Kontaktoval ma mladý muž s problémami z verejného vystupovania. Previedli sme techniku návratu do stresových situácií. Muž sa skoncentroval do vnútra svojej pamäte. Pri pocitoch, ktoré súviseli s verejným vystupovaním, som zisťoval vytvorenie bionergetickej gule. Táto sa objavuje pri migrénach, jemu bráni vo verejnom vystúpení, zneisťuje ho a bráni mu v rozhovore. Tento stav ho dostal do pozície, že nemá rád spoločnosť a je radšej sám. Terapia v tomto prípade smerovala do oblasti špiritizmu. Dotyčný zostane v stave, že verejne vystupuje a zároveň si otvorí v hlave spomienky na mŕtvych predkov s množstvom životných túžob. V tomto momente sa sexuálny volt stráca, informačné polia mŕtvych predkov sú oživené a môžu byť fyzicky aktívne, čo má blahodárny účinok na šťastnú budúcnosť. Keď si v hlave zavrie pocit verejného vystupovania, tak musí zavrieť aj spomienky na mŕtvych. To urobí s pocitom zabudnutia. V opačnom prípade by začal zosávať bioenergiu z ľudí okolo seba, čo by malo neblahý vplyv na ich zdravie.

Pridaj komentár