Chcem sa niečo dozvedieť o svojom dobrom priateľovi, aj o sebe. Hovorili sme aj o spoločnom spolužití v budúcnosti. Je ku mne pozorný, veľa sa rozprávame, veľa o sebe vieme. Ja som sa aj zaľúbila, on o tom vie. Nič mi nesľubuje vopred, to sa mi na ňom páči, ale priznám sa, že som veľmi zaľúbená a chcela by som viac.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš vzťah. Rád by som konštatoval, že je to veľká láska. Z vašej strany by to aj bolo možné, ale partner to nedokáže. Chce hlavne romantiku, ale nie zodpovednosť. Vzťah by asi neprešiel životnými krízami.

Zdravotný stav ona
Kyvadlo obkreslilo všetky oblasti tela v poriadku. Čiastočne problémová oblasť sú pľúca, ale iba mierne. Celkovo dobrý zdravotný stav.

Zdravotný stav on
Kyvadlo neobkreslilo nervový systém. Stupeň chorobnosti je 60, čo je začínajúca chorobnosť. Mikroorganizmy napádajú nervový systém. Kyvadlo neobkreslilo kostnú dreň. Stupeň chorobnosti je 70, čo je už snáď možné zistiť aj lekársky. Delenie buniek je nedostatočné. Biele krvinky sú oslabené. Kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy. Slabá výkonnosť. Nedostatok látok do tela. Kyvadlo neobkreslilo obličky. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začiatok chorobnosti. Medicínsky sa to ešte nedá zistiť. Príčinou sú mikroorganizmy. Imunita voči zhubným bunkám je nedostatočná. V tele je množstvo nežiaducich mikroorganizmov, vírusy zo zvierat. Dotyčný by sa mal zaujímať o svoj zdravotný stav.

Psychický stav ona
Aurický obal a podvedomé obaly sú okolo tela a v tele. Celkovo stabilná psychika.

Psychický stav on
Aurický obal je vzdialený od tela, aj podvedomé obaly. Stav si vyžaduje konzultácie u psychológa. charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa zámerne ničí a dobre to skrýva. Navonok sa hrá, že je všetko v poriadku. No tieto pretvárky nevie hrať dlhodobo. Kto ho pozná lepšie vie, že je čudák a nedá sa s ním fungovať štandardne. Teda rizikový faktor tu je a treba si dať veľký pozor. Jednoducho vie hrať divadlo.

Povaha ona
Ste klasicky usadená v strednom mozgu. Charakterizuje to obrázok láskavej osoby, ktorá často naletí na pretvárku iných. Aj vaše okolie vie vašu dobrotu zneužívať. Zvažujte, komu budete v živote pomáhať.

Povaha on
Je usadený v brušnom mozgu, čo sú tenké a hrubé črevá. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má problém udržať racionálne ľudské správanie. Nezaujímajú ho problémy a chce byť voľný, hravý ako psík. Zodpovednosť nemá rád. Celkovo ho máte rada ako malé šteniatko a on je spokojný, že môže hrať svoju hru. Ale ináč je to dobrá duša.

Sexuálne podvedomie ona
Celková vzrušivosť: na zvieracie mláďatá. Povrchová vzrušivosť: na hravý sex. Pohlavná vzrušivosť: na mužské pohlavné orgány. Citová vzrušivosť: na mužov ako malé detičky.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na ľudí, ktorým vie balamutiť hlavy. Pohlavná vzrušivosť: na dobré ženské duše. Citová vzrušivosť: nečinnosť a pasivita.

Láska
V žiadnom prípade nie je okolo vás a partnera srdce. Teda žiadne hlbšie city a splynutie v dokonalom súzvuku jedno telo a jedna duša. Skôr stav spoločnej harmónie, kde jeden uspokojuje potreby druhého. Je to veľká hra o pohode a kľude. No nič viac nemôžete očakávať. Nastal by stav narušenia. Životné krízy by takýto vzťah nevydržal. Z vašej strany áno, ale z jeho nie.

Rovnoprávnosť vo vzťahu
On nechce, aby bol vzťah rovnoprávny, iba ako príjemná pohoda. Ona chce, ale nemôže.

Romantickosť vo vzťahu
Obidvaja chcete romantiku.

Vzťah ako detičky
Ona ako vyspelá žena, on silne ako dieťa, dieťatko, zvieratko.

Racionálny vzťah
Ona chce takýto vzťah, on chce zničiť racionálnosť a iba romantika.

Kamarátsky vzťah
Ona chce, on iba romantika, nič viac.

Nezávislosť vo vzťahu
Ona čiastočne nezávislosť, on aby vás mal na to, čo on chce.

Žiarlivosť
Ona nie, on áno. Hlavne keď nemáte na neho čas.

Symbiotické vo vzťahu
Ona ani on žiadna symbióza vo vzťahu. Obidvaja uspokojenie svojich túžob. On ako chlapček a ona z toho má radosť.

Objektívnosť vo vzťahu
Ona nevie vidieť jeho objektívne. On vás vníma objektívne, ale nedovolí vám ho vnímať reálne. Usiluje sa zahmliť o sebe, čo je.

Sebectvo
Ona nie, on poriadny sebec.

Pridaj komentár