Saša Pueblo: Silvova metóda č.1
Základom meditačných stavov je vysunutie vedomia do priestoru okolo celej hlavy. Začínate mať postupne pocit, že okolo celej hlavy máte „sklenenú guľu“ (pocit potápačského skafandra) vzdialenú od povrchu hlavy asi 5 až 10 cm. Tento obal si udržujete neustálym prísunom psychoenergií z vášho mozgu. Všetky zmysly a aktívne miesta vášho tela sa upriamujú na povrch celej hlavy. Zo začiatku cvičenia sa nebudete vedieť dostatočne koncentrovať na celý povrch okolo hlavy, ale časom sa to začne zlepšovať. Aj sila a hustota energetického obalu bude slabšia, ale neúnavným cvičením sa to bude zlepšovať. Pri cvičeniach sa najprv uvediete do stavu, v ktorom si živo vsugerujete, že ste uvoľnení (pocit v saune), že ste ukľudnení (pocit zaspávania). V takýchto pocitoch sa začnete koncentrovať na očné bulvy a zároveň sa koncentrujete okolo povrchu celej hlavy. Ďalej sa koncentrujete na nosnú sliznicu a povrch hlavy. Koncentrácia pokračuje na jazyk a povrch okolo celej hlavy. Takto postupujete s hlasivkami, zubami, perami, prstami, dlaňami, penisom, vagínou, análom, chodidlami, ušnými lalokmi, povrchom kože (treba odcvičiť akupunktúrne body a dráhy).

Saša Pueblo: Silvova metóda 2
Neustále precvičujete Silvovu metódu 1. Každé cvičenie zahajujete v stave uvoľnenia a upokojenia. Keď ste v nácviku pokročili a dokážete si vytvoriť predstavu obalu okolo celej hlavy, pokračujete cvičeniami, pri ktorých sa v obale hlavy koncentrujete na jednotlivé časti energeticky nabitého obalu. Máte pocit, že obal okolo hlavy je naplnený drobnými sklenenými guličkami.

Saša Pueblo: Silvova metóda 3
Pri cvičeniach Silvovej metódy 1,2 sa snažte o rovnovážne napätie v ľavej časti obalu okolo hlavy a tak isto okolo pravej časti obalu. Zmyslom tejto rovnováhy je rovnaké pôsobenie z obalu okolo hlavy na ľavú aj pravú hemisféru. Nerovnovážny stav môže spôsobiť nervozitu, napätie až agresivitu.

Saša Pueblo: Silvova metóda 4
Obal okolo vašej hlavy, ktorý ste vytvorili pomocou imaginácie a koncentrácie, vám bude slúžiť ako východiskové miesto pre pôsobenie do mozgu a jeho jednotlivých častí. Vytvoríte si obal okolo vašej hlavy a z obalu si uvedomujete pravú a ľavú hemisféru. Ďalej predný mozog, temenný mozog, zadný mozog, spánkové laloky. Nezabúdajte na to, že mozog je rozdelený mozgovými ryhami a brázdami. Odporúčam naštudovať anatómiu mozgu a ozrejmiť si, kde sa jednotlivé časti mozgu nachádzajú. Najčastejšiu chybu robia cvičiaci pri prednom mozgu, ktorý si predstavujú príliš malý. Treba mať predstavu, že zachádza až za polovičku lebky. Zle si cvičiaci predstavujú spánkové laloky, ktoré sa ťahajú okolo spánkov od predného mozgu až k zadnému mozgu.

Saša Pueblo: Silvova metóda 5
Obal hlavy, ktorý ste vytvorili silou imaginácie a koncentrácie, napĺňate neustále psychoenergiou z mozgu. Musíte si uvedomiť, že psychoenergia, ktorá je hromadená do obalu hlavy, sa neustále stráca a treba ju stále dopĺňať. Na takéto dopĺňanie je potrebné zvýšiť tvorbu psychoenergií v mozgu na nadštandardný stav. Na takúto zmenu si treba zvykať postupne a pri psychických problémoch spomaliť cvičenia, alebo ich na nejaký čas odložiť.

