Nácvik štyroch základných pováh, ich dynamizácia, lepšie využitie, ale aj lepšie ovládnutie pre osobné účely.
Naďalej pokračujem v aktívnom nácviku štyroch pováh, ktoré sú bioenergeticky umiestnené na štyroch miestach. Hysterická povaha je umiestnená v ústnej dutine. Epileptická povaha je umiestnená v oblasti nervstva temenného mozgu. Schizofrenická povaha je umiestnená v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu a psychopatická povaha je umiestnená v krku.
U hysterickej povahy uplatňujem systém intenzívnejšej kontroly a to, čo je v tejto povahe určené ako prioritné snaženia. Snažím sa tam mať predstavu seba samého ako dokonale zdravého a úspešného jedinca. Stáva sa, že sa v tejto povahe zmení smerovanie a naskočia sem nežiaduce ciele. Napríklad chcem schudnúť a naskočí sem cieľ byť tlstý ako mrož. Takýto obraz zlikvidujem a nahradím vhodným obrázkom. Jednoducho sa skoncentrujem do oblasti ústnej dutiny a natlačím sem požadovaný obraz. Tak isto sa usilujem o to, aby som v prvom rade aktivizoval bioenergiu do slinných žliaz, kde je prvok húževnatosti a vytrvalosti. V poslednom čase musím už kontrolovať aj oblasť spánkových lalokov, kde sa táto povaha postupne presúva. Aj tu kontrolujem, kde táto povaha smeruje a čo s ňou dosiahnuť. Hysterickú povahu pestujem aj v posilňovni, kde sa snažím predvádzať sa a preháňať svoje športové ambície.
Epileptickú povahu, ktorá sa nachádza v nervstve temenného mozgu, cvičím v poslednom čase značne intenzívne aj vďaka posilňovaniu vo fitnes. Časť cvičení cvičím trhaným spôsobom ako pri epileptickom záchvate. Je to zámerný systém posilňovania krátkych úsekov mojich svalov. Robím aj terapie osobe, ktorá mala epileptické záchvaty a snažím sa správať ako táto osoba, ktorá je blízko snových stavov, neustále točí dookola myšlienky a spomienky. Táto povaha sa snaží používať výrazové prostriedky presnejšie a jasnejšie. Výhodou epileptickej povahy je chuť sa v danom probléme motať a hľadať tie najvhodnejšie riešenia. Tak isto som epileptickú povahu začal používať pri diagnostikovaní chorých osôb na diaľku. Táto povaha je ochotná hľadať príčinu choroby, je odosobnená až agresívno – nenávistná, čo dovoľuje lepšie odosobnenie ako doteraz. Táto povaha má aj svoje nevýhody a to vyšší stupeň agresivity a aj značnej lenivosti. Začínam aj s kontrolou šedej kôry temenného mozgu, kde sa epileptická povaha postupne presúva.
Pokračujem aj v nácviku schizofrenickej povahy, ktorá je uložená v mozočku. Celkovým problémom tejto povahy je značná strata osobného ega. Táto povaha sa neustále na diaľku vciťuje do iných ľudí a usiluje sa ich vnímať a tlačiť do určitých schém a postupov. Keď ste schizofrenickej povahe, tak si doslova každý na vás dovoľuje a útočí. Na druhej strane máte prístup k rôznym zdrojom informácii od iných ľudí. Snažím sa odstrániť negatívnu stránku tejto povahy a to tým, že keď sa znovu stanem niekým iným, tak sa usilujem stať sa po určitom čase zase sám sebou. V tomto momente odmietnem byť niekto iný. Spomeniem si na predstavu samého seba zo spomienok a mám chuť byť sám sebou. Uvedomujem si svoje ciele a ambície. Vizualizujem svoje sexuálne túžby a potreby ako najhlbšiu zložku svojej osobnosti. Tak isto už začínam s kontrolou šedej kôry zadného zrakového mozgu, kde sa povaha postupne presúva.
Po tejto povahe nasleduje povaha psychopatická, ktorá je uložená v hrdle. U psychopatickej povahy sa snažím o kontrolu, kde sa práve nachádza. Táto povaha rada pulzuje z pocitu ženy do pocitu muža, z pocitu muža do pocitu starej osoby. Tak isto sa táto povaha meditáciou postupne presúva do oblasti šedej kôry predného mozgu. Celkovo mám mierne pootvorené jednotlivé povahy aj bioenergeticky a podľa potreby ich navzájom kombinujem. Zaujímavá je aj technika pohľadu na určitý problém alebo oblasť cez jednotlivé povahy. Každá povaha prináša na daný problém iný pohľad a nachádza iné riešenie.

Pridaj komentár