Mám výrazné problémy so spánkom, ktoré pretrvávajú už šesť rokov. Som dosť úzkostlivá a precitlivená, mám problémy s koncentráciou. Asi pred 3 rokmi som navštívila spánkové štúdium. Dostala som rady, dodržiavanie ktorých ale nemalo žiadny vplyv na môj spánok a predpísali mi tabletky.

Vaše problémy so spánkom majú hlbší psychický podtón. Máte silne rozvinuté prírodné vedomie. S takýmto vedomím sa mení aj spánok, ktorý je plytký, prerušovaný. Zvieratá a šamani cez deň pospávajú, upadajú do mikrospánku. Treba sa naučiť špeciálnu psychohygienu pre prírodné vedomie a zvieraciu psychiku. Navyše je tu riziko prerastania zvieracej psychiky do ľudských zložiek.

Zdravotný stav
Všetko v poriadku.

Psychický stav
Všetko v poriadku.

Povaha
Ste hysterická povaha uložená v ústnej dutine. Tu sa tvorí silný bioenergetický vzruch. Charakterizuje to obrázok silnej zvieracej psychiky a nočného lovca.

Sexualita povahy
Je smerovaná na miechu. Charakteristické pre psychiku prírodných ľudí.

Pred narodením
Vaše ja pred narodením odolalo tlaku ľudských faktorov do psychiky a ponechali ste si prírodné vedomie etnických ľudí.

Sexuálne centrum
Je uložené v hlave a naznačuje na určité mužské ambície. Charakterizuje to obrázok osoby, u ktorej sa z hĺbky podvedomia vynára šamanstvo a zvieracia psychika.

Astrológia sudičky
Skúmam neuróny mozočku. Nachádzam tu obrazy pralesa, džungle a šamana. Teda otvorené zvieracie vedomie.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Zase príroda a prírodní ľudia.

Astrológia planét
Skúmam oblasť stredného mozgu. Kruhovité schémy, na ktorých sú zvieratá. Postava indiána, šamana a prírodných ľudí z Afriky.

Snová astrológia
Skúmam oblasť snov a snového vedomia. Do civilizácie preniká zvieracie vedomie.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. Predok, ktorý mal silné zvieracie sklony a psychické problémy.

Pôrod
Všade na astrálnej úrovni šamani a prírodní ľudia.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv rodičov na najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: prírodní ľudia. Povrchová vzrušivosť: prírodní ľudia. Povrchová vzrušivosť: prírodní ľudia. Pohlavná vzrušivosť: prírodný muž. Citová vzrušivosť: zvieratá.

Hviezdy a osud
Problémy s prerastaním zvieracej psychiky do ľudského spôsobu života. Riziká psychické.

Zvieracie vedomie
Nutnosť ovládnuť zvierací a prírodný fenomén vo vás.

Pridaj komentár