Základom meditácií v Reiki škole je práca s určitými symbolmi, ktoré v ľudskej civilizácii majú mimoriadny význam a sprevádzali ľudí od ich začiatku. Za takýto znak môžeme považovať kríž. Nachádza sa v každej kultúre. Každá kultúra ho mimoriadne využíva. Trvale a najvýznamnejšie sa usadil v kresťanských kultúrach. Ďalej je to kruh, môže to byť špirála, prípadne konská hlava alebo ruka. Samozrejme týchto symbolov je viacej, ale my sme si vybrali práve tieto. Meditácie Reiki školy zahájite tým, že si uvedomíte, že nepočujete, nevidíte, nechutnáte, nečucháte, nehmatáte a aktivizujete zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej a malom mozgu, pudy, inštinkty v mieche. Keď ste takto pripravení, otvoríte si pamäťový záznam ezoterika a konkrétny podzáznam Reiki škola. Tu začnete základné cvičenie, ktoré sa bude zaoberať tým, že si vo svojej pamäti spomeniete na všetky možné kríže, ktoré ste kedykoľvek videli, kreslili, počuli ste o nich hovoriť. Poprípade keď máte týchto záznamov málo, tak si naštudujete históriu kríža a symboliku kríža. K tomuto znaku prijmete rozumový výklad, ktorý hovorí, že sú to dve úsečky, ktoré sa v jednom bode pretínajú. Ďalej môžete prijať názor náboženský, ktorý je založený na viere v to, že toto je znak stvoriteľa a v tom prípade tento znak nebudete skúmať rozumovo, ale budete si posilňovať vieru. Veríte, že je to tak a že autority, ktoré to pred vami vyslovili sa nemýlia a nie je dôvod ich tvrdenia nejako empiricky skúmať. Môžete si zobrať historickú literatúru a hľadať kríže v jednotlivých kultúrach. Teda možností je dosť. Základom tohto cvičenia je, aby ste si vytvorili pamäťové záznamy, ktoré o krížoch hovoria a viete si ich vizualizovať. Každý kríž môže mať množstvo rôznych tvarov a rozmerov. V pamäti si to uchováte tak, aby to bol kríž priestorový s adekvátnymi náležitosťami. Uvedomujete si, že kríže sú hmotná vec, môžu byť vyrobené z kameňa, z dreva, z ľudských kostí, zvieracích kostí a z iného materiálu. Tento materiál je zložený z protónov, neutrónov a elektrónov a je schopný vyžarovať určité energie. K takémuto obrazu si pridáte slovo kríž. So slovom kríž budete tak pracovať tak, že si otvoríte pamäťový záznam o slove kríž. Potom postúpite ďalej a podobné cvičenia robíte s kruhom. Vizualizujete si kruh. Uvedomujete si ho z hľadiska historických dôb. Aký vzťah mali ku kruhu jednotlivé kultúry. Ďalej budete mať k nemu rozumový prístup. Postup je podobný ako u kríža s tým, že si to naštudujete, neustále vizualizujete, vytvoríte si k tomu vzťah a pridáte rezonančné polia slovíčka kruh. Ďalší znak, ktorý je dominantný pre niektoré kultúry, je špirála. Zase platí zásada, že si pozriete v pamäti, kde všade máte špirálu zachytenú. Pokiaľ máte málo uložených záznamov o špirále, naštudujete si špirály v jednotlivých historických obdobiach. Kde ich používali, kde ich maľovali, kde ich nájdete v prírode. V prírode sa kríž objavuje po búrke, kruh sa objavuje v podobe slnečného kotúča a mesačného kotúča. Špirála sa objavuje na hladine vody. Letokruhy stromov môžu pripomínať špirálu, had je stočený do špirály. Možností máte mnoho. Tak isto si vytvárate k špirále rozumový prístup. Vytvárate si prístup veriaceho, že špirála je prejav vyššej Božej moci. Ďalej si k tomu vytvárate prístup ako k symbolu. Špirála je symbol univerza a jeho nekonečného pohybu. Takýmto cvičením prenikáte do malého mozgu a do podvedomia. Môžete mať k špirále prístup ako zviera, cítite sa ako špirála. Zároveň je špirála pre vás určitý pohyb. Obdobným spôsobom budete postupovať s konskou hlavou, ktorá je typická pre šamanov. Vyrezaná konská hlava sa nastokla na paličku, ktorá mala veľa stúh a ozdôb. Rovnako postupujete so znakom ruky, ktorú napríklad nájdete na ikonách. Toto je základný výcvik v Reiki škole. V ďalších cvičeniach sa usilujete o to, aby znaky, ktoré ste aktivizovali v pamäti, mali všetky prvky znakov vo vonkajšom reálnom svete. Znaky uložené v pamäti musia byť čo najrealistickejšie. Musia byť trojrozmerné, musia mať určitú farbu. Musíte si uvedomiť, že sú zložené z určitých chemických zlúčenín, prvkov, molekúl, atómov, protónov, elektrónov, neutrónov. Protóny a neutróny môžu za určitých okolností vyžarovať bioenergiu. Tiež elektróny sa môžu chovať ako hmota, prípadne častica. Keď sú hmotou, tak nevytvárajú bioenergiu. Keď sú časticou, vtedy sú mimoriadne bioenergeticky aktívne. Tu prichádza prvý výcvik, kde si znaky vizualizujete ako čierne. Dosahujete ten efekt, že elektróny, ktoré obiehajú okolo jadra, sa spomalia. Viac sa koncentrujú