Problematika, ktorej sa venujeme, vo svojom vývoji prekračuje klasické hranice ezoteriky. Je to výsledok skoro 20 ročných meditácií, bádania a spoznávania kozmu, množstva vytrvalých dennodenných cvičení a budovania mimoriadnych schopností v mozgu ezoterika.

Ezoterici tohto zoskupenia skutočne dosiahli bod, v ktorom možno hovoriť o sérii zásadných zmien, ktoré toto ezoterické zoskupenie doslova a do písmena oddelia od klasickej ezoteriky a ezoterického sveta. V zásade sa toto zoskupenie už nehlási k svetu ezoterikov. Zmeny, ktoré dosahovalo toto zoskupenie počas 20 rokov aktívnych meditácií, ho priviedli do oblasti, kde už nemožno hovoriť o klasickej ezoterike. Niet sa čomu čudovať, veď toto ezoterické zoskupenie bolo vždy akosi iné ako ostatné ezoterické zoskupenia a ich ezoterici. V prvom rade sa toto ezoterické zoskupenie stavalo na základoch všestranného vývoja a neviazalo sa nikdy na nejakú výraznú ezoterickú osobnosť. Ezoterici tohto zoskupenia prišli z rôznych iných ezoterických zoskupení a to hlavne reiki a joga. Ezoterici tohto zoskupenia vždy svedomito čítali, skúmali a cvičili všetky ezoterické a náboženské a duchovné smery. Základom aktivít tohto zoskupenia bola mimoriadne bohatá zbierka ezoterického knižného fondu, ktorá sa čítala, rozjímala a cvičeniami realizovala. Ďalším zbierkovým fondom boli knižky o liečiteľstve, bylinách a alternatívnej medicíne. A toto zoskupenie praktizoval samo na sebe, ale aj na iných rozsiahle liečiteľské postupy. Tak isto pestovalo, zbieralo, sušilo množstvo byliniek. Toto ezoterické zoskupenie vystavalo svoj úspech na liečiteľstve a alternatívnej medicíne v plnom rozsahu, masáže, čaje, masti, homeopatiká, akupunktúra, akupresúra, obklady, psychoterapie, minerály. Teda celkom slušný základ pre vrcholovú ezoteriku. V zásade by ezoterik, ktorý chce na vrchol ezoteriky, nemal obísť túto oblasť základov ezoteriky.

Zbierka knižiek o rôznych vešteckých technikách sa stala základom pre budovanie mimozmyslových schopností vnímať to, čo nie je dovolené vnímať ľudským zmyslom. Čo vidia oči, čo počujú uši, čo začuchá nos, čo prezradí dotyk prstov ruky, čo prezradí koža je príliš obmedzený rozsah vnímania sveta. Stačí sa pozrieť do oblasti ľudských vynálezov rôznych druhov schopných vnímať to, čo nie sú schopné vnímať zmysly. Ezoterik na rozdiel od technického vynálezcu buduje svoje organické stroje a zariadenia priamo vo svojich neurónoch. Ezoterik vytrvalými mnohoročnými cvičeniami dosahuje priame vnímanie kozmu neurónmi šedej kôry mozgovej. Ezoterici tohto zoskupenia zrealizovali do 10 000 vešteckých výkonov rôzneho druhu ako zdravie psychika, partnerské vzťahy, osudovosť. Ezoterici tohto zoskupenia prepracovali veštecké techniky až na úroveň buniek, chromozómov, génov, génových sekvencií, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov atómových jadier, časticových zhlukov a častíc samotných. Ďalšie zdokonalenie mimozmyslových schopností vešteckého charakteru smerovalo rovno do kozmu a kozmického priestoru. A dá sa povedať iba jedno, že aj toto predurčilo, aby toto ezoterické zoskupenie dosiahlo na homogénne častice. Ezoterici toho zoskupenia nikdy nepodľahli tlaku hamburgerákov k tomu, aby mimozmyslové schopnosti boli zorientované smerom na bežný život.

