Donedávna sme v meditačných skupinách cvičili výhradne techniky prívržencov Jose Silvu. Po dôkladnej analýze života Silvu a jeho prístupu k ezoterike sme pochopili, že Silva sa dá kľudne zaradiť medzi novodobých fakírov.

Z dostupných informácií o tejto osobe je známe jeho fanatické nasadenie pre vec, poškodenie psychiky nočným opravovaním elektroniky. Jednoducho Silva je elektrónkový fakír, ktorý dokázal ovládať podnety a vzruchy v šedej kôre veľkého mozgu. Teda vybrali sme sa smerom k novodobému nácviku fakírskych schopností pre každý deň a v žiadnom prípade nie pre predvádzanie a teatrálne vystúpenie. Základom fakírskych techník nemôže byť ich fyzické predvádzanie. Napríklad zostať v zime v ľadovej vode niekoľko hodín alebo nespať desať dní. To by mohlo priniesť trvalé poškodenie psychiky. Tak isto užívanie jedov a omamných drogových látok môže viesť k trvalému poškodeniu hormonálnej činnosti v hypofýze. Preto celú Fakírsku školu postavíme na sugeráciách a silnej nespochybniteľnej predstave. Prvou a najdôležitejšou predstavou je vsugerovať si predstavu a všetky pocity čuchové, chuťové, sluchové, hmatové a pohybové, že sa nachádzame vo fakírskom výcvikovom tábore, a to dobrovoľne. Uvedomujeme si, že v tomto tábore sa buď staneme špičkovými fakírmi, alebo odídeme vo vodorovnej rovine rovno na poslednú cestu. Teda buď fakír, alebo smrť. Táto sugerácia je síce tvrdá a nepríjemná, ale úžasne motivačná. Nesmie tu dochádzať k predstave vojenského tábora, väznice alebo koncentračného tábora. To je úplne negativistický prístup. Vo výcvikovom tábore musíte prijať mučenie a týranie, pokiaľ niektorú výcvikovú úlohu nesplníte. Napríklad ste určitú dobu nepili a hlavný fakír pred vás položí pohár vody a nesmiete ešte niekoľko hodín sa napiť. Vy napriek tomu tento zákaz porušíte a napijete sa, no musíte očakávať nepríjemný trest či už fyzický, alebo psychický. Najlepšie je motivovať sa pozitívne a vydržať s túžbou byť najlepší. Už som začal túto sugeračnú techniku používať pri chudnutí. Keď som mal neznesiteľnú túžbu najesť sa, tak som si vsugeroval, že som vo výcvikovom tábore fakírov a keď sa neovládnem a zjem ten ananásový kompót, tak ma hlavný fakír doreže skalpelom na mojej tvári. Ale hlavne ukážem ostatným vo fakírskom tábore, že som slaboch a výcvik nezvládnem. Ďalší cvičiaci sa neznáša s otcom, ten ochorel a musel ho ošetrovať. Tak isto využil systém fakírskej školy a starostlivosť o otca zobral ako úlohu vo fakírskom výcvikovom tábore. Takouto technikou sa cvičí sila vôle a zvláštne psychické schopnosti.
1. Nahodenie sugerácie odchodu do fakírskeho výcvikového tábora. Podpísanie dohody o tom, že sa tohoto tábora zúčastňujete dobrovoľne. Môžete byť mučený a zabitý, pokiaľ nezvládate zadané úlohy. Môže to byť aj samurajský výcvikový tábor a vypestovanie si hrdosti, že keď danú úlohu nesplníte, tak si siahnete na život. Samozrejme, že všetko sa deje imaginárne a vedie k silnej motivácii a vážnosti. Psychický stav je iný, vedie k sile vôle nad rámec bežných schopností ovládať sa.
