Z histórie je známe, že zvyčajne ezoterici, liečitelia, veštkyne, astrológovia, mystici, špiritisti a filozofi sú čudáci a ľudia, ktorí sú v konečnom dôsledku neúspešní a neschopní vnímať realitu. S týmto skutočne pravdivým konštatovaním som sa nikdy nezmieril a neustále vyvíjam aktivity, aby som bol úspešný ako vo vonkajšom, tak aj v duchovnom svete. Preto som pre reálny svet vyčlenil ľavú hemisféru veľkého a malého mozgu a pre duchovný rozvoj rôzneho druhu pravú mozgovú hemisféru. Týmto rozhodnutím a počinom som vytvoril podľa mňa úspešný duálny systém úspešný v obidvoch oblastiach. Tí, ktorí sú zvyčajne dlhodobo úspešní vo vonkajšom svete zvyčajne obetujú duchovnú cestu a celý mozog zanesú realitou. Vzdajú sa osobného slobodného rozvoja (fantázie, úletu a rozprávkového sveta dobroty). Často pri terapiách sa sami označujú ako nešťastní. Na druhej strane, keď sa na celý problém pozriem z nadhľadu, sú tí šťastní, ktorí môžu pestovať svoje JA podľa vlastných slobodných rozhodnutí. Sami sa často nazývajú prívlastkom neúspešní. Iracionalitou ezoteriky, náboženstva a mystiky zanesú celý mozog. Dôsledný prístup, podložený pragmatizmom, ale aj individuálnou túžbou, priniesol novú zaujímavú realitu. Podrobnejšie sa dozviete v Teosofickej škole na mojich stránkach.

Pridaj komentár