Základom meditačných cvičení v Sexuálnej škole je ovládnuť svoju sexualitu. Do tejto oblasti patria cvičenia, ktoré sú zamerané na otvorenie pamäťových záznamov, kde máte uložené informácie o sexualite. Ďalej sem patria informácie, ktoré umožňujú pochopiť sexualitu rozumovo. Pochopiť ju, vciťovať sa do sexuality emocionálne a citovo. Veriť, že je to najlepšia metóda na liečbu a meditáciu. Ďalej sa treba prepojiť do malého mozgu, kde treba konfrontovať svoju sexualitu a jej vývoj s vaším podvedomím. Sexuálnym vedomím prenikáte aj do miechy, kde sú pohybové sexuálne koordináty. Ďalšia oblasť ovládnutia sexuality je vyvolanie rôznych sexuálnych úchyliek vo svojej mysli. Musíte si uvedomiť, že nikto nechce, aby ste to robili fyzicky. Stačí to robiť na psychickej úrovni. Ďalšia oblasť je zvládnutie živočíšnej sexuality. Psychické napojenie sa na zvieratá, ktoré sú v ruji. Otvoríte si zbytky buniek feromónového centra v nose. Prežívate stavy sexuality zvierat, kde je zviera totálne koncentrované na sexuálny výkon. Všetko je riadené cez miechu. Sex, samec a samica sa cítia ako jedno telo a jedna bytosť. Potom dosahujú určitú chemicko-tranzovú odmenu. Príjemné trasenie svalstva. Totálna únava a slasť. Inou oblasťou, o ktorej chcem hovoriť, je určitý spôsob zamilovanosti. Tento stav sa cvičí takým spôsobom, že si spomeniete, kedy ste boli zamilovaný a čo ste všetko prežívali. Keď som túto meditáciu ponúkal viacerým, s prekvapením som zistil, že ju odmietali. Dokonca sa báli, mali pred ňou rešpekt. Máloktorí z ezoterikov si pestujú zamilovanosť. Nevenujú sa jej, zabúdajú na tento fantastický stav. Je to určitý klenot v ľudskej psychike a bolo by žiadúce viac sa venovať rozvoju zamilovanosti. Zamilovanosť na fyzickej úrovni sa pestovala aj v helenistickom Grécku. Boli to zvláštne meditácie pomocou odvarov z byliniek. Teda znovu opakujem, začínate spomienkami na vlastnú zamilovanosť, vraciate sa k nej, máte k nej určitú úctu, zbožnosť, chcete ju pestovať. Potom postupne prechádzate do vyššieho stavu, kde sa snažíte v stave zamilovanosti vnímať všetko krásne, čo ľudia vytvorili. Zvyšovať stav zamilovanosti vám pomôže vciťovanie sa na diaľku do ľudí, ktorí sú práve zamilovaní.Keď si navodíte stav zamilovanosti, uvedomíte si, že sa mu chcete venovať, že ho chcete pestovať, chcete ho vyvolávať a chcete, aby sa stupňoval, aby sa stal pre vás niečím výnimočným a zvláštnym. K stavu zamilovanosti si vytvárate posvätnú úctu ako k tomu najvyššiemu, čo je človek schopný dosiahnuť vo svojej ľudskej existencii. Stav zamilovanosti postupne odpájate od objektu zamilovanosti, teda fyzickej osoby a zamilovanosť presúvate do oblasti krásy. Snažíte sa privolať k sebe podnety, ktoré vám dovolia, aby vo vás pôsobila zamilovanosť. Hľadáte vhodné objekty medzi ľuďmi, zvieratami a ladíte sa aj na umelecké predmety. Zamilovanosť sa stáva krásnou sama v sebe. Vaša zamilovanosť privoláva všetko krásne a šťastné. Všetko krásne, čo príde k vám, si vychutnáte v stave zamilovanosti. Vaša zamilovanosť umožňuje vidieť krásu aj tam, kde ju za normálnych okolností nevidíte. Zamilovanosť to je odhaľovanie tajomstva krásy. Keď príde krása, odložte svoju zamilovanosť a pestujte spoločnú zamilovanosť. Nezabúdajte na tých ostatných a darujte im zamilovanosť pre krásu. Volajte, aby ste stretli zamilovanosť druhého a spoločne sa zamilujte do krásy. Vyvolajte spoločnú zamilovanosť, keď prichádza šťastie. Keď nie ste v stave zamilovanosti, strácate lásku aj šťastie. Imaginárne pohlaďte zamilovanosť tých druhých a požiadajte, aby aj oni tak urobili. Konanie v dobrote sprítomňuje lásku, keď konáte dobré skutky. Ponorte sa do zamilovanosti. Aké je to krásne byť zamilovaný. Len a len z lásky dávajte zamilovanosť. Pri nácviku zamilovanosti a pestovaní zamilovanosti sa mimoriadne aktivizujú spánkové laloky, v ktorých je uložený imunitný systém, alebo sú tu prvky, ktoré naň blahodárne vplývajú. Až po zvládnutí sexuálnych meditácií môžete začať pestovať zamilovanosť do fyzických objektov. Neskoršie na to môžete zapojiť zamilovanosť, ktorá bude viesť do duchovného sveta, do náboženstva, milovania univerza, ale to je už špeciálna kapitola. Keď to zhrniem, mali by ste prejsť a zvládnuť svoju sexualitu po rozumovej stránke. Odmeditovať ju, ovládnuť v nej rôzne stavy a až potom sa začať venovať stavu zamilovanosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.