Individuálna meditácia

Predchádzajúce obdobie tejto školy bolo charakteristické tým, že som hľadal vhodné prístupy, ako vôbec nastúpiť cestu špiritistu a ako sa pomocou cvičení dostať k vytúženému cieľu vytvárať nielen dostatok bioenergie vo vlastnom tele, ale ju aj dodatočne vedieť doslova zhusťovať až do fyzicky existujúcich objektov. Viem, že takýto cieľ je príliš ambiciózny a možno v konečnom štádiu značne riskantný, ale bez riskovania asi toho dosiahne človek príliš málo. Tak isto je tu problém zdravotný a tiež psychický. Z toho, čo človek prečítal o osudoch špiritistov je každému jasné, že to s väčšinou z nich nedopadlo dobre. Z toho pre mňa vyplýva nutnosť opatrného postupu vpred. V tomto období prechádzam z roviny hľadania a experimentovania na pozíciu pravidelného a systematického nácviku týchto schopností.

/ 1. PLAZMA / Na začiatku cvičení si spomeniem na všetko, čo som doteraz v tejto oblasti robil a dosiahol. Potom si začnem čo najdôveryhodnejšie predstavovať, ako mi amputujú na chirurgii jednotlivé orgány tela. V prvom rade obidve ruky. V tomto stave si začínam uvedomovať svoje bioenergetické ruky a to čo najdetailnejšie. V tomto momente musím tvoriť už obrovské prebytky bioenergie v celom organizme. Zapájam všetky druhy techník prevažne zhrnutých v Reiki škole. Predstavu fantómových rúk doslova utláčam bioenergiami. Keď sú už dostatočne nabité, tak sa učím s nimi chytať okolité predmety. Musím mať také isté pocity ako s normálnymi rukami. Zároveň skutočné fyzické ruky mám nehybne zložené vedľa tela.

/ 2. PLAZMA / V tomto cvičení sa napájam na ľudí, ktorí sú v bezvedomí už dlhšie a usilujem sa ich zobudiť plazmatickými rukami. Zároveň vyciťujem ich psychický stav, ktorý zvyšuje produkciu bioenergie v mojom tele.

/ 3. PLAZMA / V mojej mysli si spomínam na všetko, čo súvisí so smrťou a umieraním. V duchu si čítam mená mŕtvych ľudí na náhrobných kameňoch. Zároveň sa učím napájať na ľudí v štádiu klinickej smrti. Skúmam, čo prežívajú v jednotlivých štádiách umierania. Zároveň cítim, že do môjho vnútra prichádza prúd bioenergie zo zomierajúceho človeka. Ta isto sa vciťujem do zomierajúcich zvierat.

/ 4. PLAZMA / V tomto cvičení sa vciťujem do už zomretého človeka a to 3 dni po smrti. Cítim, že mi odoberá bioenergiu. To je už následok deštruktívnych pochodov. Cvičím hlavne prienik do odumierajúcich neurónov a vyciťujem tu existujúce astrálne roviny. Bližšie pozri tieto cvičenia v Rituálnej škole. Jeho astrálnu rovinu pociťujem ako obrazy zo Starého zákona. Zisťujem, že keď sa vciťujem do jednodňového mŕtveho, tak mám obrazy z gréckej mytológie. U 2. dňovej mŕtvoly mám pocit videnia obrazov z Nového zákona. U 4. dňovej mŕtvoly nemám pocit žiadnych astrálnych úrovní.

/ 5. PLAZMA / Pokračujem vo vciťovaní sa do pochovaných mŕtvych ľudí asi tak do troch mesiacov po smrti. Zároveň si vsugerujem, že som celý obvešaný kosťami z kostnice. Vtedy cítim okolo seba silnú bioenergiu, ktorá zachádza do všetkých miest tela, v ktorých má niečo choré alebo disharmonické. Tento poznatok overovali aj ďalší meditujúci. Pokiaľ mám pocit kosti po tele, potiaľ trvajú tieto zvláštne bioenergie okolo môjho tela a v mojom tele.

/ 6. PLAZMA / Na diaľku vyhľadám operované siamské dvojčatá. Jedno dvojča po operácii žije a druhé zomrelo. Znovu skúmam, čo sa odohráva v tele žijúceho dvojčaťa. U žijúcich dvojčiat sú všetky spomienky vniknuté cez zmysly do mozgu uložené u silnejšieho dvojčaťa a v druhom nie je nič. Po operácii sa bioenergetické telo mŕtveho dvojčaťa presunie do živého dvojčaťa a celkovo sa zhustí bioenergia žijúceho dvojčaťa.

/ 7. PLAZMA / V tomto cvičení sa skoncentrujem do pochovaných mŕtvych pozostatkov asi po troch rokoch od uloženia do hrobu. Cítim silné odsávanie bioenergie z môjho tela. Musí zapínať všetky systémy na tvorbu bioenergie a začína oživovanie informácií uložených v kostiach mŕtvej osoby. Po určitom čase mám pocit, že je v blízkosti mňa a v priezračnom stave. Záleží iba od množstva a hustoty mojich bioenergií, do akej miery bude táto posmrtná podoba vnímateľná inými ľuďmi. Tu je niekde uložené aj tajomstvo oživenia mŕtvych osôb spomínané napríklad v Biblii. Musím si byť vedomý, že to všetko živím vlastnými bioenergiami. Na záver sa od mŕtvych kostí odpájam a blokujem prísun bioenergií. Tým sa zobudená bytosť z kostí stráca a ja ukľudňujem svoju tvorbu bioenergie.

/ 8. PLAZMA / V tomto cvičení sa napájam na múmie alebo ľudí mumifikovaných prírodne v močiaroch. Tak isto sajú zo mňa bioenergiu, ale sú omnoho aktívnejšie, ako mŕtvi ľudia z kostí. Dokonca sú ochotní počúvať aj moje príkazy.

/ 9. PLAZMA / V tomto cvičení sa skoncentrujem do seba a spomínam si na všetkých mŕtvych predkov v celom rodokmeni. Zároveň si želám, aby aktívne pôsobili v môj prospech.

Pridaj komentár