Tento príspevok pojednáva o zmysle a význame sugerácie v ezoterike. Sugerácia sa zaraďuje ako jedna z dvoch najdôležitejších meditačných techník k technike mentálnej ezoteriky, ktorá sa robí výhradne v spomienkovej podobe.
Znovu sa vraciam k problematike metód uplatňovaných v ezoterickej praxi. V dnešnej dobe má ezoterika asi tri najdôležitejšie pracovné metódy. Prvá metóda je metóda mentálnych techník, ktoré spočívajú v operovaní so spomienkami na vonkajšie objekty a vonkajšie dianie. Pri tejto metóde sú zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu schopné aktivizovať jednak spomienky obrazové, chuťové, čuchové, sluchové a spomienky súvisiace so všetkými formami pohybu. Podrobnejšie v Gnostickej škole. Pri druhej ezoterickej technike ide o schopnosť pracovať s bioenergiami vlastného tela. Je dobré si uvedomiť, že ľudské telo možno chápať ako továreň na výrobu bioenergie a tiež sa treba v ezoterike naučiť chápať ľudské telo ako batériu, ktorá uchováva v ľudskom tele určitú bioenergiu. V ezoterickej praxi treba zvládnuť napríklad Reiki techniky. Bližšie v Reiki škole. Ezoterik by mal vedieť vedome vstupovať do výroby vlastnej bioenergie vo svojom tele. Mal by sa naučiť bioenergiu formovať do určitých tvarov a objektov. Ezoterik by mal dokázať bioenergiou napĺňať všetky druhy vlastných predstáv. Mal by vedieť zastaviť tvorbu bioenergie pre veštecké výkony a mal by vedieť vytvoriť veľké množstvo bioenergie na nabíjanie vlastných predstáv. To sú dve základné pracovné metódy v ezoterickej praxi. K týmto dvom technikám treba priradiť techniku tretiu a to je schopnosť niečo si vsugerovať a na určitú dobu tomu uveriť, ako keby to bola skutočnosť. Táto technika je potrebná z toho dôvodu, že u väčšiny ezoterikov sú ich schopnosti vytvorené na základe určitej fyzickej a psychickej poruchy. Platí tu zásada patológie ako základu pre mimoriadne schopnosti. Pokiaľ ste zdravá a psychicky normálna osoba, tak vás to k ezoterike jednoducho neťahá. Pokiaľ máte nejaké fyzické alebo psychické poškodenie vo svojom fyzickom tele, tak vás to núti venovať sa iba jednej oblasti ezoteriky. Napríklad, keď sa chcem venovať kabale alebo znakovým a písmenkovým meditáciám, tak musím mať v hlave nádory, ináč sa tomuto druhu ezoterického umenia môžem venovať iba teoreticky a nie prakticky. Nerád by som mal v hlave nádor, poškodené alebo odumreté časti. Keď si dokážem vsugerovať nádor v hlave, tak v zásade mám otvorenú cestu do sveta kabaly. Pri tomto druhu sugerácie sa vhodne použijú mentálne predstavy a bioenergetické schopnosti a to tak, že oblasti nádoru v hlave zmenia bioenergetické pomery. Poškodenie miechy a odumretie niektorých nervových dráh zase dovoľuje venovať sa indickej tantre. Pre mňa je tu obmedzenie v tom, že moja miecha je zdravá. Na určitý čas si však vsugerujem poškodenie miechy a cesta do tejto oblasti ezoteriky je otvorená.

Pridaj komentár