– Meditácia pre dve osoby z 27.8.02

Rozjímali sme nad človekom, ktorý je od narodenia špiritistom a tieto sklony majú aj jeho rodičia. Veštecky sme si uvedomovali, že vo svojej hlave má aktivizovaný záznam alebo dušu mŕtveho otca, na ktorého sa obracia o pomoc. Takto činí neustále. K tomu všetkému robí aj nevedome rituály so sviečkami a miskami, čo sú výsostne nekromantské rituály. Je nám dobre známe, že takýto ľudia v zásade ničia svoje okolie. Oni sami sú zvyčajne bez ujmy. Veštecky sme si prezreli, koho zo svojho okolia a ako ovplyvňuje. Snažili sme sa správnymi rituálmi a adekvátnym vešteckým výkonom skontrolovať informačné polia ľudí, ktorí sa najčastejšie s danou osobu kontaktujú. Zistili sme, že daná osoba usiluje dosiahnuť sebecké ciele a na tieto účely využíva informačné polia duší mŕtvych ľudí. Rituálne sme sa snažili uzavrieť a nedovoliť vplyv tejto osoby na mŕtve informačné polia rodinných príslušníkov, ľudí v rodinnej firme a u najdôležitejších odberateľov. Dotyčná špiritisticky ladená osoba bola týmto prístupom zaskočená a akosi intuitívne sa usiluje o pôsobenie cez mŕtve polia iných ľudí. Zároveň si na to vybral duše mŕtvych špiritistov a nekromanov. Na základe takto zistených informácií vytvoríme v psychike poškodzovanej osoby systém snímania vplyvu pôsobenia neznámych mŕtvych duší. Použije sa na to duša mŕtvej osoby, ktorá je napojená na bioenergetický potenciál trvale duševne chorých ľudí v ústavoch mimo Slovenska a Čiech. Potom už zostáva iba pravidelne skontrolovať, kto a ako chcel danú osobu ovplyvňovať. Keď zistíme vplyv duše inej mŕtvej osoby, nastupuje ritualistika sviec, stúh, pentagramov, misiek, dymu z rôznych materiálov, vajec, fliaš, laboratórnej banky a kľúčov. Bližšie v Magickej škole.

Pridaj komentár