Tento príspevok pojednáva o schopnosti vytvoriť svojho dvojníka, respektíve mať pocit, že pri vás sedí váš dvojník. Tak isto môžete mať pocit, že tento dvojník vošiel do vás a usadil sa vo vašom fyzickom tele. Keď budete mať pocit, že z vášho dvojníka vo vás vystúpil ďalší dvojník, alebo vy ste sa svojím snažením spojili s dvojníkom, tak môžete prenikať do vnútorných svetov vo vás.
Nasledujúci príbeh hovorí o tom, že jednej panej oznámili, že jej manžel zomrel nešťastnou náhodou, keď opravoval auto svojho zákazníka. Dotyčná manželka sa snažila dostať na miesto nešťastia, no nepodarilo sa jej to. Po ceste od silného vzrušenia a napätia omdlela. Padla na zem a začala sa dusiť. Pocítila silný tlak na pľúca a začala mať pocit vytvorenia a otvorenia veľkého tunela. Pohybovala sa v ňom smerom hore a na konci tunela pocítila bytosť alebo niečo, čo sa na bytosť podobalo. Všetko pociťovala v zlatožltej farbe. Svetelná bytosť bola príjemná a dotyčnú pani naplnila silou a múdrosťou celého sveta. Po určitej chvíli pocítila túžbu vrátiť sa do svojho fyzického tela. Vrátila sa do seba a nadobudla vedomie. Toľko príbeh. My sa pokúsime na celý príbeh pozrieť z hľadiska ezoterického. Pôjde nám o to, aby sme dokázali tento zážitok vyvolať v sebe bez toho, aby sme museli ísť na operáciu, alebo aby sa nám udialo niečo nepríjemné. V prvom rade je potrebné ovládať techniku pociťovania alebo videnia dvojníka, ktorý sedí alebo stojí vedľa nás. Ide o meditačnú techniku, pri ktorej sa pozeráme do veľkého zrkadla tak, aby sme si videli celé telo. Keď sa v zrkadle pozorujeme, tak sa snažíme o to, aby sme sa v zrkadle videli trojrozmerne. Ako to dosiahnuť ? Zájdite si do galérie, kde sa vystavujú sochy. Skúste jednu nenápadne chytiť rukami. Zistite, že má prednú časť, bočné časti vľavo a vpravo a potom to, čo často nevidíme, zadnú časť. Pozrite sa na sochu spredu, z ľavého boku, z pravého boku a potom zozadu. Potom si uvedomte spodok chodidiel sochy a vrch hlavy na soche. Potom si začnite sami na svojom tele uvedomovať prednú časť tela, bočnú časť vľavo a potom bočnú časť vpravo. Nasleduje uvedomenie si chrbta ako zadnej časti, ktorú nevidíte. K tomu pridajte spodok nôh a vrch hlavy. Znovu si sadnite pred veľké zrkadlo, v ktorom vidíte celú svoju postavu. Teraz sa snažte o to, aby ste vnímali obraz v zrkadle nie ako niečo ploché, ako papier, ale musíte nadobudnúť pocit, že vaša postava v zrkadle je priestorová. Odložte zrkadlo a skúste sa vidieť napríklad vo večernom šere. Skúste svojho dvojníka vidieť v oblakoch, v ohni a podobne. Keď sa vám podarí tento základný výcvik, tak svojho dvojníka pred vami vtiahnete vo svojho fyzického tela. Potom máte pocit, že sami ste sa premiestnili do dvojníka, ktorý je teraz vo vašom fyzickom tele. V tomto stave si to zamierte do oblasti medzi hypofýzou a epifýzou. Nazýva sa to amigdala. Ide o hormonálnu žľazu miniatúrnych rozmerov. Keď sem preniknete cez pocit tunela, tak tu objavíte žiariacu bytosť. Túto bytosť nasajete do tela svojho dvojníka a vtiahnete ju do fyzického tela. Máte pocit, že dvojník je v vašom celom fyzickom tele a to od hlavy až po päty a tak isto je svetelná bytosť vo vašom fyzickom tele. Keď chcete, aby táto svetelná bytosť z amigdaly vystúpila z vás do aurického obalu okolo vás, tak stačí si predstaviť ďalšieho dvojníka pred sebou. Váš dvojník z fyzického tela so svetelnou bytosťou prejde pred vás do vytvoreného ďalšieho dvojníka.

Pridaj komentár