Uplatnenie reiki znakov v reiki praxi ako systéme realizácie duchovných vied a múdrosti. Reiki sa dá meditovať, cvičiť alebo sa dá aj zasväcovať a to je prenášať určité mimoriadne schopnosti na iné osoby. Nájdete si tu otvorene popísané techniky pre ezoterickú a liečiteľskú prax.

Kyvadlo
Kyvadlo je závažie zavesené na špagáte a držíme ho medzi prstami ruky. Niekto čaká, že keď bude držať v ruke kyvadlo, tak sa samé pohne. O tom to určite nebude. Kyvadlo je nástroj na aktivizáciu jemných nervových zakončení v ruke a potom v celom tele. Teda ide tu o pohyb nervstva a jeho kmitanie, ktoré nie je vnímateľné očami, ale keď si do ruky dáte kyvadielko, tak sa tento kmit dá prostredníctvom kyvadielka vnímať. A ide práve o výcvik vnímania mikropohybu svalov a naučiť ich kyvadlom vykresľovať určité tvary a hlavne špirálu točiacu sa doprava alebo doľava. Je to dobrý základ pre automatickú kresbu. Iné niečo je zavesiť kyvadielko do uzatvorenej fľaše a cez sklo kyvadielko rozhýbať. Je to o ľudskej bioenergii a o schopnosti koncentrovať bioenergiu v dlaniach rúk. Kyvadielko sa dá použiť aj na vhodné veštecké naladenie. Keď si dáte pred seba kyselinu a chcete ju vypiť, tak kyvadielko sa nesmie roztočiť. Pokiaľ si dáte pred seba pohár vody a chcete ho vypiť, tak kyvadielko by sa malo začať pohybovať. Keď je pred vami pohár vody a vo vode jed, tak kyvadielko sa nad pohárom nesmie pohnúť. Je to výcvik správnej reakcie svalov. Cez výcvik svalov sa dá postupne nacvičiť aj vnímanie toho, či ste vy alebo niekto iný zdravý alebo chorý. Je to systém, že pokiaľ srdce nie je zdravé, nie je na jedenie a je jedovaté. A keď je srdce zdravé, tak je na jedenie. No nás bude zaujímať, ako pomocou kyvadielka preniknúť do vlastnej miechy a rozvinúť tu automatickú kresbu prevedenú na kyvadielko a neskoršie ceruzku alebo mentálne obrazy kresby. Zameriate sa na osobu a svaly začnú kresliť obrázok. Kyvadlo sa pohybuje a pamätáte si, čo kreslilo a potom sa to naučíte čítať ako tajné písmo alebo kresbu. Kyvadlo vám môže nakresliť aj kresbu, ktorá vám povie, ako reiki liečiť danú osobu a ako postupovať. Je to náročný výcvik. Pokiaľ sa do toho pustíte, je dobre ovládať grafológiu a druhy písma charakteristické pre rôzne osoby.
https://www.google.sk/#q=Siderick%C3%A9+kyvadlo

VIDEO KYVADLO REIKI
https://www.youtube.com/watch?v=NbbW_7z0R60
https://www.youtube.com/watch?v=i3I4zZP-rcA
https://www.youtube.com/watch?v=N9SRHxhVTtA

Miecha
Je dôležitá pre kreslenie znakov, či už pomocou kyvadla, alebo ceruzky, alebo iba v predstave, ktorú si ezoterik drží v hlave a potom si ju pamätá. Pokiaľ chcete robiť automatickú kresbu a pomocou nej liečiť alebo diagnostikovať, je výborné mať miechu v chrbtici mimoriadne dobre vyvinutú od prírody a silnejšiu aj 10 krát ako u bežného človeka. Ale čo s ezoterikom, čo takúto miechu nemá a automatická kresba mu nič nehovorí? Aj tu je riešenie a to schopnosť napojiť sa na diaľku na 10 miech iných osôb. Ide to s pocitom lásky a dobroty alebo cez rané štádium klinickej smrti. Aj keď diagnostikujete nejakú osobu, ktorá má mimoriadne dobre vyvinutú miechu, máte problém a veštecká diagnostika sa robí zle alebo sa nedá spraviť vôbec. A vtedy to prekonáte napojením sa na miechy iných osôb. Trvalý prienik do miechy je náročná vec a cvičí sa koncentráciou do miechy a tam dať predstavu, ako idete dole do studne a potom pomaličky naspäť. Reiki do miechy je také, že v hlave si držíte predstavy živlov a z nich doslova vyrábate vlastnú miechu po kúskoch a potom v nej bunky, orgániky, bielkoviny a aminokyseliny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADcha

