Tento príspevok sa zaoberá psychoanalýzou ľudského podvedomia, ktoré sa vytvára hlavne počas útleho detstva a je základom pre ďalšie sexuálne správanie človeka. Na tento druh sexuálneho podvedomia môžu vplývať rodičia, ale aj zvieratá počas detstva. O tejto problematike som už písal a dostatočne ju vysvetlil. Tu chcem uviesť niekoľko zaujímavých prípadov. Ide o prípad ženy, ktorú dostávajú do vzrušenia šaty. Na povrchovej úrovni sa vzrušuje vtedy, keď sa jej muž dotýka cez šaty, pohlavnú vzrušivosť spája na mužské pohlavie, ale nesmie byť pri tom muž vyzlečený. V citovej oblasti sa dokáže zdôveriť mužovi, ktorý predáva ošatenie, teda ide tu o zjavnú fetišistku. Dotyčná osoba aj v reálnom vonkajšom svete obchoduje s topánkami. V inom prípade sa všetky úrovne sexuálneho podvedomia dotýkajú detí. Sexuálna vzrušivosť, povrchová vzrušivosť, pohlavná vzrušivosť, ale aj citová vrušivosť sú viazané na deti a teda ide o pedofilnú vzrušivosť, ktorá môže zostať iba na úrovni predstáv, prípadne prerastie do správania jedinca úplne. V inom prípade je vzrušivosť viazaná na zviera, ktoré počas detstva danej osoby spávalo v jej tesnej blízkosti. U tejto osoby sú všetky roviny sexuálneho podvedomia viazané na sex so zvieratami. Môžeme hovoriť o zoofílii. V iných troch prípadoch sa jedná o sexualitu spojenú s deštrukciou a to hlavne sebadeštrukciou. Deštrukcia dané osoby vzrušuje na všetkých štyroch úrovniach. Ide v zásade o masochistky, ktoré treba týrať. V iných asi piatich prípadoch sa jednalo o narcistov, ktorých na všetkých úrovniach vzrušujú pohľady v zrkadle, vlastné dotyky, ručné pohlavné ukájanie a rozprávanie o intimite samého so sebou. V jednom prípade sa všetky roviny viazali na súčiastky z kombajna a iných technických zariadení. Ide o fetišizmus na všetkých úrovniach sexuálneho správania. Dotyčná osoba spája šperky s technickými zariadeniami. V inom prípade sa do sexuálneho podvedomia dostala žena v uniforme. U dotyčného sa tak stalo po psychickom zosypaní. Teda na všetkých úrovniach ide masochizmus. V niektorých prípadoch ide o sexuálne podvedomie, pri ktorom dotyčná osoba chce druhú osobu hrýzť a škrabať. Zase tu ide o vplyv na všetkých úrovniach a jedná sa tu o sadistu. V jednom prípade funguje na všetkých úrovniach potreba hromadného sexu, kde dotyčnú vzruší výlučne pohľad na skupinu naháčov. Povrchovo sa vzruší, iba keď sa jej dotýka množstvo rúk a tiel. Citová úroveň u tejto osoby neexistuje.Záverom možno konštatovať, že v sexuálnom podvedomí vytvorenom počas detstva sa dajú diagnostikovať sexuálne úchylky a možný predpoklad ich rozvinutia do sexuálneho života človeka. Zaujímavá je skutočnosť, že psychoterapiou možno úspešne zasahovať do tejto časti podvedomia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.