Neustále individuálne alebo v skupine cvičíme Či kung školu, kde si otvárame zvieraciu psychiku. Cvičíme tu faktický návrat k prírode a prírodnému spôsobu života. Je to možno paradox, že sa ľudia chcú vrátiť k zvieraciemu spôsobu života, pretože je tu obrovská nefalšovaná potreba jednoty s prírodou a prírodným spôsobom života. Tento spôsob života dáva človeku nefalšované šťastie a super uvoľnenie. Nemyslieť je fantastické. Chovať sa ako zviera, aj keď je to iba imaginárne, je slastné. Na jednej strane je vlastne zvieracia myseľ potlačená ľudskou tradíciou a meditáciou ju možno navrátiť. Premýšľal som nad tým, čo bude potom, keď si zvieraciu psychiku otvoríme a ako ďalej. Jednoznačne sa tu otvára viacero ciest a tieto cesty sú cestami šamanizmu. Šamanizmus celkovo nepotláča jednotu s prírodou, hoci z dôvodu civilizácie už ide iba o jednotu v psychike pestovanú imagináciou. V Či kung škole pôjdeme ďalej a určite prejdeme šamanské tradície viacerých národov. Pod šamanizmus môžeme bez problémov zahrnúť jogu, védy, mantry a hlavne indické mantry. Patrí sem celá línia transcendentálnych meditácií. Teším sa, že cesta za hranice šamanizmu je tak vzdialená a bude čo meditovať.

Pridaj komentár