Po vnútornom boji a rozhodovaní som sa asi po 4 mesiacoch predsa rozhodol začať písať denník ezoterika, v ktorom chcem opísať osobné skúsenosti z vlastnej ezoterickej praxe tak, ako to už predo mnou spravili niektorí ezoterici. Škoda je, že som si neviedol osobný denník od začiatku mojej ezoterickej praxe. Tento nedostatok budem odstraňovať častejšie sa opakujúcimi spomienkami, ako to začalo a ako to pokračuje. Dnešný deň som strávil upratovaním ezoterických poznatkov z mája 2002. Takto to praktizujem každý mesiac. Vytriedim si veci nepodstatné, nezmyselné a to, čo má cenu z hľadiska logiky a rozumového prístupu sa prepíše a putuje do aktuálnych nových poznatkov na internet. Prepísaná kópia slúži k ďalším cvičeniam, ktoré robím každý deň. Vo večerných hodinách som s meditujúcou debatoval o stratégii meditácie. Znovu sme si uvedomovali, že naša cesta ezoteriky je rozumová. Meditácie sme rozdelili na denné a nočné. Denné meditácie delíme na tie, ktoré prevádzame v ľudskej psychike a na tie, ktoré prevádzame vo zvieracej psychike. Ľudskú psychiku delíme na 4 psychické stavy: hystériu, epilepsiu, schizofréniu a psychopatiu. Uvedomovali sme si aj nutnosť kontaktov s realitou a vracanie sa do reality prostredníctvom Silvovej metódy a marketingu. Sme ezoterici, ktorí dokážu žiť triezvo v realite a keď potrebujú, tak aj vo vnútornom svete. Spoločne sme ocenili tých, ktorí žijú vnútorným životom a čas, ktorý tu na zemi majú vymedzený, darujú hlavne sami sebe. Debatovali sme o tom, že členovia meditačných skupín musia prijať určité spoločné základy a odcvičiť ich bez vkladania vlastnej individuality. No po určitom čase trvania meditácií si treba zachovať vlastnú individualitu. Skupina, v ktorej sa každý podobá ako vajce vajcu nemá šancu postupovať ďalej. Aké je dobré, keď nočné meditácie robí viac ezoterikov a navzájom sa môžeme povzbudzovať a vymieňať si skúsenosti! Znovu konštatujeme, že si musíme precíznejšie naštudovať procesy, ktoré bežia v mieche. Obrázky o mieche nás posunuli ďalej. Takže zase štúdium a zdokonaľovanie všetkého. Niekedy je tento ezoterický stereotyp úžasne nudný. No čo človek neurobí, aby bol alebo patril medzi tých najlepších. Tá otázka alebo úvaha, že človek je šťastný hlavne vtedy, keď robí, čo sa mu zachce, ale keď musí robiť to, čo ho vedie k úspechu, teda to, čo je nutné, to ho zbavuje šťastia, je skutočne nepríjemná. Dilema chcem byť šťastný alebo úspešný? Asi znovu kompromis.

Pridaj komentár