Budeme sa venovať snovej ezoterike. Skúsenosti sme získavali 20 ročnou aktivitou. Išlo o štúdium tejto problematiky, veštecké diagnostikovanie, určité terapie a meditácie do nočného spánkového stavu a tiež mnohoročné meditácie cez Skype. Meditácií snového charakteru sa zúčastňuje do 20 ezoterikov. Saša Pueblo vešteckými technikami na diaľku diagnostikuje meditujúce osoby a usmerňuje ich meditáciu.

Keď je človek unavený z fyzickej a psychickej práce, potrebuje zaspať. Stratí denné vedomie a upadne do rôznych fáz spánku.

Zaspávanie je proces, keď sa organizmus prepína z hormonálnej žľazy hypofýzy do hormonálnej žľazy epifýzy. Epifýza je viacej snová, sexuálna žľaza. V hypofýze beží viacej rozumová aktivita. Psychika Európanov sa prepína z hypofýzy do epifýzy. Napríklad Indovia fungujú počas dňa aj počas noci hlavne z epifýzy. Tým sa dá vysvetliť aj ich sklon k ozdobnosti a čudným božstvám a kultom, ktoré uctievajú. Samozrejme, aj arabské vplyvy tu zanechali výraznú črtu k ozdobnosti.

Pri zaspávaní sa začína meniť aj stav v strednom mozgu. Stredný mozog má veľkosť vajíčka a má 32 častí, ktoré sa prepínajú z denného do nočného režimu. V strednom mozgu sa nachádza aj hypofýza, amigdala a epifýza a tiež snová pamäť.

Pri meditácii sa dosahuje stav umelého spánku alebo autohypnózy a hypnózy. Ezoterik sa nechá viesť hlasom Sašu Puebla cez Skype vo svojom domácom pohodlí. Nebráni sa hlasu a plní príkazy, ktoré ho vedú do umelo vyvolaného spánku. Pri zaspávaní si musí ezoterik dávať pozor na dýchanie. Má byť spomalené a je lepšie dať si na pár minút pod nos prst a pre istotu pár minút takto dýchať a uistiť sa, že dýchanie je spomalené. Potom je dobre párkrát sa krátko nadýchnuť a hlboko z celých pľúc vydýchnuť a z pľúc a krvného obehu dostať von čo najviac kysličníka uhličitého a tým znížiť hladinu kyslíka v krvi (vedecky je dokázané, že čím viac kysličníka uhličitého máte v krvi, tým máte aj viac kyslíka a naopak) a aj takto si upraviť dýchanie, ktoré bude vhodnejšie na dosiahnutie stavu umelého spánku. Potom je dobre utlmiť celkovo chemické pochody v tele a prepnúť ich do stavu kľudu. Ezoterik sa koncentruje na svoje nervovo neurónové štruktúry a núti ich, aby vyberali spomienky na spln, námesačnosť, magnetické sily prílivu a odlivu. Tak isto je dobrá sugerácia v ústnej dutine, že ste užili tabletku na spanie. Uveríte a nespochybňujete, že ste to užili. Chémia v ústach sa pozmení, bude pôsobiť na bielu mozgovú hmotu a tam produkovať látky typické pre nočnú chémiu ako je melatonín, serotonín, tryptofan a vzácne prvky. Saša Pueblo na diaľku pri meditácii veštecky kontroluje, či aj počas dennej meditácie majú meditujúci dostatok melatonínu. Pokiaľ sa častejšie opakuje, že osoba nemá melatonín, tak je požiadaná, aby si melatonín kúpila, užila pred meditáciou a vyvolala stav zaspávania. Melatonín je vlastne prírodné uspávadlo. Melatonín dostanete bežne v lekárni bez receptu. Osobám nekľudným, vodcovským a ťažko hypnotizovateľným sa doporučuje aj užitie organického magnézia. http://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/rev…

Meditujúci sa ukľudnia, skoncentrujú na seba, vypínajú stav rozumovosti a prechádzajú do stavu detskej psychiky, ktorá až tak netrvá na tom, že všetko musí byť jasné a prísne logické. Meditujúci prejdú do ďalšieho stavu a to je zvierací stav, ide iba o emočné reakcie a akákoľvek rozumovosť je dočasne vyblokovaná. Je to potrebné a vlastne noc beží výhradne v režime zvieracieho spánku.

