Príspevok č. 1 Saša Pueblo: Katarzia 1
Cieľom fakírskych cvičení je zásada robiť, čo vám nechutí a nejakým spôsobom je to aspoň trochu extrémne. Teda je tu snaha robiť čosi rozumne riskantné, čo posilňuje všetky druhy silovej vôle. Mám tu na mysli odopierať si niečo, odmietať niečo, podporovať niečo, aby rástla v konečnom dôsledku tá najdôležitejšia sila a to sila morálna.

Príspevok č. 2 Saša Pueblo: Katarzia 2
Za najdôležitejšiu silu považujem silu morálnu, ktorú neustále budujem a posilňujem. Vytváram si určitý spôsob hodnotenia narastania morálnej sily. Nedeje sa to tým, že robím morálne a dobré skutky každý deň, pretože niekedy musí človek hájiť svoje záujmy aj za cenu morálky. No v konečnom dôsledku silne a výrazne prevyšujú skutky, ktoré vytvárajú silnú morálnu vôľu. Ináč povedané túžba po morálnom konaní má narastajúcu tendenciu. Chcem a robím to, čo posilňuje moju morálnu silu a tá mi pomáha na mojej ceste do hĺbky vlastného ja. Aké by ste mali konať morálne skutky, pri ktorých rastie vaša morálna sila, je súkromnou vecou každého. Pýtajte sa sami seba. To je najlepšia cesta k morálnej sile vo vás.

Pridaj komentár