Saša Pueblo: Sex v povahách
Na nácvik v tejto oblasti je nutné zvládnutie cvičení v Psyché škole a získanie základných technických schopností nácviku a ovládnutie sexuality. V hysterickej povahe (koncentrácia do zubov) sa cvičí na vrcholovej podobe takzvaná božská sexualita, ktorej základom je stav neustáleho párenia a hľadania partnera s ochotou neustáleho milovania a totálneho záujmu iba o milovanie. Partner uctieva svoju partnerku ako bohyňu a ona jeho ako boha. V epileptickej povahe (koncentrácia do oblasti temenného mozgu), kde základom je sexuálne vzrušovanie vytváraním bolesti iným sexuálnym objektom, sa vrcholový stav volá inkvizítorská sexualita, kde je obeť týraná a následne s veľkou láskou uzdravovaná. V schizofrenickej povahe (koncentrácia do oblasti malého mozgu), kde základom je vzťah lásky otca a matky k dieťaťu, vrcholí sexualita v stave oceánskej sexuality (incest). Podobá sa to stavu stretnutia všetkých tehotných matiek sveta. V psychopatickej povahe (koncentrácia do oblasti hlasiviek), kde základom je predstava určitého presne naplánovaného sexuálneho scenára s hercami a rekvizitami, vyvoláva tento scenár v mysli psychopatickej povahy sexuálne vzrušenie.

Saša Pueblo: Sexuálne slová a obrazy
V šedej kôre sa cvičí navodzovanie sexuálne orientovaných slov všetkého druhu a toho najhrubšieho významu. V bielej hmote sa cvičia všetky druhy sexuálnych predstáv bez odporu a znechutenia. V malom mozgu sa sexualita viaže na všetky druhy sexuálnych mier, váh a objemov . V mieche sa cvičia predstavy postupu sexuálneho vzrušovania.

Saša Pueblo: Sexualita zmyslov
Tu sa spravidla cvičí navodenie stavu vnímania sexuálnych obrazov, zvukov, chutí, pachov a dotykov. Cvičenia sú smerované do oblasti zmyslových centier v šedej kôre mozgovej. Takéto cvičenia sa neprevádzajú v zmyslových senzoroch (očné bulvy, nosná sliznica, sluchovod, jazyk a povrch tela), pokiaľ sa nedejú v skutočnom vonkajšom svete okolo vás. Keď takýmito cvičeniami naaktivizujete zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej a vytvoríte v nich dostatok psychoenergií, treba energiu z nich dokázať rozvádzať do fyzického a psychického tela.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.