Meditujúci si kontrolujú, ako sa nočný stav chemických látok rozlieva po celom tele. Saša Pueblo na diaľku kontroluje, či všetko prebieha ako má. Meditujúci sa ponárajú do stavu hypnózy, kde bez výhrad realizujú dané príkazy. Ale je tu možnosť aj autohypnózy a meditujúci si príkazy Sašu Puebla pretlmočia do svojich vlastných príkazov, ale podľa logických pravidiel pre snové terapie a snové meditácie. Nemôžu si však navodzovať umelý násilný spánok ako sa im zachce. Všetko má svoje všeobecné pravidlá a ich úprava musí byť citlivá a rozumne prevedená.

Celkový problém takejto meditácie je, že počas noci meditujúca osoba prichádza o priamu kontrolu nad tým, čo sa deje v jeho tele, v jeho bunkách, bielkovinách a aminokyselinách a to nie je dobré. Nad týmto problémom sme sa zamysleli a začali sme ho riešiť. Každý si počas umelého spánku silne emočne programuje a sugeruje, že chce tieto hĺbkové procesy kontrolovať počas noci. A tak si ezoterik začína v neurónoch mozgu a miechy a celkovo celého tela budovať takzvané somnambulné centrum na to, aby počas noci kontrolovalo procesy v hĺbke buniek. Prečo má ezoterik budovať takéto centrum? Pretože v hĺbke buniek sa vždy odohrávajú zásadné zmeny a to je proces starnutia, chorobnosti, vyliečenia. V tejto rovine ide o to, či budete starnúť rýchlo alebo pozvoľnejšie. Počas dňa meditujete alebo sa učíte niečo nové a v noci vám to vnútro môže zdecimovať alebo zlikvidovať a vaša snaha je polovičatá a veľmi prácna. A tak ezoterik usiluje o centrum somnambulnosti, a teda získať kontrolu nad tým, čo sa deje v tejto hĺbke ľudskej psychiky. Samozrejme, že kontrolovať túto oblasť nie je také jednoduché. Okrem ochoty budovať vnútorné somnambulné centrum je tu potreba zabezpečiť, aby sa cez trávenie dostali dovnútra buniek iontové minerály, koloidné minerály (napríklad z Utahu), špeciálne chelátové minerály. Treba vedieť, či vám ich trávenie produkuje, alebo nie.

A trochu k bunkovej úrovni. Je dobré, keď si ezoterik naštuduje, čo vlastne bunka obsahuje. A je potrebné vedieť, že samostatné orgániky bunky sa skladajú z tisícov bielkovín a každá z nich obsahuje určité množstvá aminokyselín. To sú také stromčeky, kde sú na konci vetvičiek chemické vzorce a tie na konci obsahujú biologické prvky. Pozor, nie anorganické prvky ako v minerálkach, ale organicky upravené tráviacim traktom. Keď ich nevie trávenie upraviť do biologickej podoby, tak ich telu treba dodať. Napríklad je niečo iné biologický vápnik v sušenom kozom mlieku, biologický jód z chlorelly, organické železo Ferrochel pre tehotné ženy a podobne.

Teda ezoterik sa uvádza do umelého spánku a to určitými vhodnými sugeratívnymi technikami a predstavami. Zároveň ezoterik preniká do svojho fyzického tela reálne a nie iba do spomienok. Veľa ezoterikov sa dá zlákať rýchlym preniknutím do svojich predstáv a nie rovno do svojich orgánov a buniek. Pri prieniku do tela sa zastavíte v strednom mozgu a pomôžete navodením predstáv silne aktivizovať epifýzu a utlmiť hypofýzu a postupne prepnúť do nočnej chémie tých 32 častí. Ale zároveň si udržať vedomie nad tým, čo sa deje v tele. A to chce nezaspať a uviesť sa do hlbšej roviny spánku, ktorá by sa dala kľudne nazvať dočasný kómatický stav.

