– Individuálna meditácia z 17.7.02

Usilovne zdokonaľujem systém špiritistickej hygieny. Teda zisťujem, kto a ako na mňa myslí. Zvyčajne si vytváram imaginárnu obrazovku. Tu je to napísané a tu si to prečítam. Ďalej zisťujem, aké obrazy mi kto zaniesol do pamäťových záznamov. Mám na mysli bunky šedej kôry veľkého mozgu. Kontrolujem celé bioenergetické telo uložené vo fyzickom tele a to od hlavy po päty. Čo tu nájdem analyzujem a likvidujem. Potom kontrolujem aurický obal okolo môjho tela a to v mnohometrovej vzdialenosti. Čo tu nájdem analyzujem a likvidujem. Potom hľadám v sebe zobudené duše mŕtvych ľudí a zvierat. Analyzujem a likvidujem. Na záver kontrolujem, či náhodou niekto neodobral časť mojej bioenergie a niekam ju neuložil. Prípadne či ja osobne som niekde vlastnú energiu nezanechal. Jeden člen pokusnej skupiny bol špiritista takpovediac od narodenia. To, čo nám rozprával, tomu jasne nasvedčovalo. Podotýkam, že členovia pokusnej skupiny sa rozhodli dobrovoľne a slobodne. Iné osoby neboli do výskumu zahrňované. Tento člen skupiny sa musel rozhodnúť. Dôrazne sme trvali na tom, aby sa zbavil a ovládol mŕtve duše druidov zobudených z ich kostí. Zistil som, že tým, že ho sprevádzajú takpovediac od narodenia, je na týchto dušiach závislý a preto je nutné túto závislosť zlikvidovať. Táto požiadavka nebola z jeho strany prijatá s nadšením. Jeho plazmatické bytosti sa začali aj za jeho pomoci prudko aktivizovať, veď šlo o ich posmrtnú existenciu. Začal som postupne pociťovať mimoriadne tvrdé zásahy jeho mŕtvych duší a to hlavne do oblasti šedej kôry mozgovej. Takto sa dialo vždy, keď som začal premýšľať nad problémami špiritizmu. Dotyčného fyzicky žijúce špiritistu som vyzval, aby sa zúčastnil útoku na moju osobu a využil doterajšie poznatky na posilnenie zobudených mŕtvych duší. Viem, že sa vám zdá môj postup nelogický, ale v zásade mi išlo o preskúmanie a ovládnutie tohto druidského javu. Tu som prvýkrát využil pomoc mŕtvych kresťanských špiritistov, ktorých som plazmaticky zobudil. Proti sebe tu stáli aktívne duše mŕtvych druidov a kresťanských špiritistov. Nebránil som sa pomocou kresťanských duchov, iba som s nimi obranu a likvidáciu druidov konzultoval. Po určitom čase sa mi podarilo implantovať do zobudených mŕtvych druidov zo starých kostí duchov mŕtvych, ktorí neznášali druidov. Výsledok bol zrejmý. Po premiešaní duší došlo k ochrnutiu zobudených duší druidov. Od tohto okamihu sa nedokázali spamätať. Zároveň som sa prepojil na fyzicky žijúceho špiritistu a pomocou rituálov som odpojil jeho bioenergiu od duší zdecimovaných druidov. Po niekoľkých dňoch sme si zavolali a vzájomné útoky sme ukončili. Bola to požiadavka hlavne druhej strany. Čo sa vlastne stalo? Od dotyčného špiritistu sme odpojili mŕtve duše druidov a od tohto okamihu bol bez nich. Takže mohol začať s nácvikom psychohygieny špiritistu bez pôsobenia plazmatických objektov silou vlastnej vôle. Musím podotknúť, že niekoľko týždňov oslobodený špiritista sa správal neštandardne. Postupne sa jeho správanie normalizovalo. Dnes sa už zmieril s tým, že musí špiritizmus odcvičiť od základov.

Pridaj komentár