– Individuálna meditácia z 21.8.2002

Pokračujem v prieskume a uplatnení teoretických základov matematiky do ezoterickej praxe, aby som lepšie pochopil a ovládal matematický spôsob myslenia, ktorého doménou je najhlbšia abstrakcia, kde pre vašu myseľ všetko okolo vás je alebo sú predmety s jednou kvalitou, a to je počet. Nič viac a nič menej.

Prvé cvičenie: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Teoretizujete s číslami samozrejme bez kalkulačky. 1+1=2,1+1+1=3,1+1+1+1=4,1+1+1+1+1=5, 1+1+1+1+1+1=6,1+1+1+1+1+1+1=7, 1+1+1+1+1+1+1+1=8,1+1+1+1+1+1+1+1+1=9, 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10 Pri cvičení sa koncentrujete do temenného mozgu a precvičili ste si epileptickú povahu. Bližšie Psyché a Logistická škola. Prvá zákonitosť je, že všetky čísla sa skladajú z určitého počtu jednotiek.

Druhé cvičenie: neustále ste v epileptickej povahe (koncentrácia do temenného mozgu). Druhá zákonitosť hovorí, že keď od čísla odčítate jednotku, tak sa o túto jednotku zmenší. 10-1=9, 9-1=8, 8-1=7, 7-1=6, 6-1=5, 5-1=4, 4-1=3, 3-1=2, 2-1=1, 1-1=0Tretie cvičenie: 9+1=10, 8+1=9, 7+1=8, 6+1=7, 5+1=6, 4+1=5, 3+1=4, 2+1=3, 1+1=2, 1+0=1

Neustále ste v epileptickej povahe. Tretia zákonitosť hovorí, že keď k číslu pripočítate jednotku, tak sa vždy zväčší o jednotku. Štvrté cvičenie: 1,3,5,7,9 sú nepárne čísla preto, že v ich súčte sa vždy nájde nepárny počet jednotiek. 1=1, 3=1+1+1, 5=1+1+1+1+1, 7=1+1+1+1+1+1+1, 9=1+1+1+1+1+1+1+1+1 Piate cvičenie: 2,4,6,8,10 sú čísla párne a preto platí, že pri ich súčte sa nájde vždy párny počet jednotiek. 2=1+1, 4=1+1+1+1, 6=1+1+1+1+1+1, 8=1+1+1+1+1+1+1+1, 10=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1.

Vráťme sa k predchádzajúcej matematizácii jednej strany knižky o Silvovej metóde, kde sme nakoniec dostali tieto čísla: 38,335,44,24,26,41,44,40, 36,42,37,49,42,10, 39,45,33,41,39,7,44,40,36,37, 44,42,16,34,45,49, 41,8,34,40,40,42,34,40,126,17, 46,38,163,4,4,17,3,152,35,47,44, 52,66,86,83,89,22,37,43,58,76,36,53. Neustále ste v epileptickej povahe a všetko spolu spočítate.

Nezabudnite, ručne. 38+335=373+44=417+24=441+26= 467+41=508+44=552+40 =592+36=628+42=670+37=707+44=751+42=793+10=803+39=842+45=887+33 =920+41 = 961+39=1000+7=1007+44=1051+40= 1091+36=1127+37=1164+44=1208+42= 1250+16=1266+34=1300+45=1345+49= 1349+41=1435+8=1443+34=1477+40=1517+40= 1557+42=1599+34=1633+40=1673+126=1799+17= 1816+46=1862+38=1900+163=2063+4=2067+4=2071+17= 2088+3=2091+152=2233+35=2268+47=2315+44=2359+52= 2411+66=2477+86=2563+83=2646+89=2735+22=2757+37= 2794+43=2838+58=2896+76=29726+36=3018+53=3071

Nesnažte sa počítanie zjednodušovať. Snažte sa počítanie čo najviac zrýchliť. Neustále po každom pripočítaní skontrolujte, či ste v epileptickej povahe. Medzi počítaním si ľahko odcvičte základy epileptickej povahy. Bližšie Psyché škola.

Pridaj komentár