Tento príspevok sa zaoberá novou technikou diagnostikovania pomocou otvorenia vývojovo starých neurónov v ľudskom tele. Všetko začína v spánkových lalokoch a v nich uložených vývojovo starších neurónoch zvaných rohy. Vývojovo staršie neuróny sa nachádzajú na ďalších 14 miestach. Bližšie info v Astrálnej sekcii na mojich internetových stránkach.Pomocou meditácií v Čikung škole sa prebíjame do týchto zvieracích neurónov a otvárame tak zvieraciu myseľ našich predkov. Dá sa predpokladať, že vývojovo staršie neuróny možno považovať za súčasť imunitného systému, ktorý riadi všetky ozdravovacie pochody v organizme. To by nebolo nič nového. Skorej nám tu ide o spôsob komunikácie s chorobou a imunitným systémom ako takým. Keď sa sústredím do týchto vývojovo starších neurónov a odtiaľto vnímam dianie okolo seba, tak všetko môžem vnímať ako medicinman šamanského typu. Ide o to, že pri takomto vnímaní sa mi napríklad rakovina v organizme diagnostikovanej osoby predstaví ako horiace objekty. Tam, kde je rakovina mimoriadne aktívna, horí doslova všetko. Tam, kde je potencionálne riziko, horia drobné plamienky. Možno to šamansky nazvať, že božstvo rakoviny je oheň. Toto konštatovanie sa dá využiť vlastne na zaujímavé diagnostikovanie. Rakovina ako božstvo ohňa. No pri tomto prieniku nachádzam aj iné božstvo v podobe čiernej postavy, ktoré oheň neustále zhasína. Ako medicinman hovorím o čiernom božstve zdravia. Ide o schopnosť organizmu sa rakovine brániť. Keď veštecky vidím horiace božstvo tak viem, že je tam akútna rakovina. No keď tam nevidím čierne božstvo, tak je situácia kritická. Pretože čierne božstvo, teda ochrana organizmu, nefunguje a prípad je takmer beznádejný. Je tu ďalšia možnosť a to zistiť, aké terapie alebo lieky treba nasadiť, aby sa liečebný proces urýchlil alebo bol účinný. Veštecky cítim, čo zaberie a čo nie. Pri správnom určení liečby sa čierne božstvo mimoriadne zaktivizuje. Samozrejme, že treba poznať liečiteľské terapie a liečiteľské produkty. Na zahodenie nie je ani poznať možnosti klasickej medicíny. Takto som ako veštec medicinman diagnostikoval sklerózu multiplex ako kraba. Zároveň som dostal prípad, kde sa tvrdí, že ide o sklerózu multiplex. Všetko naznačovalo, že ide o niečo iné a rozhodlo práve to, že som ako medicinman pri otvorených starých neurónov nevidel božstvo tejto choroby a to božstvo kraba. Teda nešlo v tomto prípade o sklerózu multiplex, ale o psychické a nervové prejavy. Skleróza multiplex je choroba, kde sa skracujú svaly, skracujú sa kosti a postupne dochádza k úplnej deštrukcii tela a psychiky človeka.Záverom by som dodal, že podrobnejšie preskúmam túto oblasť šamanských medicinmanov, ako komunikovať s chorobou a ako účinne liečiť. Týmto empirickým výskumom sa celé šamanstvo stavia do iného svetla ako doteraz. Tak isto sa napĺňa poznatok paleontológov, ktorí sa vo svojich knihách čudujú nad dobrým zdravotným stavom vtedajšieho pračloveka.

Pridaj komentár