2. V stave stále obnovujúcej sa sugerácie a až halucinácie výcvikového tábora sa skoncentrujete na jednotlivé zmyslové centrá na povrchu šedej kôry mozgovej. V prednom mozgu je to čuchové centrum. V spánkovom mozgu je to sluchové centrum. V temennom mozgu je to centrum pohybu svalov, očí, srdca, žalúdka, čriev, mechúra, jazyka, prstov, rúk, nôh, hlavy a celého tela. V zadnom zrakovom centre je to centrum videnia. Ďalej sa skoncentrujete do senzorických centier v mozočku, ktoré pomocou nervových zakončení v celom tele a doslova a do písmena všade skenujú každú zmenu, či už vo vnúti tela alebo na jeho povrchu v koži. Kineziologicky si upravíte pamäť a to tak, aby ste si spomenuli na fakírov a ich schopnosti ovládať seba samých. Tak isto sa skoncentrujete na vnútorný hlas, ktorým premýšľate a mnohokrát si zopakujete formulku: „Ja som fakír a mám schopnosť ovládnuť seba samého“. Môžete voliť aj inú formulku. Dôležité je ju mnohokrát opakovať za sebou. Všetky tu realizované cvičenia vedú k tomu, aby sme si dokázali bez akýchkoľvek pochybností vsugerovať výcvikový tábor. Sugerácia a halucinácia musí byť dokonalá. Všetko to chce trpezlivosť a cvičiť. Po vhodnej sugerácii nastáva samotný výcvik. Kineziologicky si predstavíte, že ste smädný, hladný, unavený a pritom sa nesmiete napiť z pohára pred sebou, tak isto sa nesmiete najesť a ísť si ľahnúť a zaspať. Pokiaľ nevydržíte, tak fakír vám kameňom udrie do prstov na tvrdej podložke a piť a jesť a spať aj tak nebudete. No najlepšie je motivovať sa, že odoláte, aby ste sa stali vynikajúcim fakírom. Touto technikou precvičujete všetko, nad čím u seba nemáte kontrolu a ovláda vás to.
3. Znovu obnovenie sugerácie výcvikového tábora s použitím hypnotických predstáv, ktoré som zverejnil v predchádzajúcich príspevkoch. Nájdete si ich v Silva škole. Hypnotické techniky tu slúžia na uvedenie sa do zvláštneho stavu, kedy sa budú predstavy výcvikového fakírskeho tábora realizovať intenzívnejšie ako pri bežných predstavách. Pred uplatnením hypnotickej techniky je vhodné zabudnúť na seba a svoje ciele a ambície. Predstavujete si, ako sa vaše ruky zdvíhajú a ako vaše ruky padajú, zároveň si to predstavujete a zároveň si to vnútorným hlasom na premýšľanie hovoríte. Môžete si to aj šeptať potichu. Keď sa uvediete do zvláštneho psychického stavu, tak začnete sugeráciou výcvikového tábora a predstavou zvládnutia výcviku v tábore.
4. V tejto časti sa fakír naučí ovládať aktivity v šedej kôre veľkého mozgu. Šedú kôru si vizualizuje ako 5 až 7 vrstiev pavučiny, v ktorej sa práve vyliahlo obrovské množstvo drobných pavúčikov, ktoré sa neustále utišujú a zase chvejú. Pavúčiky sa dotýkajú nožičkami a takto prenášajú svoje pocity na druhého pavúčika. Pri cvičení si púšťame ukážky rezonancií, pozeráme sa na blikajúce svetlo v rôznych frekvenciách. Každý sa usiluje uložiť si do pamäte rezonančné frekvencie a to tak, aby si ich dokázal vyvolať vo svojej mysli. Dostúpili sme ďalej a začali sme počúvať dve za sebou idúce frekvencie a vnímať ich rozdiel. Vnímanie rozdielu frekvencií umožňuje lepší prienik do šedej kôry mozgovej. Osobne sa vciťujem do prípadov, ktoré boli diagnostikované na elektroencefalografickom zariadení. To je zariadenie volané v skratke ako EEG. Ide o čidlá, ktoré vám pripevnia na hlavu a telo. Cez tieto čidlá sa merajú a zapisujú aktivity neurónov. Na diaľku sa vciťujem do aktuálnych pacientov a pritom mám pred sebou rozloženú knižku s prípadmi poškodenia mozgu zistené práve týmto prístrojom. Potom si modifikujem EEG chorobných stavov vo vlastnom mozgu. Tak isto sa budem na diaľku vciťovať do geniálnych osobností a napodobňovať ich neurónovú aktivitu. Tiež som už začal diagnostikovať EEG u chorých osôb.
