– Meditácia pre dve osoby z 27.8.02

Pozvoľna sme si začali uvedomovať predchádzajúce veštecké techniky. Prvou vešteckou technikou je technika vytvorená na rôznych znakoch. Veštiaca osoba si vytvorí individuálny systém veštectva a to tak, že zistí, čo môže u iných osôb zistiť pri symbole ruky.

Dotyčná osoba sa uvedie do vešteckého stavu, má pocit bioenergetického zovretia nervových zakončení zmyslov v šedej kôry. Je to stav zosávania energie z okolia veštiacej osoby. Imaginárne pociťuje, že je veštecky ošetrovanou osobou a zároveň jej odoberá myšlienky. Zároveň sa cez symbol ruky napája na jednu, potom na druhú a potom na ďalšie osoby. Zároveň zisťuje, že cez symbol ruky získala u veštecky ošetrovaných osôb určité rovnaké informácie. Zapíše si do svojho vešteckého denníka, že pomocou ruky zistí u viacerých osôb tie a tie informácie.

Potom si požičia ďalší znak a u viacerých osôb zistí tie a tie informácie. Potom si aj tento znak zapíše do vešteckého denníka, prípadne si vytvorí veštecké kartičky so znakmi. Takýmto spôsobom vytvára vlastný štandardný veštecký spôsob. Po ukončení vešteckého výkonu sa vráti do normálneho stavu. Iný spôsob veštenia je na základe snových predstáv.

NOVÉ POZNATKY: veštecky ladená osoba si spomenie na svoje sny, prípadne si zoberie lexikón snov a imagináciou si predstavuje, že sa jej napríklad snívalo o pavúkoch. Navodí si, alebo si spomenie na snový stav a zároveň si želá jeho pragmaticko-racionálny výklad.

Snový symbol pavúka si zvyčajne vyberá osobu a miesto, kde sa bude niečo významné diať. Získava sa informácia, čo sa bude diať a ako sa dané osoby budú správať. Pri veštení cez snovú symboliku neviete dopredu, kde tento snový symbol zájde a akú informáciu vám prinesie. Je to vec náhody. Keď robíte veštecký výkon cez zapamätané vlastné sny alebo sny klienta, ktorý vás požiadal o veštecký výkon, tak zvyčajne získate informácie dotýkajúce sa osoby, ktorá poskytla sny na veštenie. Veštenie na základe snových symbolov nestojí na určitom trvalom spôsobe a neviete, aký druh informácie získate.

Pridaj komentár