Saša Pueblo: Silvova metóda 6
Pred každým cvičením alebo využitím energetického obalu okolo hlavy treba prevádzať cvičenia Silvovej metódy 1,2,3,4,5. V aktivizovanom obale okolo hlavy môžete robiť dva základné úkony. Prvý úkon je vizualizácia písmen a slov, cez ktoré budete pôsobiť na šedú kôru (pokrýva povrch bielej hmoty v tenkej vrstve po celom mozgu). Šedá kôra nie je ochotná prijímať také slová, vety a úvahy, ktoré nemajú racionálny základ v reálnom svete. Teda šedá kôra je super racio a všetko iracionálne vo forme slov a viet pôsobí v bielej hmote (tento stav sa dá cítiť, ale musíte byť mimoriadne senzibilní). V obale okolo hlavy môžete vytvárať obrázky a rôzne tvary (bez slov a viet). Tieto budú pôsobiť v bielej hmote. Pokiaľ v obale hlavy vytvoríte znaky číslic 1,2,3,4,5,6,7,8,9 , tieto budú pôsobiť v malom mozgu a mieche. Keď v obale hlavy vytvoríte slovo JEDEN,DVA,TRI atď., toto bude pôsobiť v šedej kôre. Keď počítate podľa predstavy kamienky, tak tieto predstavy pôsobia v bielej hmote.

Saša Pueblo: Silvova metóda 7
Z vytvoreného obalu hlavy pôsobíte buď do šedej kôry (slová, vety), alebo do bielej hmoty (obrázky), alebo do malého mozgu (číslice 1,2,3,4,5,6,7,8,9). Aby tieto slová, vety, obrázky a číslice pôsobili v šedej kôre, bielej hmote a malom mozgu, musíte mať pocit tlaku zhora z obalu okolo hlavy dole do šedej kôry, bielej hmoty a malého mozgu. Pri týchto operáciách v obale hlavy je koncentrácia sústredená do obalu okolo hlavy a zároveň do oblasti, kde chcete vyvolať pôsobenie.

Saša Pueblo: Silvova metóda 8
Vo vytvorenom obale okolo hlavy je rozumné po zvládnutí techniky vizualizácie jedného slova, vety, obrazu a číslice prejsť na vizualizáciu slov, obrazov a číslic nad ľavou a pravou hemisférou nezávisle a samostatne. Takýto postup vám zaručuje rovnomerné pôsobenie v ľavej aj pravej časti mozgu. Keby ste náhodou pociťovali pri cvičení rozdielne tlaky v ľavej a pravej hemisfére, je rozumné ich harmonizovať kolísaním hlavy zľava doprava a naopak. Môžete využiť cvičenie pozerania sa z jedného rohu miestnosti do druhého s pohybom hlavy. Ďalej na harmonizáciu je možné opisovať ležatú osmičku pohybom hlavy aj očí. Môžete sa harmonizovať dvíhaním ľavej ruky a pravej nohy a naopak.

Saša Pueblo: Silvova metóda 9
Vo vytvorenom obale okolo hlavy je rozumné po zvládnutí techniky vizualizácie dvoch slov, obrazov a číslic prejsť k náročnejšej technike vizualizácie nad každou časťou mozgu či už v ľavej, alebo pravej hemisfére. Teda slová, obrazy a číslice píšete nad každou časťou mozgu a to predný mozog 2 krát, temenný mozog 2 krát, zadný mozog 2 krát, spánkové laloky 2 krát. Slovo, obraz a číslo sa vždy zobrazuje 8 krát. Výnimku tvorí malý mozog, kde sa píšu iba číslice 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Takto získate samostatne aktivovanú každú časť mozgu, čo spôsobuje maximálne rovnovážne využitie.

Saša Pueblo: Silvova metóda 10
Okolo fyzickej hlavy vytvárate energetický obal o hrúbke asi 5 cm. Tento energetický obal vám umožní sugescia halucinácie, že vaša hlava sa zväčšila po celom obvode o 5 cm. Zároveň sem musíte koncentrovať pozornosť všetkých zmyslov. Máte ďalšiu halucináciu, že obal okolo vás vidí, počuje, hovorí, hryzie, hmatá, stúpa a dokáže dokonca chutnať. Môže byť aj halucinácia, že vaše fyzické oči, uši, jazyk, pery, zuby, prsty a chodidlá sa umiestnili okolo vašej hlavy. V takomto stave aktivizujete hysterickú povahu (koncentrácia do zubov), halucinácia psychických procesov s presunom povahy do aurického obalu. Ďalej aktivizujete epileptickú povahu (koncentrácia do temenného mozgu) halucinácia aktivizácie epileptických bodov (koncentrácia aspoň na 10-20 drobných bodov v tejto oblasti). Halucinačný presun do aury. Znovu aktivizujete schizofrenickú povahu ( koncentrácia zmyslov do malého mozgu) a presúvate ju do aury. Zostáva aktivizácia psychopatickej povahy (koncentrácia zmyslov do jednej a druhej hlasivky) a odtiaľ presun do aurického obalu. Podrobnejšie informácie o povahách nájdete na Náboženskej škole alebo Náboženskom rozjímaní. Bez tvrdého a dlhodobého výcviku presun pováh do aury nebudete schopný efektívne realizovať a celý proces ovládať.

Pridaj komentár