Ezoterici tohto zoskupenia vytvorili zbierku knižiek o medicíne, psychológii, sexuológii, genetike, histológii, mikrobiológii, patológii. Toto ezoterické zoskupenie sa disciplinovane podriadilo vede a vedeckým poznatkom. Orientácia tohto zoskupenia na medicínu dopomohla dekódovať, kde v tele sa cvičí to ktoré ezoterické cvičenie. Príchod medicíny do klasického chaosu ezoteriky dalo ezoterike stabilný pojmový aparát a spravilo v nej jasno. Tak isto postavilo ezoteriku na racionálnu pôdu a odzvonilo sa ezoterike beletristického a fantazmagorického charakteru. Medicína dala jasnú líniu prieniku psychiky ezoterika do orgánov a systémov tela, do buniek, orgánikov, chromozómov, génov, bielkovín a prvkov ľudského tela, do atómových jadier a samotných častíc ľudského tela.

Mimoriadna pozornosť sa venovala poznatkom a skúsenostiam získaným štúdiom a praktizovaním psychológie a psychiatrie v ezoterickej praxi. Ezoterici tohto zoskupenia preberali množstvo praktík a techník aplikovaných v oblasti psychológie a psychiatrie. V zásade došlo k ezoterickému skúmaniu skoro všetkých patologických stavov v rámci psychiatrie. Vešteckými technikami sa zadefinovalo, akú patológiu má daná osoba a aké mimoriadne schopnosti prináša daná patológia. V ezoterike nastalo nové obdobie, kde sme sa usilovali pochopiť zdravotný a psychický stav geniálnych osobností. Nasledovalo skúmanie a cvičenie, ako dosiahnuť ich mimoriadne schopnosti nepatologickou cestou. A skončilo čakanie na zázračného jedinca. Otvorila sa tu cesta získať množstvo mimoriadnych schopností klasickou cestou vytrvalých cvičení. Je samozrejme jasné, že niektoré patologické stavy sa nacvičiť jednoducho nedajú, sú závislé od atypicky vystavaného mozgu. V zásade ide o schopnosti, ktoré akosi nesúvisia s duchovnou cestou a skorej slúžia hamburgerákom pre ich potešenie. Sú aj liečiteľské a veštecké schopnosti, ktoré majú praktický význam a zmysel pre konanie hamburgerákov.

Astronómia. Toto zoskupenie sa postaralo o mimoriadne hlboký prienik do kozmu. Nikdy nikto z oblasti duchovnej aktivity neprenikal do kozmického priestoru tak aktívne, tak systematicky a tak nekonečne ďaleko. Vďaka psychickému prieniku do kozmu sme sa prepracovali k ezoterike dvojníkov. Na začiatku prieniku do kozmu tu bolo tušenie, že je nejaká hlbšia podstata fungovania ezoterickej cesty. Dala sa postrehnúť línia tých, ktorí prenikali do kozmu a venujú sa kozmu sa dokázali v ezoterike posunúť v zásade ďalej ako tí, ktorí sa kozmu nevenovali. Toto zoskupenie tento fenomén a jeho potenciál využilo naplno. Postupne sme prenikali do kozmu a to na prvkovej úrovni. To je úroveň kozmických meteoritov, asteroidov, komét, planét, súhvezdí a galaxií. Potom sú tu väčšie objekty, ktoré v ezoterike voláme ako makety hráškov, ktoré obsahujú asi tak 500 – 2000 galaxií. Jedna maketa strúčik obsahuje asi 7 makiet hráškov. V makete zemiaka sa nachádza asi 1 200 strukov. Asi 3 až 5 zemiakov tvorí maketu banána. Asi 12 000 banánov tvorí maketu skladu banánov v podobe škatule. 10 škatúľ banánov tvorí maketu dáždnika. Asi 1 000 dáždnikov tvorí jeden sklad dáždnikov. A to máme asi 1000 skladov dáždnikov a v každom po 1000 dáždnikov. 1000 skladov dáždnikov tvorí maketu balónu. Maketa balónu sa nachádza v makete bielej bobule, kde fungujú biele diery, čo je objekt fungujúci na časticovej úrovni. Okolo seba je asi 5 makiet bielych bobúľ a asi 3 čierne bobule. Makety reálneho kozmu v čiernych bobuliach nedovoľujú existenciu života a čohokoľvek.

