Na začiatku spoločných meditácií sme sa informovali, kto má čo nové. Zahájili sme v rámci Silvovej školy matematizáciu ezoteriky. Je to aplikácia základných systémov matematiky na ezoterickú literatúru. Zatiaľ sme aplikovali jednoduché počítanie. Počet riadkov, slov, odstavcov, jednotlivých čísel. V ďalšej etape chceme aplikovať množinovú matematiku. Konečným cieľom je vytvoriť špeciálnu ezoterickú matematiku, ktorej cieľom je ovládnutie ezoteriky v mysli človeka. Ďalší príspevok sa týkal šťastného osudu, teda psychické a fyzické odpútanie sa od ľudí s negatívnou karmou, vnútornou deštrukciou a neperspektívnosťou ísť do budúcnosti. Táto idea sa ťažšie realizuje, keď sa takáto osoba nachádza v blízkej rodine. Takúto osobu voláme „patogén“. Ďalší príspevok smeroval k nočným meditáciám so zariadením Drôt, kedy prichádza k postupnej magnetizácii každého orgánu. Zaujímavý bol aj príspevok o Tóre, kde sme hovorili o nutnosti latinskú abecedu matematizovať tak, ako je to v hebrejštine. Po výmene skúseností sme sa začali nalaďovať na špiritistické výkony. Odpájali sme zmysly od vonkajšieho vnímania a otvárali sme si ezoterický záznam špiritizmus. Zároveň sme začali biochemicky preladovať zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej na komunikáciu s informačnými poliami mŕtvych osôb. Sledovali sme, aby každý vyzeral v tvári ako mŕtvola. To bol zjavný signál, že dotyčný meditujúci sa napojil na svet mŕtvych. Po psychickej stránke sme museli uveriť, že svet mŕtvych je tak živý ako svet tento okolo nás. Je to sugerácia, ktorú treba po meditácii zrušiť a vrátiť sa do stavu, že svet mŕtvych neexistuje. Špiritista, ktorý neustále aktívne komunikuje so svetom mŕtvych, zničí svoje zdravie a šťastný osud. Pokiaľ špiritista dokáže odolávať svetu mŕtvych, tak na to dopláca okolie špiritistu. Po tomto naladení sme si vytvorili abecedu k priamej komunikácii z písmen na náhrobných kameňoch. Zároveň sme museli produkovať dostatok telových bioenergií tak, aby sme dokázali informačné polia mŕtvych živiť energiou. Ináč by sa s nimi nedalo komunikovať. Zároveň sme sa učili zmyslovými centrami v šedej kôre vidieť, čo mŕtvi píšu, čo hovoria, čo myslia. Zo začiatku je lepšie komunikovať s dušami múmií, alebo s dušami nešťastne zamilovanými. Tu potrebujete menej vlastnej bioenergie než pri ostatných dušiach. Cez prestávku sme si vymenili pocity z naväzovania kontaktov. V ďalšom cvičení sme chodili na chirurgiu a nechávali si imaginárne amputovať ruky, nohy, jednotlivé orgány. Po amputácii sme sa snažili pohybovať fantómovými rukami tak, ako ľudia po skutočnej amputácii. Pri cvičení sme zisťovali, aké mŕtve duše na nás individuálne pôsobia a kto ich aktivizoval a čo majú v nás ovplyvňovať. Najviac mŕtvych duší bolo napojených na oblasť srdca a oblasť pupku. Duše mŕtvych sme likvidovali uzatvorením do imaginárnych egyptských pyramíd. Samozrejme spojenie s niektorou dušou je možné aj cez iné orgány. Na záver meditácie sme si poprišívali všetky orgány a uzavreli svet mŕtvych vo svojej psychike. Svet mŕtvych neexistuje.

Pridaj komentár