– Individuálna meditácia 2003-05-04

Celkovo som s ezoterickými priateľmi ukončil základný výskum problematiky astrálu a techník, ktoré dovoľujú sem prenikať. Nikto z meditujúcich, ktorí sa podieľali na základnom výskume, nedokázal chodiť do astrálu a musel podstúpiť sériu cvičení. Na začiatku som o technikách prieniku pozháňal, čo sa dalo. Toto všetko sme niekoľko rokov cvičili a hľadali ten najvhodnejší prienik, ktorý by bol vhodný pre väčšinu meditujúcich. Keď sa nám podarilo túto techniku nájsť, tak sme sa pustili do objasňovania, o aké astrálne projekcie ide vo všeobecnosti. Teda skúmali sme množstvo astrálov v jednotlivých ľuďoch a na základe toho sme prijali tieto empirické základy.

/ 1. ASTRÁL / Cvičenie som zahájil koncentráciou do všetkých možných oblastí tela, v ktorých sa nachádzajú zhluky neurónov. Ide o šedú kôru veľkého mozgu, šedé bunky ganglií, šedé bunky hypotalamusu, mozočka, miechy, zmyslových nervov, túlavého nervu z miechy a kostrče, hormonálnych žliaz, obyčajných žliaz, brušného mozgu, nervových spojov okolo miechy, ale aj za chrbticou v oblasti obličiek, tak isto sem patria zhluky neurónov lymfatických uzlín. Na každú oblasť som sa individuálne koncentroval. V každej oblasti som si uvedomoval, že sú tu uložené biochemické a biofyzické informácie z každej oblasti, kde sa daná oblasť neurónov nachádza. Vo veľkom mozgu sú uložené aj zmyslové spomienky v podobe statických obrazov. V mozočku zase všetky pohybové informácie. Teda informácie v postupnosti. Za normálnych okolností je všetko na mieste. No meditáciou sa dá všeličo presúvať do ktorejkoľvek inej oblasti s neurónmi. Tak isto pri prieniku ľudského vedomia do týchto oblastí môžete vnímať svoj vlastný astrál.

/ 2. ASTRÁL / Pri tomto cvičení si predstavím sám seba v pamäti pri chôdzi, potom si ďalej predstavujem, ako z fyzickej predstavy môjho tela vystupuje priesvitná postava mňa samotného, s touto priesvitnou postavou nasleduje ďalšia predstava druhého priesvitného tela. Tieto dve predstavy sa navzájom spoja a tento stav dovoľuje prienik do astrálnych svetov sídliacich v neurónových oblastiach tela. V každej oblasti môžem vnímať nasledovné astrálne projekcie: vo veľkom mozgu astrálne predstavy jaskýň, v gangliách astrálne predstavy farieb, v hypotalamuse astrálne projekcie planetárnych bytostí, v nervových zhlukov zmyslov sa preniká do sveta tvoriacich živlov ako je voda, vzduch, oheň a zem. V mozočku je to séria predstáv démon, anjel, dieťa, starý muž, žena a muž. Za nimi 6 postáv vpravo a 6 postáv vľavo. Za nimi 4 postavy. Potom nasleduje archetyp postavy, ktorá charakterizuje naše poslanie tu na zemi. Za týmto nasledujú predstavy zvierat a základné geometrické tvary. V mieche sú to predstavy starca a anjelov. V nervstve okolo miechy sú to predstavy kvetov a minerálov. Za miechou sú to ničivé živly ako voda, vzduch, zem, oheň. Z túlavého nervu idúceho z miechy do orgánov tela je do svet démonických šamanov. V túlavom nervstve z kostrče sú zase obrazy sexu a lásky. V brušnom mozgu sú to predstavy stromov aj s koreňmi. V hypofýze sú astrálne projekcie lietania. V epifýze astrálne projekcie sexu. Slzných žľazách zase astrálne projekcie veľkých historických stavieb. V slinných žľazách astrálne predstavy chrobákov a ich sveta. V príušnicových žľazách astrálne predstavy čarodejníctva. V štítnej žľaze astrál plošných sivých bytostí. V prištítnych žľazách zase predstavy zvierat, ako sa navzájom požierajú. V detskej žľaze je astrálna predstava veľkého človeka. V nadobličkovej žľaze je na astrálnej rovine neustály pohyb všetkého. V pankrease je na astrálnej rovine tancovanie všetkého so všetkým. Vo varlatách a vaječníkoch sú na astrálnej úrovni rituálne krvavé sexuálne orgie. V lymfatických uzlinách je to svet zvierat. Nenechajte sa znechutiť, keď niektoré predstavy objavíte na iných miestach a v trochu pozmenenej podobe.

/ 3. ASTRÁL / V každej oblasti si predstavujem hore dohodnuté predstavy s tou možnosťou, že môžu byť v rôznych iných oblastiach. Mne osobne v nervovom systéme behajú dookola. Každú predstavu si ako dement predstavím v oblasti výskytu a potom uverím, že sa to všetko deje predo mnou. Potom už nie je problém vstúpiť do tejto autistickej predstavy.

/ 4. ASTRÁL / V týchto cvičeniach prenikám do astrálu mŕtvej osoby ľudského rodu a vyciťujem tu na astrálnej úrovni niečo ako grécku mytológiu.

/ 5. ASTRÁL / Tu cvičíme v rámci Čikung školy prienik do astrálu a vplyv starých šamanských techník na astrálnu rovinu v mojom tele.

Pridaj komentár