Ako definuje akášu Wikipédia?
Ákáša je slovo v sanskrite s významom éter (ako základný stavebný prvok hmoty v starovekej vede). Ákáša je pralátka, hmotný prazáklad vesmíru, stavebná látka stvorenia, ktorá súvisí s priestorom, pole, na ktoré sa premieta akákoľvek existencia, nekonečne riedky pra-element.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ákáša
http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha

Ako chápu akášu v teozofii?
Akáša je sanskrtské slovo a znamená „nebo“, „priestor“, „éter“
http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records

Niektoré názory iných na to, čo je akáša
Toto je voľný preklad z angličtiny o akáše zo sveta scifi a hier.
Akašické body sú miesta, ktoré vedú k ďalším rovinám existencie.
Akashic Buster je jedným z mnohých útokov v repertoári Cybuster .
Akasha je nejaký druh alternatívnej reality, ktorej existencia a obsah sú založené na myšlienkach a snoch ľudí.
Akasha je meno ženskej hrdinky so schopnosťou vytvárať vlny zvuku, ktoré poškodzujú viac jednotiek.
Akasha je meno ženskej Necris High Inquisitor v hre pre jedného hráča.
Akasha je reprezentácia svetla elementárneho avatara, smaragd.
Akashic je názov znakov, ktoré sa ponárajú do kolektívnej pamäti, získať vedomosti.
Akasha, kráľovná bolesti.
Polaris má prístup a kontrolu nad všetkými akašickými záznamami nášho vesmíru a môže upravovať (vesmír) podľa ľubovôle.
Akasha je Mokova matka a vodca z troch veľkých temných pánov.
Éter je čarovná látka obsiahnutá vo všetkých veciach, z krvi Aion a polobohovia známi ako Daevas sú vyrobení prevažne z éteru, ktorý udeľuje ich nesmrteľnosť.
Akasha je centrom Naga kultúry ako komunálne telepatické puto, rasová pamäť a ich poňatie božských bytostí.

Ako chápe akášu Saša Pueblo?
Akáša je pojem, ktorý by mal označovať záznamy zo života ľudí a zvierat, ktoré sú uložené v magmatických a kozmických poliach planét. Tento pojem môže byť v ezoterickej literatúre použitý dosť nejasne a neodporúčame ho používať.
Saša Pueblo zapísal v minulosti dňa: 21.03.2007

Ako chápe pojem akáša Saša Pueblo v roku 2014 po ďalšom výskume ezoteriky a cvičení základných schopností pre ezoteriku?
Nie je dôležité v teoretickej rovine, čo je to akáša a čo je to oheň, voda, vzduch a zem. Je dôležitá prax do tejto oblasti a tá najlepšie zadefinuje, o čom to je. Prax je o tom, že do hlavy naťahám z pamäte predstavy ohňa, zeme, oblakov alebo vody a z tejto predstavy vyrábam napr. predstavy orgánov tela. Predstava pečene z predstáv ohňa a tým robím energetický systém reiki a prenikám do buniek pečene a liečim ju. Z predstáv oblakov môžem vyrábať rôzne náboženské predstavy a ukladať ich do klasickej pamäte alebo špeciálnej embryonálnej, ktorá sa ukáže pri odblokovaní embryonálnych štruktúr v dospelej osobe. A tu tieto predstavy akože ožívajú a zvláštne fungujú. Treba na to prax. Je tu tendencia vytvárať v ezoterikovi jedinečný svet predstáv, ktoré môžu mať rôzne nečakané účinky. Ide o to robiť v sebe reálny svet v kozme a nie iba fantázie a bludy. Realita nadovšetko. Pravdivý pohľad na svet okolo seba a nie osobná výpoveď plná bludov, želaní a snov. Vedecké racio.

