Keď sme nacvičovali správanie netopierov, delfínov a vorvaňov ( bližšie Či kung škola- aktuálne nové poznatky), tak sme precvičovali špeciálne echolokačné zariadenie, ktoré tieto zvieratá vo svojom živote využívajú. To ma inšpirovalo zamyslieť sa nad človekom ako zvieraťom, ktoré vyvinulo iné zariadenie a to schopnosť myslieť a archivovať získané skúsenosti. Je nesporné, že toto biologické zariadenie je to najdokonalejšie, čo príroda na tejto planéte vytvorila. Toto biozariadenie spôsobilo bezkonkurenčnosť v rámci biologickej ríše. Takže platí zákonitosť, že keď sa narodí dieťa, tak buď dostane biozariadenie a to výchovou a výcvikom, alebo skončí so základnými inštinktmi v ríši štandardných cicavcov. Bohužiaľ, toto biozariadenie má aj svoju negatívnu stránku a to dôsledné potlačenie zvieracích inštinktívnych skúseností vytvorených miliónročným vývojom. Šedá kôra veľkého mozgu dôsledne potláča šedú kôru malého mozgu a miechy. Tento fenomén rozumu spôsobuje, že ľudia v drvivej väčšine nedokážu zažiť pocity strateného raja šťastia a blaženosti. Čím je rozum dôslednejšie využívaný a pretváraný do dokonalosti, tým sa vzďaľuje od osobnej blaženosti. Toto všetko sa snaží vrátiť naspäť práve cvičeniami jogy. Naopak, cvičenia Silvovej metódy ľuďom dajú úspech a bohatstvo, ale zbavia rajskej blaženosti. Priznám sa, že som bol doteraz zástancom geniálne vytrénovaného mozgu. No táto cesta ma zavádzala k hraniciam rozumového pekla a straty vnútorného šťastia. To, že som našiel jogu a cestu k zvieracej psychike mi dáva aspoň niekoľko dní v týždni šťastnú rajskú blaženosť. Na záver pripomínam, že grécky vzdelanec Aristoteles, ktorý objavil vedecký spôsob myslenia, nám dal aj peklo rozumového sveta.

Pridaj komentár