Tento príspevok pojednáva o dvoch rituáloch, ktoré praktizovali v starom Egypte a v ríši Chetitov. Ide o rituály, ktorých základom sú práve meteority, a to hlavne meteority s vysokým obsahom kozmického železa.

Znovu sa uvádzam do zvláštneho stavu psychiky, ktorá mi dovoľuje komunikovať s informačnými poliami už nežijúcich ritualistov, obradníkov a magikov. Nácvik schopnosti komunikovať s informačnými poliami dávnoveku si nájdete v Plazmatickej škole. Tentokrát aktivizujem informačné polia z dávnovekého Egypta.

Vnímam príchod egyptského kňaza, pre ktorého potreby sa zbierajú železité meteority po celej krajine. Zo získaných meteoritov sa v primitívnych peciach vytvorí roztavená hmota a táto hmota sa nalieva do odliatkov, v ktorých sú vysekané a vybrúsené malé postavičky egyptských božstiev, ktoré sa podobajú na postavy človeka, ale hlava človeka je zakrytá zvieracou hlavou. Po vychladnutí sa tieto sošky odnášajú do údolia smrti, kde sa nachádzala väčšina pohrebných siení vysekaných v skalách. Sošky sú ukladané do menších vysekaných dier v kolmej stene. Diery sú usporiadané do tvaru trojuholníka pod sebou v radoch.

Do každého otvoru sa umiestňuje jedna soška z roztavených meteoritov. Vytvára sa určitá forma oltáru, ktorá slúži na zvláštnu psychickú komunikáciu. Kňaz obradník sa postaví pred skalný oltár so soškami a začína cítiť, ako sa v jeho blízkosti zjavujú veľké postavy. Objaví sa desať postáv, ktoré držia nílske kríže a toto vytvára možnosť putovať do rôznych dimenzií tohto rituálu. Objavuje sa boh podsvetia a vedie ma na loďke do záhrobia vytvoreného z informačných polí mŕtvych ľudí. Všade sú vysoké steny a v nich uložené informačné polia mŕtvych Egypťanov. Strážca tohto sveta vyťahuje z otvoru zvitok, na ktorom sú zachytené hieroglyfy, ktoré veštecky naznačujú, že tadiaľto sa dá vstúpiť do určitých historických období magického Egypta. Je to zaujímavá skúsenosť, ktorú môžete prežiť aj vy, pokiaľ sa dokážete naplno vcítiť do tohto egyptského rituálu za predpokladu, že ovládate Plazmatickú školu, Sugeratívnu školu a Reiki školu.

Ďalej som sa rozhodol aktivizovať rituál starých Chetitov, ktorí tiež zbierali meteority a v ich prípade ich tavili, aby získali z roztavenej hmoty meče, sekery a iné železné výrobky. Keď z roztavenej hmoty ukuli potrebné bojové nástroje, tak praktizovali rituál, pri ktorom používali krv niektorého zajatého bojovníka z iného národa. Pod kovové nástroje položili nádoby, do ktorých sa zachytila stekajúca krv, ktorá poslúžila na natretie tiel Chetitských bojovníkov. Keď sa vcítite do tohto rituálu čo najživšie, tak pocítite vo svojej duši, ale aj vo fyzickom tele užasnú potrebu s dotyčným mečom pracovať a dosiahnuť pre božstvá z meteoritov víťazstvo. Osobne som pociťoval úžasnú chuť zvíťaziť a nepociťoval som jedinú pochybnosť.

Pridaj komentár