Čo všetko by sa dalo chápať pod akášou?
1. Akáša je nejaká predstava uložená do pamäte ezoterika a je donekonečna vizualizovaná a znovu a znovu ukladaná do klasickej pamäte.
2. Naťahať si do hlavy predstavy živlov a z nich vytvárať objekty ako orgány a bunky, prípadne nejaké náboženské alebo šamanské predstavy, ktoré sú potom uložené do embryonálnej pamäte na embryonálnych bunkách aj u dospelej osoby.
3. Predstava vytvorená v hlave ezoterika presunutá do energetickej aury okolo tela ezoterika. Aura sa tu chápe ako bioenergia z tela ezoterika vzniknutá v mikroelektrárňach – mitochondriách. Ide o drobné orgániky v bunkách tela, ktoré premieňajú chemickú energiu na bioenergiu.
4. Zápis z ezoterika, ktorý previedlo magmatické jadro planéty Zem, ktoré neustále fotí všetko, čo robí organická hmota na planéte a ukladá to v magnetickom obale planéty Zem.
5. Záznam po smrti ezoterika, ktorý sa uchoval vo svete mŕtvych a to je 10 umocnené na mínus 20 metra. Elektróny sú častice 10 umocnené asi na mínus 10 m.
6. Niečo uložené v organickom živote mimo planétu Zem, napr. najbližší organický život na úrovni pravekého človeka je v súhvezdí Vlasy Bereniky.
7. Niečo uložené v technologickej inteligencii ako je UFO ROBO (pracovný názov), ktorú sme objavili v kozme. Vznikla z organického života a funguje na 10 umocnené na mínus 50 metra. Táto dimenzia odolá aj silám kvazaru a klasickému zániku priestoru v kozme 100 m umocnené na 300 kilometrov. Pozor na mocniny a extra veľké vzdialenosti.

Interdimenzionálne prechody
Hovoríme o prechode medzi dvomi dimenziami a ako sa dostať z jednej dimenzie do inej. Prípadne hovoríme o mieste, kde sa môžu takéto prechody realizovať.

Ako definuje rozmer alebo dimenziu Wikipédia?
Rozmer alebo dimenzia môže byť veľkosť v dĺžke, výške alebo hĺbke, rozsah, stupeň, intenzita, rozsiahlosť (javu), počet lineárne nezávislých vektorov generujúcich priestor; základná vlastnosť umožňujúca popis udalosti v priestoročase
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rozmer_(rozlišovacia_stránka)

Prechody z dimenzií podľa Sašu Puebla
Ako sa dostať z dimenzie 10 umocnené na + 1 na dimenziu 10 umocnené na mínus 10 metra a potom na dimenziu 10 umocnené na mínus 20 metra?

Dimenzia 10 umocnené na + 1 je dimenzia vecí, ktoré vidíme okolo seba očami.
Dimenzia 10 umocnené na mínus 10 metra je svet elektrónov a klasických častíc a dostaneme sa tam prežitím klinickej smrti alebo neolitickým tranzom. Prípadne znížením intelektu na úroveň pravekého človeka alebo zvieraťa.

Dimenzia 10 umocnené na mínus 20 metra je dimenzia, kde funguje ľudská pamäť a kde po smrti môžu za určitých okolností zostať spomienky mŕtvej organickej hmoty. Ezoterik sa sem dostane prežitím alebo odcvičením klinickej smrti alebo neolitickým tranzom, prípadne abnormálnym strachom.

Dimenzia 100 m umocnené na 300 km je priestor, ktorý sme ešte schopní rozumovo pochopiť. Dá sa v nej pohybovať psychicky, pokiaľ ste prežili klinickú smrť alebo ste ju cvičili, pokiaľ prekonáte operáciu mozgu pod ochladením tela a krvi ako pri utopení v ľadovej vode. Osoba je v klinickej smrti aj 2 hodiny.

Pokiaľ ezoterik ovláda techniku tranzu neolitických ľudí (neustále búchanie do kameňa a opracovanie), preniká neobmedzene do kozmu a do rôznych dimenzií, či už v makrosvete alebo mikrosvete. Ale čo spozná, už nevie rozumovo chápať, a tak si to iba uloží do pamäte.
Pokiaľ chcete kontaktovať organický život v kozme a to v priestore 100 m umocnené na 300 km, tak hlavne cez dimenziu 10 umocnené na mínus 20 metra do roviny 10 umocnené na + 1.

Pridaj komentár