5. Znovu si obnovíme sugeratívnu halucináciu výcvikového tábora fakírov. Práve teraz doniesli jedného neúspešného fakíra úplne umučeného a dobitého na cintorín. Jednoducho to nezvládol. Hlavný fakír nás informoval o úspechoch fakíra, ktorý sa tri mesiace nepohol. To nás povzbudilo a motivovalo. Samozrejme, všetko sa to deje v predstavách. Pokračuje stav nácviku intenzívnej koncentrácie na orgány tela s anatomickou predstavou orgánov najlepšie trojrozmernou. Naštuduj za dva dni anatomický atlas. Pokiaľ to nezvládneš, tak ti hlavný fakír odsekne prst. Chceš byť najlepší, zapamätaj si anatomický atlas za jeden deň. Nasleduje koncentrácia do orgánov, ale už s predstavou, ako fungujú. Jeden adept toto cvičenie nezvládol a bude v noci namiesto spánku kresliť orgány svojho tela. Keby zaspal, tak ho čakajú iné sadistické lahôdky hlavného fakíra. Keď som navštívil minule hlavného fakíra, práve študoval praktiky v stredovekých mučiarňach. Nakoniec som si vypočul hodinovú prednášku, ako to v mučiarni fungovalo. No čo už, prišiel som sem dobrovoľne. Nasledovalo cvičenie zamerané na diagnostikovanie pomocou ukladania obrázkov do orgánov tela. Do zdravého orgánu išiel pekný obrázok, do chorého alebo chorľavejúceho orgánu išiel zlý obrázok. Treba tu mať trochu viac intuície. Kto to odhadol zle, dostal pod necht špendlík. Teda musel si vsugerovať, že dostal špendlík pod necht. Nasledovalo utišovanie orgánov pomocou predstavy jogínov a jogíniek v asanách. Pokračovalo to liečbou pomocou vizualizácie zázraku.
6. Znovu intenzívne obnovenie sugerácie výcvikového tábora. Tentoraz sme nacvičovali techniku ovládania vlastného pohybu. Skoncentrovali sme sa do oblasti temenného mozgu, ďalej do oblasti nervstva temenného mozgu a pokračovali sme cez miechu až ku svalstvu na tele. Vsugerovali sme si predstavu, ako nás niekto mláti a nesmeli sme reagovať bránením a uhýbaním sa. Hlavný fakír je špičkový veštec a keď zistil, že vo vnútri mysle ste sa bránili a uhýbali úderom, tak vám jednu vrazil fyzicky, aby ste to prestali robiť. Fakír vás bil dovtedy, kým ste sa prestali uhýbať a reagovať. Tomu sa hovorí ovládať svoje svaly.
7. Znovu sugerácia výcvikového tábora. Koncentrácia do uší a uvoľnenie labyrintu a slimáka. Nastáva stav pocitu vznášania a plávania v miestnosti. Nasledovala technika na čistenie mysle od negatívnych myšlienok a pocitov všetkého druhu. Keď je myseľ niekým alebo niečím prehodená do negativity, tak myšlienkové pochody sú skreslené a riešenia nemajú nádych geniality. Cvičí sa schopnosť čistenia mysle technikou vymazávania u seba a tiež u iných. Tak isto sa pod stavom pozitívnych emócií vytvárala predstava o budúcnosti.
8. Znovu obnovenie a posilnenie sugerácie, že sme vo výcvikovom tábore. Vytvorenie vešteckého stavu sugeráciou choroby, pri ktorej človek produkuje čo najmenej bioenergie a dokonca ju z okolitých ľudí zosáva a tak isto ju zosáva aj z ľudí mimo meditačnú miestnosť. Keď sme tento stav nahodili, tak sa rozdali tarotové karty, ktoré sú zverejnené v Astro sekcii. Na základe kariet sme si spomínali na šťastné náhody, dostatok financií, schopnosť ovplyvňovať rozumne iných ľudí, zvládavať svoje sny a programovať svoju budúcnosť. Začíname aj s prvými intuičnými technikami, keď sa vciťujeme do iných ľudí a zisťujeme základné všeobecné informácie. Ide o informácie typu: je to dobrá osoba alebo zlá osoba. Je to osoba, ktorá má v živote šťastie alebo smoliar. Táto osoba ma okradne alebo mi pomôže peniaze získať.

Pridaj komentár