Ale tu kozmos nekončí a ide sa ďalej. Biele a čierne bobule sú súčasťou makety pod označením biele snežné gule. A okolo nich sú makety zlatých gúľ. Bielych a zlatých gúľ je spolu asi 10 a tvoria maketu guľovitého skleníku. Takýto guľovitých skleníkov je asi 10 a tvoria maketu bubliny. Takýto bublín máme asi 5 a tvoria maketu jedného vreca. Takýchto vriec máme spolu vedľa seba asi 2 000. A okolo týchto 2 000 vriec je extrémne vákuové prostredie, ktoré sme psychicky nedokázali prekročiť, aj keď sme na používali špecifické častice kozmických objektov pod označením magnetar. Samozrejme, že sme začali ako zvyčajne hľadať a skúmať, ako prenikať do kozmu ďalej. Jedna cesta prieniku sa zamerala do sveta častíc, lebo toto všetko, čo sme tu opisovali, bol psychický prienik do sveta prvkov a ich zoskupení v podobe planét, súhvezdí a galaxií.

Ezoterik psychicky preniká aj do roviny časticových zhlukov a častíc samotných. Nakoniec je psychický prenik smerovaný do homogénnych častíc. Častice sú menšie objekty ako prvky alebo atómy a menšie ako atómové jadrá. Na úrovni častíc a časticových zhlukov operujú objekty ako čierne diery, anti čierne diery, anti čierne diery skrížené. Tak isto žiariace diery, pulzačné diery, sklovité diery, špongiovité diery, biele diery s pružinami sú všetko objekty operujúce na časticovej rovine.

Ezoterik, ktorý preniká do kozmu a realizuje niektorú formu astrálneho putovania si musí uvedomiť, že 95 % kozmu tvorí vákuový priestor a iba 5 % tvoria planéty, súhvezdia a galaxie. Najväčší problém na psychický prienik do kozmu tvorí práve vákuový priestor, ktorý prinúti postupne psychiku ezoterika, aby operovala stále viacej na časticovej rovine svojich neurónov.

Psychický prienik má smerovať aj na rovinu atómov a atómových jadier. A tu ide hlavne o slnečné hviezdy a podobné objekty fungujúce v rovine atómov a atómových jadier. Slnečné planéty, ale aj horúce magmatické jadrá planét, fungujú na úrovni atómovej a nedovoľujú prejsť fungovať na prvkovú úroveň.

Pokiaľ si niekto predstavuje, že sa iba skoncentruje na seba a hravo bude prenikať do kozmu, je na veľkom omyle. Každý prienik do kozmu bude potrebovať odcvičiť množstvo cvičení a vo svojich neurónoch vybudovať trvalé centrá na prienik do kozmu. Najviac úsilia vyžaduje odpútať psychiku od magmatického poľa planéty Zem. A k tomu patrí psychický prienik cez asi 100 000 kilometrov zemskej atmosféry. Upozorňujem na to, že tu nehovoríme a necvičíme prienik psychiky ezoterika do vlastných fantázií a spomienok uložených v jeho tele. Tu je zásadný rozdiel medzi ezoterikmi tohto zoskupenia a inými ezoterikmi, ktorí praktizujú svoju ezoteriku vo vlastnej predstavivosti. Špeciálne treba upraviť psychiku ezoterika na prienik do každého súhvezdia. Prienik z galaxie do galaxie vyžaduje psychický prienik fungovania cez čierne diery. Psychický prienik z objektu zemiaka do objektu zemiaka už vyžaduje mať rozvinutú techniku systému dvojníka fungujúceho na časticiach.