k jadru, viac sa stávajú hmotou a nie energiou. V tomto prípade sa jednotlivé znaky začínajú chovať infrazvukovo, začínajú zosávať bioenergiu najprv z vás a potom z vášho okolia. Niektorí ľudia majú tieto záležitosti poškodené a ich obrázky v pamäti sú začiernené. Chovajú sa infrazvukovo a zosávajú energiu z okolia. Druhý výcvik je opačný, máte pocit, že ste slnko a svetlo. Tento stav slnečnosti vedie k tomu, že elektróny sa vzďaľujú od jadra. Nechovajú sa ako hmota, ale chovajú sa ako častica a vytvárajú elektrické polia okolo vás. Takýmto spôsobom začínate vyžarovať bioenergetické pole, ktoré by bolo možné už aj fyzikálne zamerať. Znaky sa chovajú ultrazvukovo. Toto sú dva základné výcviky, vizualizácia čiernych a bielych znakov. Ďalší výcvik v Reiki škole smeruje k tomu, aby ste ku každému znaku priradili určité slovo. Toto slovo je v zvukovej podobe. Vizualizujete si kríž a k nemu si v pamäti spomeniete na vyslovenie slovíčka kríž. Uvedomujete si, že toto slovo bolo vyslovené v hlasivkách a každé písmeno má svoju rezonanciu. Kríž vizualizujete v pamäti, priradíte k tomu zvuk vášho hlasu a vytvárate rezonančné polia. Keď znovu a znovu vizualizujete kríž, opakujete slovo kríž, vytvárate omnoho viac bioenergie. Zase záleží na tom, či používate pocit tmy alebo svetla. Takisto vizualizujete kruh a k nemu si priradíte vyslovené slovo kruh. To isté spravíte so špirálou, buď v podobe bieleho, alebo čierneho znaku, alebo slnečného a mesačného znaku. Zároveň si spomeniete, ako ste ho rezonančne vyslovili v hlasivkách. To isté cvičíte so znakmi konskej hlavy alebo ruky. Keď chcete, aby znaky rezonovali v infrazvukovej hladine, musíte mať pocit ticha. Aj ticho má svoju rezonanciu. Keď chcete ísť do ultrazvukovej hladiny, máte pocit sirény. V Reiki škole je dôležité si uvedomiť, že jednotlivé znaky môžu pôsobiť ako usmerňovače bioenergie vo vnútri. Keď použijete znak špirály, môže sa okolo nej vytvárať magnetické pole, pretože dochádza k vytvoreniu určitej cievky a magnetu. Môžete si predstaviť, že kríž je z magnetovca, kruh je z magnetovca, špirála je z magnetovca, konská hlava je z magnetovca, ruka je z magnetovca. Dochádza k vytvoreniu magnetického poľa, ktoré omnoho lepšie drží bioenergiu. Napríklad v alternatívnej medicíne sa ľudia, ktorí nie sú schopní držať bioenergetické polia môžu liečiť tým, že pijú magnetizovanú vodu, prípadne nosia magnet vo vrecku, alebo si vsugerovávajú, že ho majú pri sebe. Tým dochádza k efektu lepšieho udržania bioenergií v tele. Keď sa chcete liečiť s takýmito znakmi, tak si ich vytvoríte vo svojej pamäti. Zistíte, či sa chcete liečiť čiernymi alebo bielymi znakmi, či to má byť s magnetickým poľom, či predstavou magnetovca. Liečenie prebieha takým spôsobom, že si tento znak vizualizujete a postupne ho posúvate po jednotlivých orgánoch tela so želaním, že sa chcete liečiť. Ďalšie dôležité cvičenie v Reiki škole je uvedomiť si, že sa dá liečiť aj väčším počtom znakov. Teda platí zásada, že máme dva spôsoby liečby. Jeden druh liečby ide cez nervové dráhy, kde využívate bioenergiu vytváranú na základe protónov, neutrónov a elektrónov. Iná možnosť je znak nasmerovať do krvného riečišťa, kde máte k nemu úplne iný vzťah. Pri liečení nervových dráh máte pocit, že tu platia fyzikálne zákony, pri liečbe krvného riečišťa na základe znakov máte pocit, že tu máte určité chemické reakcie. Človek, ktorý má poškodený imunitný systém, si vizualizuje znak s tým, že tento znak je zložený z určitých chemických látok, teda čistých prvkov. Tento znak má vyvolať adekvátne účinky chemických reakcií na to, aby človek vyzdravel. Ďalším dôležitým momentom pri liečbe bioenergetickými poliami je to, že keď diagnostikujete určitého človeka, teda robíte bioenergetickú diagnostiku buď v jeho prítomnosti alebo na diaľku zisťujete, že niektoré oblasti tela alebo niektoré bunky vôbec nevytvárajú bioenergiu, zosávajú si ju z okolia, niektoré jej vytvárajú zase prebytok. Na základe tvorby bioenergií môžete nepriamo diagnostikovať choroby. Miesto, kde sa tvorí príliš veľa bioenergií, bude chorľavieť a tak isto oblasť, kde sa netvoria bioenergie. V oblasti, ktorá zosáva bioenergiu môžete predpokladať, že tam bežia rakovinové procesy. To znamená, keď budete pracovať s Reiki znakmi, ktoré máte k dispozícii, snažíte sa o to, aby si každá bunka vytvárala optimálne množstvo bioenergií, aby ich nenatekalo príliš veľa alebo príliš málo. Cieľom je dosiahnuť stabilizáciu, vytvorenie stereotypu, že každá bunka si má vytvoriť vlastné bioenergetické pole.

Pridaj komentár