Upratanie toho, čo ste počuli a videli počas dňa
Ezoterik je už v stave hypnózy a autohypnózy a začína si predstavovať, čo počas týždňa alebo pár dní robil. Saša Pueblo si takéto upratovanie robí každý deň. Spomenie si, čo počas dňa videl, počul a čuchal. Skoncentruje sa na svaly okolo očí a tu zaháji kmit svalov okolo očí – 14 svalových impulzov a jedna fáza nekmitania. Tieto kmity idú cez nervové zakončenia v očiach do celého nervového systému a v nervovom systéme sa spracujú do hlbšej roviny neurónov ľudského tela. Táto 14 kmitová fáza prejde celým nervstvom. Potom je jeden svalový kmit a jedna fáza ticha a toto kmitanie prejde cez celú nervovú sústavu a zvlášť miechu.

Upratanie toho, čoho ste sa dotýkali
Ide v zásade o jemnú motoriku prstov, očí a tela. Skoncentrujete sa v stave kľudu a harmónie a stave detskej alebo zvieracej mysle. Príkaz k tejto činnosti vydávate do určitej oblasti neurónov, kde si buduje nočné somnambulné centrum pre vnútornú kontrolu toho, čo sa deje počas noci v organizme na bunkovej úrovni. Každý prst na ruke a nohe je ako malé kyvadielko. Teda kus kovu zavesený na špagátiku. Tejto technike musí predchádzať výcvik skutočnej práce s kyvadielkom, ktorý musí trvať pár rokov. Teda je tu určitá postupnosť a nadväznosť na jednoduchšie techniky. Kyvadielko je vlastne nástroj na rozvinutie motoriky jemných a malých svalov na rukách a nohách. Predstavujete si všetok drobný pohyb a jemne hýbete končekmi prstov a rúk a uvoľňujete z nervstva rúk a nôh zážitky a regenerujete tento druh nervstva.

Upratanie veľkej motoriky a pohybu celého tela a celkovej rovnováhy tela
Ide o využitie kineziologických techník a to je správna reakcia na to, čo je pre vás prospešné a čo nie. Je to vlastne naladenie veľkých svalov na to, čo sa deje okolo vás a intuitívne vyciťovanie, že toto je pre vás vhodné a toto nevhodné. Tento výrobok je niečo zlé a toto vám prospeje. A vlastne by vaše svaly a pohyb mali, pokiaľ možno vždy, smerovať k tomu, čo vám aj reálne prospeje a nebude škodiť. Prejdete si v predstave, kde ste sa pohybovali a kde pohyb išiel proti vám a nie v prospech vás. Samozrejme, že je dobré byť naladený na to, že základ všetkého je starostlivosť o zdravie, stabilnú psychiku a šťastný osud.

Upratanie anjelských sfér a šťastného osudu
Ide o špeciálnu techniku, kde si preberiete myšlienkové pochody. Pokiaľ máte špeciálny výcvik hlasiviek a ich rezonančných techník, tak to k tomu pridáte. Výcvik hlasiviek je špeciálny výcvik riadenia sivej kôry veľkého mozgu a iných oblasti tela, kde sa nachádzajú sivé neuróny. Takýto frekvenčný výcvik je vlastne kódovanie myslenia voči samotnému vnútru, aby nevhodne nezasahovalo do mechanizmu myslenia, ale aj zrýchlenie myslenia. Vlastne je to niečo na spôsob psychowalkmanu (blikanie svetielok a počúvanie frekvenčných zvukov). A tak je tu zase séria mimoriadnych schopností, ktoré treba mať roky rokúce cvičené. K tomu sa pridávajú anjelské sféry detských dyslektikov a biela anjelská línia, alebo inak povedané, matematické, logické a štatistické metódy. Pod bielymi anjelskými sférami rozumej osoby, ktoré zomreli a nechali po seba informačný záznam, ktorý obsahuje výhradne šúchanie jedného objektu počas celého života. Ich myseľ je koncentrovaná na nejaký kamienok alebo skupinu kamienkov a nič iného a to robia počas celého života. A interakcia a premostenie psychiky ezoterika na tieto štruktúry vedie k tomu, že to, čo ezoterik premýšľa, má aj perspektívnu úspešnosť do budúcnosti. Samozrejme, takéto prepojenie vyžaduje veľa disciplíny a nerobiť si veci ako sa vám páči a zachce. Robím veci pre úspech a nie pre osobný pocit radosti. A to robí veľké problémy ezoterikom aj bežným ľuďom. Jednoducho, keď niečo robíš, tak mysli na to, či to bude úspešné a životaschopné aj ďalších 20 rokov.