Ezoterika čaká ešte niekoľko špecifických psychických prienikov a budovanie mimoriadnych schopností. Ide o psychicky prienik do takzvaných dôchodcovských atómov a dôchodcovských atómových jadier. Tieto objekty vznikajú pri rozsiahlych zánikoch niektorých oblastí v kozme. Ezoterici budú poznať tento svet skorej pod označením svet mŕtvych, svet špiritizmu, svet okultizmu. Ide o oblasti, kde sa ukladajú po smrti organického života jeho spomienky. Nezamieňať prosím so schopnosťou magmatického jadra planét Zem robiť impulzové kópie aktivít organickej hmoty na planéte Zem. Tento svet je skôr o reinkarnačných ambíciách.

Ezoterik preniká ešte do jedného druhu časticových zhlukov a to sú dôchodcovské časticové zhluky. Ide o jedinečné kolosálne zoskupenia častíc extra gigantických rozmerov. Tieto časticové zhluky vznikajú ako následok zánikov galaxií a celých kozmov. Majú jedinečnú vlastnosť, že v nekonečnosti času budúceho, prítomného a minulého sú trváce a nič a nikto ich nedokáže zlikvidovať. Psychický prienik do tohto druhu častíc vyžaduje asi 3 roky cvičení. Tieto objekty obsahujú to, čo zostane po systéme dvojníkov u organických bytostí.

A nakoniec je tu svet homogénnych častíc. Čo sa rozumie pod homogénnymi časticami? Ako si predstaviť homogénne častice a ako sa k nim dostať? Ezoterik tohto zoskupenia sa k homogénnym časticiam prepracuje psychicky a to vyžaduje asi tak 20 rokov aktívnych cvičení a postupného vybudovania vhodných centier v neurónových oblastiach. Teda ezoterik sa dokáže koncentrovať a zároveň prenikať do svojho tela. A k tomu buduje v neurónoch trvalý systém prieniku do orgánov tela, potom do buniek svojho tela. Na bunkovej úrovni preniká hlavne do svojich neurónových oblastí. Potom treba vybudovať systém prieniku do vnútorných orgánikov buniek ako sú napríklad chromozómy. Potom sa realizuje prienik do bielkovín v tele, následne prienik do aminokyselín, prvkov, atómov a atómových jadier. Potom už treba odcvičiť systém dvojníkov a preniknúť na úroveň časticových zhlukov a potom sú to klasické častice vlastného tela. Hlavne tu ide o častice viazané v štruktúrach ľudského tela. Nakoniec už zostal prienik do homogénnych častíc. Je nekonečné množstvo homogénnych častíc a z toho sa tvorí tiež v neustálom slede nehomogénne častice, teda klasické častice ako ich pozná kvantová fyzika. Každá homogénna častica má v danom čase zhodu so všetkými vlastnosťami každej homogénnej častice. Homogénne častice tvoria častice, ktoré sú vo všetkých svojich vlastnostiach rovnaké s inými homogénnymi časticami. Teda ich veľkosť je najmenšie možné desatinné číslo, majú najväčšiu možnú vnútornú plochu v zmysle najväčšieho možného celého čísla. Tak isto majú rýchlosť pohybu v zmysle najväčšieho možného celého čísla. Energetický potenciál má tak isto hodnoty najväčšieho celého čísla.

Pokiaľ jediná homogénna častica alebo skupina homogénnych častíc dosiahne vyššiu hodnotu ako je najmenšie možné číslo v kozme, tak sa stáva odlišnou a snaží sa o inú existenciu a to exzistenciu klasickej častice v zmysle kvantovej fyziky. Pokiaľ sa vlastnosti častíc vzďaľujú od vlastností a parametrov homogénnej častice, vznikajú zhluky častíc. Keď vzďaľovanie vlastností a parametrov od homogénnej častice pokračuje, tvoria sa atómové jadrá. Čím sa častica vzďaľuje od homogénnej častice, tým sa viacej stavia atómom, prvkom, prachom, meteoritom, kométou, planétou, hviezdou a aj organickou hmotou. Homogénnych častíc je 95% nekonečného priestoru kozmu a iba 5% tvoria nehomogénne častice. Je tu mechanizmus recyklácie planét, súhvezdí, galaxií, prvkov, atómov, atómových jadier, zhlukov častíc a častíc. Stávajú sa v recyklácii homogénnymi časticami. Teda stali sa znovu najmenším možným objektom s najmenším možným desatinným číslom. Výnimku z tohto systému tvoria dôchodcovské časticové zhluky, ktoré nepodliehajú tejto recyklácii. Akýkoľvek pokus sily homogénnych častíc spevňujú väzby dôchodcovských časticových zhlukov. A ezoterici toto zoskupenia smerujú práve k dôchodcovským časticovým zhlukom, kde chcú uložiť informácie o svojej existencii. Zároveň chcú do dôchodcovských častíc uložiť aktívny systém svojich spomienok, ktoré počas svojho pozemského života za týmto účelom budujú. Ide vlastne o reinkarnačný proces s prívlastkom na večnosť a nie na obmedzené obdobie existencie.

