Tento príspevok sa zaoberá problematikou patológie osôb, ktoré sa zaoberajú alebo zaoberali kabalou a podobnými prístupmi aj mimo židovského národa.
Znovu sa vraciam ku kabale a jej predstaviteľom či už k živým, alebo mŕtvym. Tentoraz som sa na nositeľov kabaly pozrel z pohľadu medicínskej patológie a to hlavne preto, že som stále nedokázal v tejto oblasti ezoteriky nájsť určitú logickú a zároveň pracovnú stopu na pochopenie a praktizovanie kabaly.

Osobne poznám troch živých ezoterikov, ktorí sa zaoberajú kabalou. Touto ezoterikou sa zaoberajú spontánne a prirodzene. Zároveň všetci traja sa chovajú a vyjadrujú čudne a nemajú záujem sa vyjadrovať ináč ako kabalisticky. Tak som spravil do ich mozgu pomocou kyvadla malý výskum. Na moje prekvapenie som v ich fyzických mozgoch našiel rôzne druhy menších alebo väčších nádorov, prípadne mohlo ísť aj o umŕtvené oblasti. U jedného je aj medicínsky preukázané, že má v hlave nezhubné zdureniny, mŕtve miesta. Potom som na diaľku preveril ďalších ezoterikov na viacerých kontinentoch, ktorí sa venujú určitej forme kabaly a zistil som, že aj ich mozgy sú nádorovo postihnuté. Na jednej strane ma tento výskum zosmutnel, ale zároveň priniesol konečne oporný bod pre prieskum a praktizovanie tohto druhu ezoteriky. Po týchto skúsenostiach som zašiel do informačných polí mŕtvych svetových kabalistov a tak isto som musel konštatovať, že všetci do jedného mali určitú nádorovosť v mozgu. V prvom momente ma napadlo, že vlastne keďže nemám v mozgu nádory, tak sa nemôžem kabale venovať. Túto myšlienku som odmietol a spomenul som si na Sugeratívnu školu a schopnosť vsugerovať si nádorové oblasti v mozgu. Začal som byť spokojný. No prišlo niečo nečakané. Vlastne sugeráciou si môžem navodiť akékoľvek nádory v akejkoľvek časti mozgu a to mi dovolí praktizovať kabalu najvýznamnejších kabalistických ezoterikov. Ten, kto má fyzické nádory v mozgu, môže praktizovať kabalu iba sebe vlastnú a umenie kabaly tých najfenomenálnejších mu nebude nikdy dostupné. To je pre žijúcich kabalistov smutná správa. No čo, taký je už osud, raz štedrý a niekedy obmedzujúci. Uvedomil som si, že budem musieť preskúmať individuálne najlepších mŕtvych, ale aj živých kabalistov a vyvodiť empirické zákonitosti pestovania tohto duhu ezoteriky pre tých, ktorých mozgy sú bez nádorov. Na takýto prieskum budem potrebovať veštecké a špiritistické schopnosti. Našťastie ich mám tréningom dobre rozvinuté.

Pridaj komentár