Automatická kresba
Je to o tom, že spoznáte množstvo automatických kresieb iných jedincov a inšpirujete sa tým. To je taký dobrý základ, aby ste praktizovali sami automatickú kresbu. Spoznáte, že automatická kresba sa dá použiť ako obrázok, ktorý si necháte niekým vyrobiť. Zarámujete si ho a trvalo sa naň pozeráte a to vás potom neustále ovplyvňuje. Potom je tu možnosť automatickú kresbu previesť ako talizman na retiazku okolo krku. Prípadne si ju dáte do počítača. Reiki liečiteľ vyrobí automatickou kresbou z miechy obrázok a potom ho prenesie do hlavy liečenej osoby, kde z jej predstáv živlov vyrobí znak a nechá ho pôsobiť z pamäte danej osoby. Účinnejšia forma je zo živlov v danej osobe vyrobiť aj tisíc takýchto obrázkov a potom ich nakresliť na predstavy rúk liečenej osoby a všetky ich stiahnuť do oblasti pupka a tu ich silne energetizovať a roztočiť a tak vložiť do embryonálnej pamäte cez niektorý čakrový bod. Ale to sa už pohybujeme v majstrovskom reiki a o tom podrobnejšie na inom mieste.
http://www.a-kresba.cz/
http://www.moje-pravdy.cz/moje-pravdy/automaticka-kresba/18-…
http://andelska-rise.webgarden.cz/rubriky/vesteni/automatick…
http://zivotni-energie.cz/automaticka-kresba-hlas-podvedomi….
http://www.moje-pravdy.cz/moje-pravdy/automaticka-kresba/17-…
http://www.amiresah.cz/automatickakresba.htm
http://www.putujici.cz/?p=p_164&sName=AUTOMATICKE-KRESB…

VIDEO KRESBA REIKI
https://www.youtube.com/watch?v=DqJQCyX58rE
https://www.youtube.com/watch?v=gAJ6Iv8H3v8
https://www.youtube.com/watch?v=XZtEmDd_9MA
https://www.youtube.com/watch?v=OMKizFKw3a8
https://www.youtube.com/watch?v=rDbBnRjRDFg
https://www.youtube.com/watch?v=87gE88Zp3EU
https://www.youtube.com/watch?v=LQYL9mNAGyE

Detská kresba
Možno si poviete, čo to má spoločné s reiki liečbou, reiki meditáciou a reiki zasvätením? Základným plánom reiki Mikao Usui je dostať sa k bunkovým štruktúram z embryonálneho vývoja v matke. Ide o obdobie približne 9 mesiacov od oplodnenia až po pôrod. V reiki liečbe nás nezaujímajú neuróny a bunky z obdobia po pôrode až po smrť. Alebo by sme povedali, že reikovanie buniek tela a toho, čo všetko obsahujú, sa dá spraviť pre rýchlu regeneráciu a obnovu a nepôsobí trvalo. Pokiaľ sa vám podarí aktivizovať práve embryonálne štruktúry, tak osobu urobíte dlhovekú a tieto štruktúry dokážu obnoviť orgány v tele aj v staršom veku. Detská kresba je dobrý nácvik, ako sa dostať k embryonálnym štruktúram v tele. Dokonca pozeráme sa na plod dieťaťa v tele matky a automatickou kresbou kreslíme jeho pohyby a jeho chvenie a potom to prenášame na liečenú osobu.
http://www.minisvetskolka.cz/rs/aktuality/kresba-predskolnih…
http://ona.idnes.cz/podle-toho-co-kresli-vase-dite-poznate-j…
http://www.babyonline.cz/vyvoj-ditete/vyvoj-detske-kresby
http://www.vemeste.cz/2012/03/volny-cas-v-detskych-kresbach/
http://www.logarte.cz/vyvoj-kresby
http://budanka.ecn.cz/obraz/deti/

