Znovu sa vraciam k hlbokým úvahám o ezoterických princípoch. Uvedomujem si nutnosť logicky až vedecky preskúmať ezoteriku. Keď človek skúma ezoteriku a jej účinky iba na sebe ako Bardon, Minařík, tak skĺzne do opisu svojej vlastnej cesty a zákonite neskúma ezoteriku aspoň empiricky. To nemožno chápať ako seriózny prístup. Ďalej do ezoteriky musí prísť slovník medicíny, psychológie a psychiatrie. Niektorým sa zdá, že môj prístup je intelektuálne náročný. Vôbec to nepopieram. Inak to však nejde. Ďalej dôsledne trvám na pragmatickom využití ezoteriky pre fyzické, psychické zdravie a šťastný osud. Zase počúvam, kde je divadelná krása viery v zázrak? A ja kľudne hovorím, že keď ezoterika odíde z pôdy reality a pragmatickej praxe, nemôže prežiť ďalšie tisícročie. Ďalej trvám na tom, že v ezoterike už bolo vymyslené a objasnené všetko, len zatiaľ to nikto nedal do určitých súvislostí, nespravil poriadok. To je ďalšia axióma, ktorú mám tak rád. Ezoterici, treba systém a poriadok. Najnovšia úvaha ma zaviedla k šedej kôre veľkého mozgu, šedej kôre stredného mozgu (zvierací mozog), k šedej kôre malého mozgu a šedej kôre miechy. Všade sú neuróny samozrejme rozdielne, ale skrývajú zvláštne fenomény. Neuróny šedej kôry skrývajú špiritizmus (pozri Plazmatická škola). Neuróny malého mozgu skrývajú astrálne putovanie (pozri Meditačná škola). Stredný mozog skrýva echolokátor delfína a sexuálny migrenický volt (pozri Či kung škola). Neuróny šedej kôry skrývajú ľudský sexuálny volt v medicíne migréna (pozri Sexuálna škola a Reiki škola). Čo skrývajú neuróny miechy, nie je dostatočne známe. Nechám sa neustálym premýšľaním a cvičením prekvapiť.

Pridaj komentár