Je pravdou, že nácvikom Silvovej techniky a hlavne jej opisovaním sa človek vcelku dobre vracia do reality, čo aj ja osobne využívam pri meditáciách, pokiaľ príliš zájdem do svojho vnútorného sveta. No keď by som mal dlhodobo nacvičovať iba Silvovou techniku založenú na vytvorení rezonančnej mysle a hypnotických technikách, došlo by k schopnosti vnímať okolitú realitu nesmierne triezvo a realisticky. Navyše sa v Silvovke prehlbujú aj schopnosti veštecko- intuitívne. Myseľ sa stáva kritická ku všetkému nelogickému. Mozog začína fungovať ako dobre nastavená kalkulačka cítiaca každý omyl. To je síce pekné, aj pocitovo výborné. No na druhej strane takýto pohľad prísne kriticko- realistický vedie človeka k agresivite a netolerantnosti. Nezanedbateľné sú aj depresívne stavy, ktoré prinesú každodenné cvičenia Silvovej metódy. Silvovka je skutočne výborná pre tých, ktorí stratili alebo strácajú kontakt s realitou. Prepisovanie Silvových knižiek ich navracia k realite a kritičnosti, čo je celkovo dobrá vec. No človek, ktorý má myseľ v poriadku a neustále precvičuje Silvovku, si postupne navodí depresívne stavy a prílišnú kritičnosť. Takýto stav mysle môže priniesť nepríjemnosti rôzneho druhu a negatívne pôsobiť na okolie vôbec. Inými slovami, Silvovka skladá z nosa človeka ružové okuliare naivnosti a skresleného vnímania reality. Takáto strata naivnosti prináša reálne vnímanie okolia a aj ľudí. Poznanie reality bez ružových okuliarov môže byť pre niektorých šokujúca, krutá a vedúca k bezvýchodiskovosti spojenou s neochotou niečo robiť. Teda depresia a neochota konať. Musel som sa zamyslieť a hľadať takú techniku, aby som sa dokázal pozerať na svet cez ružové okuliare a zároveň ich dokázal podľa potreby zložiť. Je to trochu náročná technika, ale dovoľuje pokračovať vo vybičovaní mozgových schopností bez silných stavov depresie. Už som túto techniku využil aj pri osobách, ktoré boli príliš kritické ku svojmu okoliu a dokázali tvrdo a pragmaticky ohodnotiť človeka a okolnosti, ktoré sa dejú. Vsugeroval som im ružové okuliare zamilovanosti a ich pohľad na svet bol nesporne citovejší a hlavne bez depresií a prehnanej kritičnosti. Na druhej strane som vsugeroval niektorým osobám, aby si ružové okuliare zložili a napríklad videli svojich príbuzných triezvo a reálne. Často v manželských vzťahoch vedia niektorí úspešne nahadzovať ružové okuliare svojim partnerom a to tak úspešne, že im je odpustené skoro všetko. Ja osobne sa tiež musím naučiť nosiť ružové okuliare častejšie. Veď potom je všetko také nádherné.

Pridaj komentár