Konečne som si našiel čas aj na vlastnú meditáciu. Usadil som sa do meditačného kresla a požiadal som svoje vnútro o spoločnú meditáciu.

V mojej mysli sa zjavil čínsky šaman, ktorý do plochého kameňa usilovne ryhoval vodorovné a zvislé čiary, ktoré sa až príliš podobali na Reiki znaky uverejnené v Reiki škole. Všetko, čo do kameňa ryhoval, sa prejavovalo v jeho doráňaných a ubolených svaloch. Znaky v plochom kameni vznikali pomaly a pozvoľna. Táto práca mu trvala niekoľko týždňov. Medzitým som cítil, ako sa vo mne na viacerých miestach aktivizuje tvorba vlastnej bioenergie. Šaman úspešne dokončil vyryhovanie znaku Reiki do plochého kameňa a pristúpil k rituálnemu Reiki. Nechal si priniesť živého králika a jeho krv použil na zaliatie celého znaku. Krv na kameni so znakom neustále rozmazával rukou a to, čo mu zostalo na rukách, utieral o svoju tvár a ostatné časti tela. V jeho blízkosti sa pripravovala žena. Pristúpila k nemu a niečím ako prírodný štetec zo zvieracích chlpov mu postupne na telo čiernou farbou kreslila Reiki znaky. Keď nakreslila posledný znak, aktivity sa chopil šaman a zopakoval u nej podobný rituál ako u seba. Zobral iný plochý kameň s Reiki znakom. Zarezal veľkého opereného vtáka a krv nechal kvapkať na znak Reiki. Všetko rozotieral rukami a zároveň krv z rúk nanášal na telo Reiki šamanky. Po tomto rituáli začal kresliť bielou farbou na kožu šamanky Reiki znaky. Pritom neustále bioenergeticky pôsobil na aktívne centrá Reiki v tele šamanky. Nakoniec všetko končilo v sexuálnom objatí a dynamizovaní Reiki energií a sexuálnych energií.
Vo svojom tele pociťujem aj ja príval týchto energií. Prestávam s vnútornou meditáciou a všetko si vo vnútri svojho fyzického tela vychutnávam. Je mi príjemne a cítim spokojnosť tela a aj duše.

Pridaj komentár