SCHOPNÁ BYŤ PLNE ČULÁ A POSTREHOVAŤ VEĽA OKOLNOSTÍ NARAZ. TEDA KONAŤ ABSTRAKTNÉ ROZUMOVÉ VÝKONY A ZÁROVEŇ ROBIŤ VÝKONY INTUIČNE NA HRANICI VEŠTECKÝCH VÝKONOV. KEĎ SA V CVIČENIACH POKRAČUJE, TAK SA STAV NEURÓNOV ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU PREHLBUJE. (1. SILVA) ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI NA ŠEDÚ KÔRU VEĽKÉHO MOZGU, KDE SME SI ZĽAHKA PRECHÁDZALI JEDNOTLIVÉ ČASTI, UVEDOMUJÚC SI VŠETKY ATRIBÚTY ŠEDEJ KÔRY. SNAŽILI SME SA SEM ZAVIESŤ TICHO A NÍZKY STAV BIOENERGIÍ. ZÁROVEŇ SME SI SPOMENULI NA MINULÉ CVIČENIA. MALI SME POCIT, ŽE TELO SPÍ A MOZOG SI MÔŽE NEUSTÁLE KLÁSŤ OTÁZKY A ODPOVEDE. POPRI TOM JE SCHOPNÝ SA DO VŠETKÉHO INTUITÍVNE VCIŤOVAŤ A VYCIŤOVAŤ, ČO SA BUDE DO BUDÚCNOSTI DIAŤ. PRISPÔSOBUJÚ SA VNÚTORNÉ POCITY, VNÚTORNÝ HLAS, OBRAZY, PÍSMO, ALE AJ POZÍCIA RÚK A TELA. TOTO VŠETKO MUSÍ A MÁ PODPOROVAŤ STAV ZA HRANICOU TICHA A MOMENTU ZASPATIA. PO CVIČENÍ SME CHVÍĽU ČAKALI NA VYTVORENIE HLBŠIEHO STAVU. JE TO POCIT ČAKANIA NA VÝŤAH PRICHÁDZAJÚCI ZHORA. TENTO MENIACI SA STAV ZACHYTÍTE A NECHÁTE ROZVINÚŤ. (2. SILVA) POKRAČOVALI SME UTLMENÍM NEGATÍVNYCH MYŠLIENOK, POCITOV, BIOENERGIÍ A POZÍCIÍ RÚK. ZNOVU SME SI SPOMENULI NA PREDCHÁDZAJÚCE CVIČENIA, KEĎ SME ZMENŠOVALI OČI, NOS, JAZYK, UŠI, PRSTY RÚK A NÔH. CHVÍĽU SME POČKALI NA PRICHÁDZAJÚCI ZMENENÝ STAV V PODOBE VÝŤAHU. ZMENENÝ STAV ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU ZMENÍ SPÔSOB MYSLENIA, VŠETKÉHO POHYBU A HOVORENIA. AJ POCITY SA MUSIA ZMENIŤ. PO TOMTO CVIČENÍ SME SA KONCETROVALI NA OTVORENIE POZITÍVNEJ MYSLE, KTORÁ UMOŽŇUJE NEUSTÁLE KLÁSŤ OTÁZKY A ODPOVEDE. NEUSTÁLE SA VCIŤOVAŤ A VYCIŤOVAŤ BUDÚCNOSŤ. ZÁROVEŇ SME SI SPOMENULI, AKO SME TO CVIČILI MINULE ZA POCITU DOTYKU NA OKO, NOS, UCHO, JAZYK, PRSTY RÚK A NÔH. (3. SILVA) ĎALEJ SME PRACOVALI V POCITE CHRÁMU PRE RIEŠENIE PRAGMATICKÝCH ÚLOH BEŽNÉHO DŇA. TU SME SI PREDSTAVOVALI ĽUBOVOĽNÝ PREDMET PRED SEBOU, ZA SEBOU, VEDĽA JEDNÉHO BOKU, POTOM VEDĽA DRUHÉHO BOKU, POD SEBOU A NAD SEBOU. NEUSTÁLE SME O PREDMETE LOGICKY PREMÝŠĽALI A INTUITÍVNE SME TUŠILI BUDÚCNOSŤ. ODPORUČIL SOM, ABY SI MEDITUJÚCI VYBRALI ČO NAJOBYČAJNEJŠÍ PREDMET. ZÁROVEŇ SME CHVÍĽU ČAKALI NA STAV ZA HRANICOU TICHA A BODU ZASPATIA. POMÁHALI SME SI PREDSTAVOU PRICHÁDZAJÚCEHO VÝŤAHU. (4. SILVA) TOTO CVIČENIE SA PODOBÁ NA PREDCHÁDZAJÚCE IBA S TÝM ROZDIELOM, ŽE DÔRAZ SA KLÁDOL NA ZMYSLY, KTORÉ SA INTENZÍVNEJŠIE KONCENTROVALI NA PREDSTAVU PREDMETU V CHRÁME PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ. (5. SILVA). TOTO CVIČENIE SA TIEŽ PODOBÁ NA PREDCHÁDZAJÚCE S TÝM, ŽE SME VIZUALIZOVALI NAD SEBOU POSTUPNE PREDSTAVY A TEXTOVÉ NÁZVY MINERÁLOV, KOSTÍ, SÚČIASTOK, FARIEB. NASLEDOVALA PREDSTAVA, ŽE MINERÁLY VYSTUPUJÚ NA PLAFÓN CHRÁMU PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ A ODTIAĽ POZVOĽNA PADAJÚ SPÄŤ DO FYZICKEJ ŠEDEJ KÔRY MOZGOVEJ. VŠETKO SA MUSELO CVIČIŤ TAK, ABY SA ZACHOVAL STAV ZA TICHOM A BODOM SPÁNKU. CVIČILI SME AJ POCIT ČAKANIA NA PREHĹBENIE TOHTO STAVU. (6. SILVA) ZNOVU SME SI VYTVORILI CHRÁM, ALE TERAZ HO BUDEME POUŽÍVAŤ NA LIEČBU ORGÁNOV SVOJHO TELA. NAD HLAVOU SME SI VIZUALIZOVALI KUS ŽIVÉHO MÄSA ZVANÉHO SRDCE. NEUSTÁLE SME HO BOMBARDOVALI OTÁZKAMI, V AKOM JE STAVE, ČO BY SME MALI ROBIŤ, ABY BOLO ZDRAVÉ A VITÁLNE. ZÁROVEŇ SME SA DO SRDCA VCIŤOVALI INTUITÍVNE A TO HLAVNE, AKO PREDÍSŤ UDALOSTIAM, KTORÉ BY HO POŠKODILI. PRI TOMTO VŠETKOM SME HO IMAGINÁRNE OPEROVALI. SUGESCIA OPERÁCIE JE ÚČINNÝ PROSTRIEDOK LIEČBY. PO URČITOM ČASE SME SRDCE VRÁTILI ROVNO DO FYZICKÉHO SRDCA. CHVÍĽU SME ČAKALI NA STAV VÝŤAHU, KTORÝ ZNOVU PREHĹBIL STAV ZA TICHOM A MOMENTOM ZASPANIA. (7. SILVA) V TOMTO CVIČENÍ SME SI PREDSTAVOVALI JEDNU ALEBO DVE RUKY PRED SEBOU, ZA SEBOU, PO STRANÁCH, POD SEBOU A NAD SEBOU. SNAŽILI SME SA MAŤ POCIT, ŽE RUKY SÚ AKO ŽIVÉ A V NIEKTORÝCH MOMENTOCH ŤAHAJÚ, POTOM TLAČIA ALEBO SA HÝBU. VŠETKY PREDSTAVY PREHLBOVALI STAV ZA HRANICOU TICHA A BODU ZASPATIA. ZÁROVEŇ BOL MOZOG ČULÝ, NEUSTÁLE SI KLÁDOL OTÁZKY A HĽADAL ODPOVEDE. INTUITÍVNE TUŠIL, AKO BUDEME TOTO CVIČENIE CVIČIŤ V BUDÚCNOSTI. ČAKALI SME AJ NA STAV VÝŤAHU. (8. SILVA) V TOMTO CVIČENÍ SME POUŽILI IBA ĽAVÚ HEMISFÉRU (PRAVÁCI), KDE SME VNÚTORNÝM HLASOM HOVORILI SLOVÁ: OKO, PRAVDA, NEPRAVDA, PRÍČINA A ÚČINOK. SNAŽILI SME SA O LOGICKÝ POSTUP POUŽÍVANIA TÝCHTO SLOV V PRAXI. ZÁROVEŇ SME SI KLÁDLI OTÁZKY A ODPOVEDE. S TÝM SME VYCIŤOVALI AJ BUDÚCNOSŤ PREMOSTENÚ DO TÚŽBY POUŽÍVAŤ TIETO SLOVÁ V ŽIVOTE. (9.SILVA) V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SA SKONCENTROVALI DO PRAVEJ HEMISFÉRY (PRAVÁCI), KDE SME SA NALADILI NA INTUÍCIU, KTOREJ ZÁKLADOM SÚ VEŠTECKÉ SCHOPNOSTI (BLIŽŠIE VEŠTECKÁ ŠKOLA) ZA POMOCI PÍSMEN, ČÍSLIC, ZRKADLA, VIRGULE, ZVONČEKA, RUKY, PERA, ŠPIRÁLY, VENTILÁTORA, HLAVY, ŠÁLKY, SNA, PRSTU, TVÁRE, OČÍ, NKOSA, UCHA, ČELA. PRI INTUÍCII BOLO ZNOVU TREBA ZACHOVAŤ STAV, KTORÝ IDE ZA HRANICU TICHA A MOMENTU ZASPATIA. ZA TÝMTO STAVOM JE NÁŠ ŽELATEĽNÝ STAV.

Pridaj komentár