Ako liečiteľ sa v prvom rade zaoberám tvorbou bioenergie v bunkách tela, kde prebiehajú biochemické pochody. Jemná energia je výsledok elektrolýzy alebo podobných chemických reakcií, kde je prítomný určitý roztok ako sú sliny, mozgovo-miešny mok, krv. Teda tu hovoríme o ľudských tekutinách, ktoré sú rozmiestnené v tele človeka. V tejto tekutine musí byť umiestnené niečo ako katóda alebo anóda, aby v roztoku prúdil elektrický prúd. Napr. v slinách je uložený jazyk a zuby. Tak isto v slinách to môžu byť mandle alebo hlasivky. V mozgovo-miešnom moku je uložená pravá a ľavá mozgová hemisféra. Pre krv to môžu byť pľúca, pečeň, srdce a to ľavá a pravá časť. Tento postup veľmi neodporúčam. Teda stačí, keď si v mysli predstavíte proces výroby bioenergie a skoncentrujete sa do oblasti úst a neskôr aj do ďalších oblastí tela. Pri tejto tvorbe bioenergie si treba dať pozor, aby ste nemali aj predstavu magnetu, vtedy bioenergia zle prúdi v tele a ťažšie sa ošetrujú jednotlivé orgány v tele. Vytvorenú bioenergiu potom tlačíte do iných oblastí tela. Takto možno ošetriť bioenergeticky celé telo. Výborne sa tieto cvičenia robia v lese pri starých stromoch, ktoré sú vám niečím sympatické. Stačí sa o strom oprieť a začať cvičiť hore uvedené cvičenia. Na záver cvičenia si predstavte, že ľavá časť tela je jeden magnet a pravá časť ďalší magnet. Takto si lepšie udržíte bioenergiu okolo seba. V každom tele by mala byť zabezpečená určitá tvorba bioenergie. Mne osobne sa najlepšie osvedčila tvorba bioenergie v mozočku, ktorý je uložený v mozgovo-miešnom moku v zadnej časti mozgu. Skúste si pre lepšiu predstavu pozrieť Anatomický atlas. Katóda a anóda je tu ľavý a pravý mozoček. Mozoček lepšie reaguje aj na prírodne podmienky, ako sú stromy a kamene.

Pridaj komentár