Túto noc som sa vyspal znovu ako človek v hlbokom spánkovom stave. Bol som znovu plný chuti pracovať a postúpiť na meditačnej ceste. Rozhodol som sa nemeditovať v postupnosti jednotlivých škôl na internete, ale voľne podľa vnútorného výberu. Vnútorný meditačný systém si niekedy dovolí pracovať mimo poradia. Venoval som sa otázke pochopenia nácviku imaginácie pohybu všetkého druhu. Uvedomoval som si pohyb plodu, narodenie, pohyby a reflexy dieťaťa. Celkový pamäťový záznam o pohybe. Usiloval som sa s týmto pamäťovým záznamom stotožniť. Znovu som sa vrátil k anatomickému atlasu ľudského tela. Tento atlas je napísaný odborne, ale aj pre stredne zdatného laika je pochopiteľný. Rozhodol som sa, že si ho naštudujem podrobnejšie. Uvedomujem si, že základom mojich meditácií sú orgány a systémy tela. Čaká ma podrobnejšie štúdium hlavne nervového systému. Zaujali ma obrázky nervových buniek. Ich tvary vo mne evokovali obrázky čakier. Prvýkrát som mal pocit, že nervstvom a nervovými bunkami sme obrastení ako pavučinami. Študoval som podrobnejšie miechu a sem idúce nervstvo. Skutočne je to extatický pocit, byť vrátil k anatomickému atlasu ľudského tela. Tento atlas je napísaný odborne, ale aj pre stredne zdatného laika je pochopiteľný. Rozhodol som sa, že si ho naštudujem podrobnejšie. Uvedomujem si, že základom mojich meditácií sú orgány a systémy tela. Čaká ma podrobnejšie štúdium hlavne nervového systému. Zaujali ma obrázky nervových buniek. Ich tvary vo mne evokovali obrázky čakier. Prvýkrát som mal pocit, že nervstvom a nervovými bunkami sme obrastení ako pavučinami. Študoval som podrobnejšie miechu a sem idúce nervstvo. Skutočne je to extatický pocit, byť vlastným vedomím vo všetkých nervových zakončeniach.V meditačnej skupine sme meditovali Alchymistickú školu. Uvedomovali sme si zložitosť chemických pochodov v ľudskom tele. Minulý mesiac sme prenikali do chémie mozgu, v dnešnej meditácii sme prenikali do pľúc, tepien a žíl. V krvnom riečišti sme sledovali presun kyslíka v tepnách a presun oxidu uhličitého žilami. U každého meditujúceho sa našli oblasti, kde bunky dostávali málo kyslíka a orgány, kde žilný systém slabo odoberá oxid uhličitý. Niektorí meditujúci nevedia dobre dýchať. Budú si musieť dýchanie precvičiť. Na obed sa mi objavovali hysterické záchvaty v podobe silných bioenergií na povrchu zubov. Už sa mi darí odosobniť sa od záchvatového stavu a preniesť ho do kostnej hmoty a tam ho udržať.

Pridaj komentár