Fantómové bolesti. Fantómový mozog. Fantómový prst. Špiritista, okultista, nekroman, neuroman a reinkarnista. Klinická smrť. Mŕtve ľudské telo. Molekulové bioenergie. Protónové bioenergie. Duša ľudská a duša zvieracia. Tento zápis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Zaviedli sme nový názov a to názov reinkarnista. Ide o špiritisticky ladenú osobu, ktorá sa rozhodla venovať počas svojho života programovaniu reinkarnačných procesov. Teda informačný záznam, ktorý zostane po jeho fyzickej smrti, bude nabitý rôznymi túžbami, ktoré budú mať ambície sa zrealizovať po fyzickej smrti. V prvom rade sa treba za života stať aktívnym špiritistom a spoznať svet informačných polí na vlastnej koži. Môžem vám tisíckrát povedať a vysvetliť procesy zo sveta mŕtvych informačných polí. Aj tí, ktorí sa vyjadrovali k týmto otázkam, nepostúpili tortúru dobrovoľne sa stať špiritistom. Veci okolo sveta mŕtvych sa zle vysvetľujú a ešte horšie vnímajú.

Napríklad je dobre sa na reinkarnačné procesy pripraviť cez Tibetskú knihu mŕtvych. V prvom rade Tibetskú knihu mŕtvych môžete použiť ako čističku psychiky a jej odpútanie od bežných zvyklostí. V ďalšom prípade môžete fakticky sugeratívne zomrieť. Uveriť tomu, že nie ste už medzi živými a svoju psychiku nastaviť inak.

V Tibetskej knihe mŕtvych sú mimoriadne opísané pochody zomierania a úsilia kontrolovať proces reinkarnácie od klinickej smrti až po moment prenosu informačného poľa mŕtvej osoby do rodiaceho sa dieťaťa. V tomto momente je na prienik najvhodnejší moment a túto okolnosť Tibetská kniha mŕtvych dobre ošetruje. Tak isto ako presun informačného poľa zo zomierajúcej osoby na rodiacu osobu je dôležitý moment, tak isto efektívne programovanie toho, čo má moje informačné pole po smrti robiť, je mimoriadne dôležité a hlavne možná variantnosť programovania posmrtného života. Ideálom je moment kompletného prerastenia do živej osoby a to tak dôsledne, ako to robili v kláštoroch tibetských Himalájí.

Na začiatku cvičenia sme sa skoncentrovali na fyzické telo. Tí, ktorí majú v sebe informačné pole mŕtvej osoby, sa napojili aj na tento fenomén. Ďalej sme sa napojili na bioenergetické telo vo vnútri fyzického tela. Potom sme sa usilovali vsugerovať si, že nám reálne odrezali prst a máme pocit, že ho máme. Vedome z fyzického prsta vytiahneme energetický prst. Podobá sa normálnemu prstu, iba je priesvitný alebo nejako zafarbený. Všetko robíte tak, ako keby bioenergetický prst bol ako normálny prst.

Prst neustále predlžujeme až na miesto pozostatkov informačného poľa, ktoré máme v sebe a informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa vytesníme naspäť do kostí a uvoľníme vnútro na postupné špiritistické potencie.

V prvom rade sa napojíme na zahnívajúce osoby v hroboch. Zosávame výhradne bioenergiu, ktorou sa preliečujeme. Potom zosajeme dušu osoby v klinickej smrti a požiadame, aby pozmenila nežiaduce spomienky uložené v hlave. Predstavy dotyčnej osoby sa zmenia na bodky alebo niečo podobné. Potom cez fantómový prst zosajeme dušu mŕtveho zvieraťa a znovu sa preliečujeme.

Pokiaľ do seba dáme dušu ľudskej mŕtvoly, tak ju môžeme prepnúť do molekulovej úrovne a to predstavou molekúl alebo atómov. Pri molekulách odoberá energiu, pri časticiach energiu dáva.

Pokračujeme v zosávaní rôznych mŕtvych duší aktívnych špiritistov a ťaháme do seba veľké množstvo duší, ktoré sa za života špiritistu na neho nalepili a neodišli ani po jeho smrti. Vraciame to naspäť do kostí. Pri nekromantovi vťahujeme informačné pole mŕtveho nekromana a nasugerujeme si, že v tele máme bunky vlákien fosílií. Vnímame svet ako duchovné postavy pri každej veci a osobe. Vraciame naspäť ako pri iných mŕtvych osobách do kostí. Sťahujeme do seba okultistu a dokážeme produkovať špiritistické objekty, ktorými ovplyvňujeme seba alebo iné osoby. Do objektov vkladáme predstavy kovov a podobne. Výborne to blokuje nežiaduce psychické procesy.

Vraciame to do kostí a zosávame neuromana, ktorý dokáže zosať iba požadované informácie zo všetkých informačných polí mŕtvych ľudí.

Na záver všetko vraciame do starých koľají. Vyzdvihneme dušu, ktorá trvalo sídli v našom tele a stabilizujeme svoj psychický stav.

Pridaj komentár