Tento príspevok sa venuje vyjadreniu zvierat, stromov, rastlín, kozmu, ale aj bežných vecí pomocou nahoty vlastného tela.

Znovu som si prečítal predchádzajúce príspevky a precvičil som si základné techniky zo Sexuálnej školy. Uvedomoval som si, že bez zvládnutia a pochopenia vlastnej sexuality a sexuality vôbec sa ťažko bude budovať tantrická nadstavba. Sadol som do pohodlnej asany a začal som si vo svojej mysli predstavovať Šivu, ako cvičí jednotlivé jogínske asany v rôznych pozíciách. Vnímal som nahotu Šivu ako jogína.

Na jednej strane to rozpaľovalo, ale dané predstavy dovoľovali sa od fyzickej sexuality odpútať a dosahovať blaženostný stav. Tak isto som si predstavoval jednotlivé asany v prevedení Šakti ako jogínky v plnej jej nahote. V myšlienkach a predstavách som dosahoval erotické túžby a vášne, ale zároveň sexualita v asane ma viedla nad fyzickú sexualitu a dovoľovala mimoriadne blaženostné stavy. Klasická sexuálna vzrušivosť sa utíšila a nastávala vyššia blaženosť. Po tomto cvičení som si v každej časti tela, v každom orgáne tela vizualizoval cvičiacu nahotu jogínky a jogína.

Predstavoval som si, ako sa na seba pozerajú, ako sa navzájom vnímajú a dosahujú blaženostný stav. Takto som cvičil v každom orgáne a časti tela. V prednom ľavom mozgu cvičila asany holá jogínka a v prednom pravom mozgu cvičil holý jogín. Navzájom cvičili a vymieňali si milostné pohľady, ktoré ich neustále vzďaľovali od fyzickej podstaty sexuality do duchovnej podstaty, ktorá bola nad všetkým fyzickým. Takto sa navzájom pozerali z každej časti tela do druhej časti tela. Mohli by sme to nazvať aj jogínske zasnúbenie jednotlivých orgánov a častí tela medzi sebou. Nezabúdajte, že fyzické cvičenia hathajógy sú prostriedkom k prechodu z bežného pohybu do pohybu bez oblečenia a odtiaľ nad fyzické a nad sexuálne do sveta blaženosti a večného rozjímania.

Snažte sa pochopiť rozdiel pozerať sa na barovú tanečnicu, ktorá má rozdráždiť fyzickú sexualitu a túžbu vybiť svoje sexuálne potreby v orgazme a ejakulácii; to je klasická sexuálna potreba, proti ktorej nenamietam. No zrazu si skúste predstavovať barovú tanečnicu, ako po vydrážďovacom tanci usadne do jogínskej asany a z vašej nadržanosti vo vás vytvorí niečo, čo vás od fyzickej potreby odpúta do blaženosti, ktorá sa nedá dosiahnuť vybitím sexuálnych potrieb. Ženy si predstavujú na začiatok striptéra a jeho kopulačné pohyby všetkého druhu. Ženy sa snažia dostať do sexuálneho varu, pri ktorom svoje sexuálne chúťky v predstavách zaseknú a nedokončia. Potom sa zo striptéra na javisku stáva jogín, ktorý svoje nádherné telo usadil do svalnatej asany. Sexualita sa v tele a duši ženy zvláštne preskupuje a začínajú zážitky nad rámec fyzickej sexuality. Ešte si skúste zacvičiť jogu klasicky v odeve a potom v plnej nahote. Uspokojte svoje narcistické chúťky a na začiatku si uvedomujte fyzickú sexualitu. Po chvíli cvičenia dajte prednosť vnímaniu jogínskych pozícií, ktoré vás zavedú nad fyzické do duchovného.

Pridaj komentár