Nájdete si tu otázky, na ktoré by mal ezoterik v oblasti kozmického vedomia zdatne odpovedať. Cieľom teoretickej certifikácie nie je skúška, ale snaha naviesť ezoterika k tomu, aby sa teoreticky vhodným spôsobom vzdelal a otestoval, ako ovláda teóriu 6. duchovnej cesty cez ganglie orgánov.

V prvom rade by si ezoterik mal uvedomiť dôležitosť teoretickej prípravy. Mal by sa naučiť chápať jednotlivé významy tu používaných slov, ktoré si nájde v : Slovník. Tiež by sa mal začínajúci ezoterik venovať anatómii a využiť na týchto stránkach množstvo anatomických obrázkov. Ezoterik by mal použiť vyhľadávač na vyhľadanie odpovedí na otázky tu položené. Ezoterik by si mal postupne prečítať jednotlivé články a pochopiť vzájomné súvislosti.

Čo je to ganglia?

Čo obsahujú ganglie?

Akú funkciu majú ganglie?

Koľko ganglií je v ľudskom tele?

Kde všade sa ganglie nachádzajú?

Ako sa ezoterik koncentruje do ganglií?

Aké druhy koncentrácie realizuje ezoterik do ganglií?

Aké obrázky ukladá ezoterik do oblasti ganglií orgánov?

Ktorým kozmonautom sa rozvinie kozmické vedomie?

Kedy sa rodia ľudia s kozmickým vedomím?

Majú osudom znetvorení jedinci kozmické vedomie?

Prečo si na začiatku kozmického vedomia ezoterik navodzuje predstavu labyrintu?

Ako pôsobí príťažlivá sila magmatického jadra na navodenie kozmického vedomia?

Prečo musí ezoterik pri nácviku kozmického vedomia zablokovať príťažlivé sily magmatického jadra Zeme?

Čo sa deje pri psychickom prieniku vedomia ezoterika cez 100 000 kilometrov atmosféry?

Vystupuje z mozgu ezoterika pri nácviku kozmického vedomia energetický lúč?

Aký má vzťah ezoterik k astronomickému bádaniu kozmu vedeckými bádateľmi?

Aký má vzťah ezoterik k astrologickému vnímaniu kozmu, tak typickému pre stredovek?

Ako používa ezoterik vedecké poznatky o kozme počas vešteckého výkonu v centre fantázie predného mozgu?

Prečo si ezoterik potrebuje pre kozmické vedomie vypestovať veštecké vnímanie prienikov psychiky do kozmu?

Ako vníma ezoterik prienik svojej psychiky pri 100% rozumovosti dnešných ľudí?

Ako vníma ezoterik prienik svojej psychiky do kozmu pri 50 % rozumovosti dnešných ľudí?

Ako vníma ezoterik prienik svojej psychiky do kozmu pri 20 % rozumovosti dnešných ľudí?

Je potrebné pre ezoterika štúdium poznatkov astronómie?

Je potrebné poznať, ako vnímali stredovekí ľudia kozmos na základe symbolov?

Je kozmickým prienikom pre ezoterika prienik do spomienok o kozme vo svojej pamäti?

Je kozmickým prienikom pre ezoterika prienik do aury okolo svojho tela?

Je kozmickým prienikom pre ezoterika prienik do inej osoby?

Je kozmickým prienikom pre ezoterika prienik do orgánov svojho tela a obrázkov o kozme tu uložených?

Je kozmickým prienikom pre ezoterika prienik do obrázkov pred sebou s tematikou kozmu?

Je kozmickým vedomím pre ezoterika prienik do predmetov okolo seba?

Ako intenzívne treba stupňovať predstavy kozmických telies do ganglií orgánov v tele?

Aký zmysel pri kozmickom vedomí je znovu a znovu dávať do oblasti ganglií orgánov tela určitý obrázok kozmického telesa?

Aký má zmysel zablokovať pôsobenie magmatických síl príťažlivosti do stredu zemegule?

Aký zmysel má energetický lúč so psychickou prítomnosťou, ktorý ide z mozgu ezoterika do priestoru kozmu?

Ako funguje prienik ezoterikovej psychiky cez stred Galaxie, kde sa nachádza čierna diera?

Aké obrázky a pocity dáva ezoterik pri kozmickom vedomí okolo všetkých ganglií orgánov svojho tela?

Čo ezoterik dosiahne, keď dá do ganglií orgánov obrázky planét?

Čo ezoterik dosiahne, keď dá do ganglií orgánov obrázky súhvezdí, potom zase galaxií, potom ich vymení za obrázky čiernej diery, potom dá do ganglií orgánov obrázky kozmov a nakoniec sektorov kozmu?

Kedy dáva ezoterik okolo ganglií orgánov rôzne zvukové efekty?

Čo všetko by sa mal naučiť vnímať ezoterik pri psychickom prieniku do kozmu?

Ako využíva ezoterik mozoček pri psychickom prieniku do kozmu?

Ako využíva ezoterik miechu pri psychickom prieniku do kozmu?

Čo má zabezpečovať brušný mozog a pudy v ňom uložené pri psychickom prieniku do kozmu?

Prečo sa ezoterik usiluje na duchovnej ceste ovládnuť kozmické vedomie a ako ďaleko by mal prenikať kozmickým priestorom?

Prečo sa musí naučiť kozmický ezoterik vnímať milióny, miliardy bilióny svetelných rokov?

Prečo sa má naučiť ezoterik univerzálnu techniku mentálneho znetvorenia svojho tela s koncentráciou do svalových platničiek?

Prečo sa má kozmický ezoterik postupne oboznamovať so slnečnou sústavou, súhvezdiami, galaxiami, kozmami, sektormi a nekonečnými diaľavami kozmu?

Prečo sa ezoterik musí naučiť techniku psychického návratu na planétu Zem?

Pridaj komentár