Zasvätenie do súhvezdí Perzeus, Pohár, Povozník, Rak, Ryby, Strelec spočívalo v tom, že sa zasväcované osoby oboznámili s daným súhvezdím. Získali informácie z astronomických a astrofyzických zdrojov. Následne získavali informácie o súhvezdiach pomocou softvérovej aplikácie a pokračoval prísun informácií a to hlavne z kozmických teleskopov ako Hubblov teleskop, Keplerov teleskop, Chandra teleskop. Ezoterici psychicky prenikali do daných súhvezdí a to cez systém dvojníkov a aj za pomoci častíc z magnetarov. Takýto psychický prienik je možný iba po mnohoročných cvičeniach a budovaní systému dvojníka v neurónových oblastiach ezoterika. Do oblastí súhvezdí sa už začalo prenikať aj najnovším spôsobom a to cez systém homogénnych častíc, čo dovoľuje skúmať súhvezdia z najhlbšej roviny častíc. Ezoterici potom vnímali rôzne fenomény v daných súhvezdiach a to množstvo rôznych prvkov, atómov a častíc. Hľadajú sa dôchodcovské atómy, atómové jadrá a dôchodcovské zhluky častíc. Hľadajú sa aminokyseliny a organický život. Posudzujú sa rôzne druhy dier, a tak isto vákuové prostredie.

Súhvezdia Perzeus, Pohár, Povozník, Rak, Ryby, Strelec
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Perzeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Perseus_%28constellation%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:S%C3%BAhvezdie_P…
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Crater_constellation
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Povozn%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Auriga_%28constellation%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Rak
http://en.wikipedia.org/wiki/Cancer_%28constellation%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Ryby
http://en.wikipedia.org/wiki/Pisces_%28constellation%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Strelec
http://en.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_%28constellation%29

Videá súhvezdia Perzeus, Pohár,Povozník,Rak, Ryby, Strelec
http://www.youtube.com/watch?v=YwmbbuTf3LY
http://www.youtube.com/watch?v=ykln48ucNH0
http://www.youtube.com/watch?v=dltImo5gm38
http://www.youtube.com/watch?v=z0d4aS1nY64
http://www.youtube.com/watch?v=tmZLreNfGgw
http://www.youtube.com/watch?v=XsftvN0N1IM
http://www.youtube.com/watch?v=_npVNVD8QTg
http://www.youtube.com/watch?v=m6sarXP9YYw
http://www.youtube.com/watch?v=Wpms_pBlASE
http://www.youtube.com/watch?v=xOf4SktPDak
http://www.youtube.com/watch?v=MZ-Z3C4dmkE
http://www.youtube.com/watch?v=mfIz7lYFmS0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=yFH1bXg3ni8&feature=more…
http://www.youtube.com/watch?v=g-Voi6_a5aM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Q-lD5VoWK6s&feature=mfu_…

Meditačné videá
http://www.youtube.com/watch?v=iuf007J93kI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=B0GilyPMdoo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Zres_1C8yZY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=alch1IDpph0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=divso9p8b-Y&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WfXzVxlXM6M&feature=rela…

Grafika © Torsten Bronger pod GNU licenciou pre free dokumenty
Súhvezdie Perzeus

Pridaj komentár