Táto meditácia je zase neplánovaná a vynútená prienikom sexuálneho voltu do nervstva svalov. Bližšie informácie o sexuálnom volte v Sexuálnej škole. Prienik vedomia do nervových platničiek súvisí s Či kung školou a zvieracou psychikou. Včera po letnom výlete sa sexuálny volt objavil v nervstve svalov. Určitú dobu mi bolo psychicky zle, ale potom som to začal nútene rozcvičovať. Na začiatok cvičenia som sa snažil ukľudniť a uvedomiť si, kde som sa meditačne prebúral. V tomto prípade to bol sexuálny volt. Vzniká v rámci zvieracej psychiky tak, že moje vnútro reaguje na vonkajšie podnety výhradne iba sexuálne. Teda všetky vonkajšie podnety dráždia sexuálne spomienky a sexuálne napätie.

Nejde tu o ľudský prístup k sexualite, ale zvierací a vtedy sa nemyslí, ale vytvára napätie v svalstve tela. Po takomto naladení som začal podrobne študovať jednotlivé partie svalov svojho tela. Postupne som sa na jednotlivé svaly koncentroval a vyvolával nervové napätie a zase uvoľnenie, príp. určitú tuhosť. Keď som odcvičil nervové zakončenia vo svaloch, ktoré sú ukončené nervovými platničkami zodpovedajúcimi za vyvolanie podnetov vo svaloch, začal som sa koncentrovať na krvné a lymfatické riečište prechádzajúce svalstvom. Na záver cvičenia som v zvieracej psychike sledoval predmety okolo seba a nútil svoju zvieraciu myseľ, aby zmyslami na vonkajšie podnety reagovala tak, ako by to boli všetko sexuálne podnety na párenie. Tento stav zmyslov vyvolal sexuálny volt vo svaloch. Pociťoval som tranzový stav.

Pridaj komentár