Symboly
Určitým kombinovaním geometrických znakov ako je úsečka, oblúky, kruhy a krivky tvoríme niečo ako piktogram – znak ako napr. lebka a prekrížené kosti, to je jasný piktogram varujúci pred nebezpečenstvom. V histórii bolo mnoho piktogramov, ktoré sa použili ako značky. Až keď ste vytvorili viac ako 20 znakov a dali im aj zvukovú podobu, môžeme hovoriť o písme. Ale tu nám o písmo nejde. Ide tu o magické uplatnenie geometrických štruktúr a prípadne aj postup, ako ich kreslíme, a teda aj o označenie pohybu ako choď rovno a potom zahni doľava a zase choď rovno. V magickej a reiki línii ide o to, aby ezoterik vo svojej hlave z pamäti vyťahal živly a z nich vytváral geometrické štruktúry. Tieto znaky je potrebné tvoriť aj zo snov temných a čudesných. Tie sú viac liečivé a robí sa to v hlave. Pokiaľ má reikista aktivizované svoje kosti koncentráciou do nich a aktivizoval ich výrobou kostí zo živlov v hlave alebo zo snov, tak potom môže priamo v kostiach energeticky nabíjať určité geometrické znaky a tie potom liečia určité časti tela. Prípadne reikista tvorí zo živlov alebo snov v hlave ruky dospelej osoby a rúčky embrya a na ne kreslí určité znaky. Geometrické štruktúry sa dajú použiť aj na pohyb rotujúcich diskov z oblasti pupku. Tie vznikli tak, že v hlave reiki zo živlov a snov sa vytvorí množstvo rúk a reikista všetky tie ruky dá do jedného celku a presunie do oblasti pupka, kde sa silne energetizujú a rotujú ako energetická guľa alebo kotúčik. Okolo pupku je embryonálny systém neurónov pre tráviaci systém embrya a jeho bioenergetické zabezpečenie a reiki môže tento systém aktivizovať. Mnoho symbolov môže označovať určitú konkrétnu vec ako vzorce chemických látok aj tieto sa aktivizujú z predstáv živlov a snových spomienok.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_symbols
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_symbols
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomick%C3%BD_symbol
http://en.wikipedia.org/wiki/Occult_symbols
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologick%C3%A9_symboly
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Magic_symbols
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentacle
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosy_Cross
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_symbol
http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_spiral
http://en.wikipedia.org/wiki/Runes
http://en.wikipedia.org/wiki/Sefer_Raziel_HaMalakh

http://www.keltsky-horoskop.cz/keltove/keltske-symboly/nejzn…
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sigils
http://commons.wikimedia.org/wiki/Runes
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_circle
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Astrology_in_Juda…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Qabalah
http://commons.wikimedia.org/wiki/Zodiac
http://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_mathematical_symbols
http://alchemicaldiagrams.blogspot.sk/2011/05/alchemy-symbol…
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_symbol
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_logic_symbols
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mathematical_symbols
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_logic_symbols
http://en.wikipedia.org/wiki/Rod_of_Asclepius
http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Adinkra_symbols
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_symbol
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_(heraldry)
http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Horus
http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Life
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_coats_of_arms

VIDEO SYMBOLY ZNAK
https://www.youtube.com/watch?v=l51ns9UmSgQ
https://www.youtube.com/watch?v=cwbMQCccdTM
https://www.youtube.com/watch?v=YKS2K6fTVaQ
https://www.youtube.com/watch?v=NebyX6-GUTM
https://www.youtube.com/watch?v=82-Zo_hFcCE
https://www.youtube.com/watch?v=gtk0gFim-Nk
https://www.youtube.com/watch?v=1merdnMfKck
https://www.youtube.com/watch?v=Gjelt1z-jTk
https://www.youtube.com/watch?v=QMX1syA6R84

https://www.youtube.com/watch?v=IQah6rPmlto
https://www.youtube.com/watch?v=zGM-wSKFBpo
https://www.youtube.com/watch?v=IsBZx0tv6dQ
https://www.youtube.com/watch?v=lDp9hUf_SV8
https://www.youtube.com/watch?v=0N0sI5tZ6vs
https://www.youtube.com/watch?v=Y-babAZqeVQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrJaRly4SDo
https://www.youtube.com/watch?v=Rl6fyhZ0G5E