Uplatnenie údržby, regenerácie a dlhovekosti
Ezoterik je osoba, ktorá neustále preniká do svojho vnútra a usiluje sa trvalou koncentráciou kontrolovať, čo sa deje v jeho tele. Koncentračné cvičenia sa robia mnoho rokov a v neurónových oblastiach sa vybudujú trvalé neurónové prepojenia, a teda mimoriadne schopnosti trvalého charakteru. Ezoterik takto kontroluje a prinucuje svoj systém k dlhovekosti. Prirodzene dlhovekí sú iba tí jedinci, ktorí to majú ako poruchu v génoch, ale tých je veľmi málo medzi bežnými ľuďmi. A tak sa ezoterik vyhráža svojmu telu a svojim neurónom, že zabije seba alebo nejakú inú osobu alebo dieťa. Je to iba sugerácia, ktorú ezoterik nikdy nezrealizuje, ale sa naučí mimoriadne schopne klamať svoje vnútro, že to myslí vážne. A dlhovekosť si vynucuje a nakoniec rieši vo vnútri buniek celého tela. Jednak modifikáciu tukových buniek na kmeňové bunky a posiela ich do orgánov, aby reparovali systémy a orgány tela. Potom využíva množstvo možností, ktoré organizmus bežnými očami nedokáže vnímať. Napríklad prinútiť slezinu, aby sa vrátila do stavu z detstva a poriadne obnovovala a reparovala červené krvinky, aby sa otvorili aj náhradné tkanivá pre náhradnú slezinu okolo pôvodnej sleziny. Tukové bunky môžu po znásilnení produkovať pre telo rôzne chemické látky. Hormonálne žľazy majú okolo seba náhradné hormonálne žľazy. A takýchto možnosti je neúrekom a podrobnejšie na Blogu Sašu Puebla. Aj dlhovekosť nakoniec musíte presadiť na úrovni buniek, ich orgánikov a bielkovín.

Prepojenia na diaľku na somnambulné osoby
Ezoterik má dlhodobým tréningom schopnosť svoju myseľ premostiť počas výcviku a meditácie na osoby, ktoré trpia somnambulizmom (je to porucha a poškodenie temenného mozgu nad ušami. Takéto osoby sa nájdu po noci v miestnosti alebo mimo túto miestnosť). Napája sa na takéto osoby v stave zamilovanosti a cez magnetické polia. Niektorí ezoterici prežili klinickú smrť a z ich mozgu sa uvoľňuje bioenergia a niečo ako fantómový objekt, ktorým sa napájajú na somnambulné osoby. Aby ste to lepšie pochopili: človeku amputujú končatinu a na mieste napríklad amputovanej nohy je fantómová noha a táto sa nevzďaľuje od tela. V medicíne fantómovú nohu popisujú ako fantómové bolesti a osoba má pocit, že tam nohu akože má. Senzibilná osoba a osoba s vešteckými schopnosťami mimozmyslovo vníma na mieste amputovanej nohy fantómovú nohu plnú energie a častíc.

Pokiaľ sa niekomu poškodí mozog, tak fantómová časť mozgu nezostáva v hlave, ale sa uvoľní do priestoru a môže sa kde kade túlať, môže mať určitý intelekt a vykonávať určité činnosti. Fantómové objekty z poškodeného mozgu voláme v psychiatrii dvojník – astrálna projekcia – špiritistický záznam – duša človeka – pomocník a podobne. Tento fantómový dvojník je trvalo prepojený s mozgom človeka. Pokiaľ osoba s týmto poškodením nedokáže kontrolovať, kde sa tento objekt z jeho mozgu túla a čo robí, môže skončiť s veľkou pravdepodobnosťou ako blázon na psychiatri. Verím, že ste schopní pochopiť tieto jedinečnosti v ľudskej mysli.

