Venujeme sa ezoterike, ktorá smeruje do psychického prieniku do reálneho kozmu okolo nás. Ezoterici často robia chybu v tom, že prenikajú namiesto do reálneho kozmu iba do svojich predstáv o kozme. Aj to sa dá, ale je to o niečom inom ako o psychickom prieniku do kozmu. Skorej by sme hovorili, že je to prienik do svojich predstáv a nie do kozmu.

Ezoterik je na duchovnej ceste a na tejto ceste sa viackrát vráti k prienikom do kozmu. Ide o prenikanie na základe systému znetvorených a potočených jedincov. Ďalší prienik je kopírovaný zo stavu jedincov, ktorí prežili klinickú smrť. Tretí druh prieniku je na základe kopírovania jedincov, ktorých povrchové bunky na orgánoch sa geneticky zmenia a daná osoba musí, či chce, alebo nechce, psychicky fungovať na časticiach. Ezoterik trvalo školí svoje neurónové oblasti a pracuje na čo najhlbšom prieniku do kozmu. Ezoterik postupne prenikne tam, kde sa žiadna organická hmota v kozme nemá šancu dostať klasickými technickými prostriedkami. Ezoterik psychicky prenikne ďaleko za možnosti teleskopov. Ezoterik si neustále plánuje a programuje hlbšie prenikanie a poznanie kozmu. Ezoterik nechce zostať v nevedomosti, neustále si prerába neurónové oblasti a získava ďalšie schopnosti k hlbšiemu prieniku do kozmu.

Ezoterik nebude prenikať do kozmu chaoticky. Ezoterik preniká do kozmu systematicky a buduje si o ňom dôsledné predstavy a ukladá ich do systému makiet. Ezoterik psychicky preniká cez svoje školené neuróny najprv do našej slnečnej sústavy, potom do súhvezdí Labuť a Orión. Ezoterik spozná psychicky skoro všetky súhvezdia našej Galaxie a aj špecificky fungujúcu čiernu dieru približne v strede našej Galaxie. Pokiaľ má už ezoterik vybudovaný systém dvojníka, tak vždy svoje predstavy dáva a vkladá do dvojníka a tu žiada, aby dvojník ezoterikovi tlmočil a vysvetlil, ako naša Galaxia funguje. A určite zostane ezoterik prekvapený, keď systém dvojníka odmietne predstavu našej Galaxie, ako je bežne prestavovaná – ako ramená mliečnych dráh a v strede s čiernou dierou. Teda niečo ako rotujúca chobotnica s jej chápadlami. Dvojník ezoterika upozorňuje, že ľudstvo sa nevie reálne pozrieť na to, ako v skutočnosti naša Galaxie funguje. A zažitá predstava, že naša Galaxia je rotujúci tanier s čiernou dierou, je ďaleko od reálneho stavu. Dvojník by našu Galaxiu predstavil skorej ako hviezdokopu. Respektíve ako niekoľko väčších a menších hviezdokop, kde asi v strede funguje množstvo skoncentrovaných anti čiernych dier. Keď ezoterik hovorí o anti čiernych dierach, tak to znamená, že hovorí o mechanizme rozpadnutých hviezd, ktoré sa zrútia do jednej oblasti a zmenia sa na extrémne magnetické a gravitačné pole, ktoré drží planéty, súhvezdia a slnečné sústavy v určitých vhodných vzdialenostiach o seba. Teda ezoterik v tomto momente odmieta zažitú predstavu a odhad, ako vlastne funguje a vyzerá naša Galaxia. Samozrejme, že ezoterik nemá na tieto tvrdenia priamy dôkazový materiál a táto predstava alebo skutočnosť je výhradne pre ezoterika. Toto, čo sa teraz zachytáva ako impulzy zo stredu našej Galaxie sú informácie, ktoré prišli k planéte Zem ako niečo, čo bolo v minulosti a nie práve teraz. Ezoterik má dvojníka a psychiku fungujúcu na časticiach a kozmos vníma v rovine častíc. Táto rovina časticového dvojníka nemá problém vnímať našu Galaxiu v reálnom čase. Tie informácie z hĺbok kozmu a priamo zo súhvezdí sú značne skreslené. Iba vtedy to tak nie je, pokiaľ daná oblasť v kozme je extrémne dlho stabilná a nemenná. Vtedy sem môžu ísť stovky, milióny a bilióny svetelných rokov skoro rovnaké svetelné informácie. A tak dvojník ezoterika odhaduje dianie v kozme reálnejšie a to vďaka tomu, že funguje výhradne na časticiach. Ezoterik má vo svojich neurónoch odcvičený a vybudovaný neurónový stroj na reálne vnímanie diania v kozme. Čím hlbšie ezoterik preniká do kozmu, tým má väčšiu výhodu k reálnejšiemu vnímaniu diania v kozme. Je to smutné, ale ľudská rasa je odsúdená žiť v kozme bez toho, aby ho mohla reálne vnímať a vytvoriť si o ňom aktuálnu predstavu. Čím bližšie k planéte Zem, tým sa reálnosť procesov v kozme zvyšuje.