Skalné kresby
Vo svojej hlave si vytvorte skalné kresby z predstáv živlov a snových predstáv. Jednoducho ožijú a potom s nimi skúste experimentovať, na čo by sa dali použiť a ako ich používali pravekí ľudia.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_writing_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Stone_Age_art

VIDEO PRAVEK ART
https://www.youtube.com/watch?v=z68EsfOsaog
https://www.youtube.com/watch?v=wZrZxyRBAlM
https://www.youtube.com/watch?v=t0j9NC1hID0
https://www.youtube.com/watch?v=wZrZxyRBAlM
https://www.youtube.com/watch?v=29S8nbHHnuo
https://www.youtube.com/watch?v=qyIfPbn0RDs

https://www.youtube.com/watch?v=bzShXDxm2v8
https://www.youtube.com/watch?v=qNwMvVB5LkI
https://www.youtube.com/watch?v=_xDcdVWnOiE
https://www.youtube.com/watch?v=atkEvSXWFPs
https://www.youtube.com/watch?v=z2wOdxtm1R8

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_art
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Prehistoric_art

VIDEO PREHISTORIC ART
https://www.youtube.com/results?q=Prehistoric+Art

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_art

VIDEO ROCK ART
https://www.youtube.com/results?search_query=Rock+art+

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Saharan_rock_art

VIDEO SAHARAN ART
https://www.youtube.com/results?search_query=Saharan+rock+ar…

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_art_in_Europe

VIDEO ROCK EUROPE
https://www.youtube.com/results?search_query=Rock+art+in+Eur…

Skalné kresby
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cave_art

VIDEO CAVE ART
https://www.youtube.com/results?search_query=Cave+art+

Skalné kresby
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pictographs_in_ca…

VIDEO PICTOGRAPHS CAVES
https://www.youtube.com/results?q=Pictographs+In+Caves

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Petroglyph
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Petroglyphs

VIDEO PETROGLYPH ART
https://www.youtube.com/results?search_query=Petroglyph

Skalné kresby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskynn%C3%AD_mal%C3%AD%C5%99st…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskynn%C3%AD_mal%C3%AD%C5%99st…

VIDEO PRAVIEK KRESBA
https://www.youtube.com/watch?v=kcjtwb5oS-E
https://www.youtube.com/watch?v=2PIcHYo9SPM
https://www.youtube.com/watch?v=vRWCRx4n_AA

Skalné kresby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makaronsk%C3%A9_kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Bradshaw_rock_paintings

VIDEO BRADSHAW ROCK
https://www.youtube.com/results?search_query=Bradshaw_rock_p…

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhimbetka_rock_shelters

VIDEO BHIMBETKA ROCK
https://www.youtube.com/results?search_query=Bhimbetka+Rock+…

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_Altamira

VIDEO ALTAMIRA CAVE
https://www.youtube.com/results?search_query=Cave_of_Altamir…

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Caves_in_Cantabria
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Reproduct…
https://www.youtube.com/results?search_query=Caves_in_Cantab…

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosquer_Cave
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prehistoric_Hand_Outline_C…
https://www.youtube.com/results?search_query=Cosquer_Cave

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Tadrart_Acacus
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tadrart_Acacus
https://www.youtube.com/results?q=Tadrart+Acacus

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Tassili_n'Ajjer
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sleeping_Antelope_Tin… .
https://www.youtube.com/results?search_query=Tassili_n%27Ajj…

Skalné kresby
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_Australian_art
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aboriginal_rock_art_on_the…
https://www.youtube.com/results?q=indigenous+Australian+art