Na somnambulné osoby sa na diaľku ezoterik napája, kopíruje stavy a ukladá si ich do pamäte. Snaží sa po tomto vzore vybudovať v strednom mozgu (nachádza sa asi v strede hlavy veľkosti vajíčka, má 32 častí a nachádza sa tam hypofýza a epifýza) systém kontroly, čo sa deje na úrovni buniek človeka a ich orgánikov, bielkovín, aminokyselín a prvkov. V strednom mozgu sa nachádza snová pamäť, cez ktorú sa riadia nočné procesy a ezoterik vstúpi do snových obrazov, ktoré tu má uložené a začne ich upravovať. V prvom rade vymaže obrazy, ktoré sa mu zdajú krásne, nádherné a upevní obrazy, ktoré sú čudné, démonické a ponuré. Psychiatrické štúdie snových procesov naznačujú, že tmavé a ponuré obrazy sú obrazmi pre správnu a liečivú chémiu v ľudskom tele. Ezoterik cez somnambulné centrum v strednom mozgu začne upravovať aj tieto tmavé a ponuré obrazy a robí to intuitívne a tak, aby smerovali k dlhovekosti. Tieto úpravy treba robiť opatrne a postupne a na základe poznatkov medicíny. Je to niečo ako hermetizmus, alchýmia, skúste sa inšpirovať v hermetických obrázkoch a spisoch. Nedá sa presne racionálne popísať, ako postupovať. Je to individuálne. Predtým, než začnete robiť takéto zásahy, by ste mali mať pred sebou roky praxe, poznať hermetické spisy najmä stredovekých ezoterikov.

Uvedomte si, že na úrovni vnútra buniek sa hlavne v noci odohrávajú tie najzásadnejšie zmeny a treba na tieto zmeny dozrieť, aby sa diali tým smerom, ako by sme chceli. Samozrejme, chceme také zmeny, ktoré sú reálne dosiahnuteľné a možné. Nemôžme chcieť napríklad, aby sme nestarli. Ale môžeme chcieť, aby sme starli čo najpomalšie. Alebo aby sa upravili neuróny na hľadanie spomienok. Je každému jasné, že budovanie takéhoto nástroja v temennom mozgu bude trvať celé roky a ide to pomaličky a postupne. Celkovo budovanie mimoriadnych schopností vyžaduje trpezlivosť a nekonečné fanatické nasadenie.

Rôzne hypnotické techniky na posilnenie umelého spánku
Keď sa viete ako tak uvádzať do hypnotického alebo autohypnotického spánku, tak sa môžete naučiť používať aj intenzívnejšie prostriedky pre uvedenie sa do umelého spánku. Ide o techniky založené na sugeratívnych stavoch uverenia a nespochybňovania a sugeráciu preniesť do ústnej dutiny a odtiaľ do bielej hmoty v mozgu (biela hmota a tieto neuróny majú na starosti tvorbu chemických látok). Vsugerujete si a nespochybňujete, že niekde padáte, že sa niekde hojdáte, že pred očami sa vám točí dokolečka špirála, máte skoro reálne pocity, že jedna ruka je ťažká a padá do priepasti a druhá je ľahučká ako pierko a odlieta do kozmu, ocitáte sa pre tabuľou a píšete číslice a písmená alebo kreslíte geometrické štruktúry, počujete tikot hodiniek, počujete šum mora, okolo sú blikajúce svetielka v rôznej farbe a rýchlosti blikania. Hojdáte sa skoro reálne v hojdačke, ste na člnku v jaskyni, prípadne všetko je démonické a posadnuté zlom. Stali ste sa dieťaťom a vrátili ste sa do lona svojej matky, pohybujete sa ako zajac, pohybujete sa ako korytnačka. Sú aj ďalšie techniky na prehĺbenie autohypnotického umelého spánku. A v tomto stave si predstavujete, čo chcete dosiahnuť, zdravie, dlhovekosť, úspech a podobne. Prípadne to, čo sa vám nedarí dosiahnuť, ale je to reálne dosiahnuteľné.