Veľký problém robí aj skutočnosť, že ľudstvo sa orientuje na planéty a slnečné hviezdy a to mimoriadne silno. Aj tu potom vzniká problém, že ľudská rasa prehnane vníma hlavne gravitačné sily kozmu a vákuové priestory okolo planét, súhvezdí a galaxií akosi nevníma a nekoncentruje sa do nich. Je príjemnejšie sa cez teleskop pozerať na žiariace hviezdy ako na prázdne priestory. Jednoducho si treba uvedomiť, že samotné ľudstvo žije v zajatí gravitačných síl a nemá osobné skúsenosti s vákuovým prostredím v kozme. A potom ľudská psychika ako psychika pozorovateľa je zameraná na gravitačné objekty a nie na vákuovitý priestor. Pritom vákuovitý priestor tvorí až 70 – 90 % kozmu. Zbytok 10 – 30 % percent sú len gravitačné priestory. Teda ezoterik by si mal nastaviť svoju psychiku naopak a to smerom štatisticky opačným.

Tu si nájdete videá, ktoré vám pomôžu hlbšie preniknúť do ezoteriky kozmu:
http://vimeo.com/15302687
Videá, ktoré sa dajú použiť k meditáciám na kozmos:
http://www.youtube.com/watch?v=oFaz3KgIa5w
http://www.youtube.com/watch?v=S73YU_Kz-xQ
http://www.youtube.com/watch?v=naOUNiSCOBI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=X5zVlEywGZg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DedwtChoW1c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-_Fs8oIdD7o&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=w8cykA6lSJI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7loDuK4kZwU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=67me39oCfB8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=SzQQewn9nTw
http://www.youtube.com/watch?v=5Ym0y3V8BRU
http://www.youtube.com/watch?v=lEGy3dGL6-I
Videa, ktoré sa venujú problematike súhvezdia Pegas
http://www.youtube.com/watch?v=B0ihrxa_xUM
http://www.youtube.com/watch?v=YiPr1h3li74
http://www.youtube.com/watch?v=un5xLqe_4WY
http://www.youtube.com/watch?v=AP1THu5JPIc
http://www.youtube.com/watch?v=tu9nlDsXyJk
http://www.youtube.com/watch?v=JYEXlb9M_V8
http://www.youtube.com/watch?v=AP1THu5JPIc&p=E7258BB7BE…
http://www.youtube.com/watch?v=B0ihrxa_xUM
Videá, ktoré sa venujú problematike galaxií v kozme:
http://www.youtube.com/watch?v=pHXv-NuSnP0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=VvhimW97Kj4
http://www.youtube.com/watch?v=HWxBTHVhc3I
http://www.youtube.com/watch?v=EMK-KTj_0a8

Pridaj komentár