Aboriginal kresby
Ide o kresby plné znakov a doporučujem ich oživiť vo svojej hlave, kde ste naťahali živly a sny. A potom skúmajte, čo sa z týchto kresieb dosahuje a ako fungujú.
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_Australian_art
http://en.wikipedia.org/wiki/Bradshaw_rock_paintings
http://www.aamu.nl/collection
http://collection-ben.blogspot.be/search/label/Collection%20…
http://warlu.com/
http://lockhartriverart.com.au/
http://www.arttrade.com.au/
http://www.ankaaa.org.au/
http://www.pondofview.eu/index.asp?tot0=107&pgf0=0&#038…
http://www.aboriginalartonline.com/
https://plus.google.com/photos/+AlexandraSynac/albums/569557…
http://www.brambuk.com.au/assets/pdf/grampiansnationalparkro…
http://www.aboriginalculture.com.au/art.shtml

VIDEO ABORIGINAL ART
https://www.youtube.com/watch?v=Soq4M_hu-Nc
https://www.youtube.com/watch?v=504IxoTETEU
https://www.youtube.com/watch?v=nVAKG95smOs
https://www.youtube.com/watch?v=TAsPdaonMOc https://www.youtube.com/watch?v=fbrIzsEZUC4
https://www.youtube.com/watch?v=ZL6XL7tSAJg
https://www.youtube.com/watch?v=UQdiQ4E6Zjc

Reiki znaky
Reiki znaky sú všeobecne známe. Reiki znak sa aktivizuje, keď ho používate niekedy až hodinu, kým naberie energetickú dynamiku. Problémom reiki znakov je aj to, že sú verejne známe a môže ich používať kdekto. A tak si ich mierne upravte a potom používajte. Prípadne si postupnou praxou vytvorte vlastné znaky inšpirované reiki znakmi. Znaky sa oživujú v hlave, kde sa naťahajú živly a sny a z nich sa tvoria a ukladajú do pamäte.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Hiragana
http://en.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%ABjitai
http://en.wikipedia.org/wiki/Shinjitai
http://en.wikipedia.org/wiki/Hangul
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_alphabet

http://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_signs_in_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_bone_script
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_bronze_inscriptions
http://en.wikipedia.org/wiki/Seal_script
http://en.wikipedia.org/wiki/Ming_%28typefaces%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke_%28CJKV_character%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Kangxi_Dictionary_form#Orthodox…
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_characters

VIDEO REIKI ZNAKY
https://www.youtube.com/watch?v=dWvyeJB7nGk
https://www.youtube.com/watch?v=3q1mXdUymSo
https://www.youtube.com/watch?v=6B8htCVFf0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Wo-TGb_3RS8
https://www.youtube.com/watch?v=sEePh9v6tKQ
https://www.youtube.com/watch?v=QkX0xJXKf-4
https://www.youtube.com/watch?v=sXbnBLjcxgA

Mandala natur
Už sme mali množstvo rôznych mandál. Ale tieto sú zaujímavé tým, že sú výsostne z prírodného materiálu, ktorý je minimálne upravený a to je mimoriadne jedinečné. Mandaly majú mimoriadne dobrý liečivý účinok a to preto, že ich upravíte na danú osobu a jej chorobné stavy. Teda hovoríme o magickom spôsobe vybratia určitých prírodných objektov pre určitý účel uzdravenia alebo meditácie. Tak isto možno tieto mandaly oživiť v hlave, kde naťaháme živly alebo sny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mandala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%A1tn%C3%A1_geometrie
http://apoort.net/esoterika/reiki-mandala/

VIDEO NATUR MANDALA
https://www.youtube.com/watch?v=qAq2kZL8Lxw
https://www.youtube.com/watch?v=GyDP1HmboZk
https://www.youtube.com/watch?v=UpNpMbk9M8k
https://www.youtube.com/watch?v=vEJo12cu4-M
https://www.youtube.com/watch?v=9i7pCRL5Spw
https://www.youtube.com/watch?v=PSLU9PiXgRk

https://www.youtube.com/watch?v=AS67HA4YMCs&list=PLEC8B…
https://www.youtube.com/watch?v=cx0Vp9njczs&list=PLEC8B…
https://www.youtube.com/watch?v=K7iMG_WxT_I&index=24&#0…
https://www.youtube.com/watch?v=o-NLIcKNOYo&index=17&#0…
https://www.youtube.com/watch?v=5_QPP6EqnTE
https://www.youtube.com/watch?v=ZH4U6Afg8mM
https://www.youtube.com/watch?v=tMmSdsWiIJU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.