– Spoločná meditácia z 28.8.02

Meditáciu sme zahájili výmenou individuálnych skúseností z rôznych oblastí, ktoré sa precvičujú. Samotnú meditáciu sme zahájili odpútaním zmyslov od vonkajšieho sveta tým, že sme v zmyslových senzoroch utlmili nervové zakončenia do stavu stuhnutosti. Mali sme pocit slepého, hluchého atd. Zároveň sme si spomínali na všetko, čo súvisí so židovskou kultúrou. Čítanie Starého zákona (Tóra), čítanie knižky o Sefirách. Znovu sme si pripomenuli určité historické zákonitosti židovskej ezoteriky a to hlavne roztrúsenosť židovskej kultúry po celom svete, veľkú nezávislosť ezoterických a náboženských predstaviteľov v rôznych končinách sveta, schopnosť nasávať do seba ezoteriku iných národov. Jednotlivé enklávy a ich osobnosti mohli mať svojrázny prístup k ezoterickému materiálu. Uvedomovali sme si, že židovská ezoterika stojí na SNOVEJ SYMBOLIKE vzniknutej zo snového materiálu. Ďalej sme si uvedomovali nutnosť uznania židovskej ezoteriky ako základu celej ezoteriky sveta. Bez tohto postoja sa nedá do židovskej ezoteriky dostať, alebo prenikanie je príliš ťažké a zložité. Začali sme si byť vedomí aj slabiny židovskej kultúry a to nenásytnosti po iných ezoterických systémoch. Naša pozícia je všetko odovzdať židovskému ezoterickému systému. Vnútorne je ezoterický systém pestrý a navzájom silne konfrontačný. Toto sú základy ezoterického židovstva a cesta k samotnej kabale. Po výmene pocitov sme si vyskúšali najdôležitejšie techniky práce so snami. NOVÉ POZNATKY: prvá technika je technika psychiatrická, kde sa človek usiluje prepojiť snové predstavy na racionálne dianie. Je to jednoduché, snová predstava sa pocitovo prepojí na fyzické dianie. Takýmto spôsobom sa dajú liečiť halucinácie a fantazmagorické predstavy. Na to sa dajú využiť všetky druhy snárov, ktoré majú svoju terapeutickú zákonitosť vytvorenú empirickým poznaním. Ďalšia snová technika je založená na vešteckom výkone, kde fragment zo sna vám umožní predvídať určité udalosti s určitými ľuďmi v určitom priestore. Bližšie pozri Vešteckú školu. Ďalšou technikou práce so snovými symbolmi je prepájanie symbolov vzniknutých v snoch na univerzálne zákonitosti a to individuálnym pociťovaním zákonitostí, ku ktorým sa ľudstvo len tak ľahko nedostane ani vedeckým výskumom. Uvedomovali sme si náročnosť tohto postoja k snovým symbolom. Nezamieňať symboly, ktoré prešli snovým procesom a symboly, ktoré slúžia na vyjadrenie nejakého diania a vecí, ktoré vznikli z posunkovej reči uplatňovanej človekom počas historických období. Znovu sme si vymenili pocity a postoje, ktoré sme individuálne prežívali. Na záver sme si čítali pasáže zo Starého zákona (Tóry).

Pridaj komentár