Prax pred spaním a zaspávanie do autohypnotického spánku
Z bežnej životnej praxe sa vám z času na čas stane, že nie ste schopný normálne zaspať a to je čas na to, aby ste sa naučili zaspávať pod vplyvom autohypnózy. Teda sám seba uspíte alebo na to použijete hoci aj pohodovú nahrávku. V zásade si sadnete do kresla a prevediete tu zverejnené meditačné cvičenia. A vlastne sa uvediete do umelého spánku a z tohto umelého spánku do nočného spánku. Dokonca je dobré, keď ste mali extrémne zaťažujúci deň ísť spať až po autohypnotickom tréningu, aby sa čiastočne uvoľnili spomienky z celého dňa a spalo sa lepšie. Môže sa stať, že napriek autohypnotickým technikám nepríde očakávaný spánok, tak sa nič nedeje a počas celej noci praktizujte autohypnotické techniky. Nebude to ideálny spánok, ale dostatočné techniky, aby ste mohli počas dňa rozumne fungovať.

Čo je to zvierací, ľudský spánok a čo je to autohypnotický spánok
Mali by ste sa aj do určitej miery vzdelať a minimálne chápať a dobre vnímať, čo je to spánok nevedomých zvierat v prírode. Zvierací spánok je počas noci aj dňa silne prerušovaný a chaotický. Zvieratá pospávajú v strehu, že budú zožraté. Človek spí v chránených objektoch, a teda keď je všetko v poriadku, tak spí 8 hodín a potom asi 8 hodín pracuje. Autohypnotický spánok je špeciálny druh spánku pre osoby, ktoré sú extrémne preťažené a idú do autohypnoticky vyvolaného spánku, čo je umelo vyvolaný stav spánku. Prípade zaspíte normálne a v noci vás niečo prebudí a nemôžete zaspať, tak tiež použijete autohypnózu pre druhé zaspanie. Autohypnózu môžete použiť aj počas dňa aj niekoľkokrát. Keď všetko zlyhá, tak sú tu ešte tabletky na spanie na lekársky predpis.

Poruchy spánku ako je chrápanie, neschopnosť zaspať, časté zobúdzanie, branie tabletiek na zaspávanie
Počas spánku sa môže objaviť množstvo porúch, ktoré zhoršujú kvalitu spánku. Je to chrápanie, časté močenie, chorobný stav, poruchy dýchania ako je príliš slabé dýchanie a príliš rýchle dýchanie. Poruchy spánku nemožno zanedbať a je dobre ich podchytiť a riešiť včas. Človek by mal spať po určitej fyzickej únave ako je prechádzka alebo určitý typ ľahšieho fyzického cvičenia. Poruchy spánku môžu byť spojené ojedinele aj s mimoriadne slabým dýchaním a uvádzaním sa do klinickej smrti, čo nie je dobré nechať voľne rozvinúť. Mnohonásobné zobúdzanie sa s potrebou ísť počas noci viackrát močiť riešte nádobou na močenie a to potom nemusíte robiť potrebu mimo miestnosť a nemusíte sa príliš prudko zobudiť.

Únik do snovej roviny za ilúziou šťastného života
Špeciálny spôsob devastácie, kde osoba je počas dňa neúspešná a noc využije na to, aby prežívala slávu a hrdinstvo. Poznal som osoby, ktoré sa rozhodli žiť úspech a šťastie výhradne v nočnom stave a počas dňa zažívali neúspech a smútok. Ale únik do snov vždy privítali s nadšením. Aký je osud takýchto jedincov je zrejmé…

Snová pamäť
Predpokladáme, že snová pamäť sa nachádza v strednom mozgu, kde sa nachádza aj hypofýza, amigdala a epifýza. V snovej pamäti sa ukladajú snové spomienky. Ezoterik sem preniká a pravidelne likviduje snové predstavy, ktoré sú nádherne biele a žiariace slasťou a radosťou. Necháva tam snové predstavy nepríjemné, čierne a démonické. Ezoterik vie z praxe psychiatrov, že práve čierne sny sú tie správne sny. Treba si uvedomiť, že osoba zaspí a stráca schopnosť racionálneho posúdenia snov, ktoré si po noci pamätá. Pokiaľ si nejaký sen pamätáte, tak ho treba veštecky dekódovať a zistiť, o čom sú snové symboly a o čom je reálne sen.

Pridaj komentár