Keď sa neustále venujem technikám priaznivcov Silvu, ktoré sa opisujú v jednotlivých knižkách tak prichádzam na to, že časť týchto techník má základ v náboženskom rozjímaní. Keď sa myšlienkami vrátite do kostola a to mám na mysli klasicky starého kostola, tak všetko tu navodzuje techniky opísané v knižkách so Silovovou metódou. Vysoké steny, svetlo prichádzajúce cez farebné vitráže, obrazy na stropoch, atmosféra pokory, upínanie sa pri modlitbách na nebeskú oblohu, náboženská predstava Boha na nebesiach. Predstava, že Boh je dobrý, aj anjeli sú dobrí, dobro prichádza zhora. Zhora počujete hlas boží. Do neba odchádzajú tí, ktorí nezhrešili a boli dobrí a láskaví. Keď si od týchto techník odmyslíme náboženské prvky a dosadíme reálne a triezve situácie, tak to bude vyzerať asi takto: na strope vlastnej svätyne vidíte napísaný a zobrazený vlastný osud. Musíte ho vnímať v tichu, pohode a harmónii. Zmierenie je nutné, teda typický infrazvuk. Svetlo padajúce do vašej svätyne je tiché a nehlučné. Cez farebné sklá prichádzajú rôzne farebné svetlá. Na tomto princípe je postavená technika Modrej Alfy od Petra Velechovského. Všetky zmysly sú vytočené dohora, čo je základ Silvovej techniky. Odenergetizovanie mozgu prichádza predstavou, že mŕtvi odchádzajú do neba. Vo vlastnej svätyni nájdete aj množstvo hypnotických prvkov ako sú oblaky, blesky, krídla, kríž, slnko a iné. Silvovci vo svojich technikách jednoznačne využívajú klasické techniky náboženského rozjímania. Iba cieľ je iný. Skôr by som povedal, že má aktuálnejší obsah zodpovedajúci viac reálnemu stavu ľudskej mysle. Niekedy bolo náboženstvo tiež v stave reálneho spôsobu myslenia na tú dobu. Neskôr sa stáva dogmou.

Pridaj komentár