Nácvik vnútorného planetárneho systému na základe sugerácie ochrnutia a poškodenia celkového pohybového a nervového aparátu.
Na začiatku meditácie a tvorenia vnútorného kozmu som sa pohodlne usadil a začal som si podľa zásad Sugeratívnej školy otvárať vnútorný svet, do ktorého si vkladám celkovú predstavu človekom poznaného kozmu na základe astronomických pozorovaní hviezdneho priestoru. Postupne som si utišoval miechu a nervový vzruch v tele. Potom som sa napojil na človeka, ktorý sa venuje astronómii, ale je upútaný na vozík a nedokáže sa pohybovať. To vždy pomôže vhodne sa na tento meditačný stav naladiť. Keď zacítim otvorenie vnútorného priestoru mysle, tak si postupne precvičím postavenie planét, ktoré som si už odcvičil. Začínam Slnkom, ktoré si vizualizujem zo všetkých strán tak, ako som to nacvičoval v Rituálnej škole. Teda naraz si spomeniem na množstvo záberov na Slnko a dám ich do plastickej podoby. Potom vyhľadám postavenie jednotlivých planét a to Merkúra, Venuše, Zeme, Marsu, Jupitera, Saturna, Uránu, Neptúna. Snažím sa predstaviť si ich v reálnej konštelácii, ktorá je aktuálna pre dnešný deň. Stav, v ktorom sa nachádzam, mi dovoľuje sa vnútorným kozmickým priestorom doslova prechádzať alebo poletovať ako raketoplán. Celý kozmos mám v hlave a je triezvo zmenšený. V niektorých okamihoch si jednotlivé planéty našej slnečnej sústavy zväčšujem. Zároveň si predstavujem aj odpudzujúce a priťahujúce sily jednotlivých planét.
Na nácvik a vizualizáciu mi zostala posledná planéta a tou je planéta Pluto. Pluto je najvzdialenejšia známa planéta v slnečnej sústave. Za rok sa posunie o necelý stupeň. Priemer Pluta je 2400 kilometrov. Pluto je menšie ako náš Mesiac. Predpokladá sa, že bolo bežnou planétou Neptúna alebo inej planéty a za určitých okolností sa na obežnej dráhe osamostatnilo. Plutom som uzavrel vizualizáciu hlavných planét našej slnečnej sústavy. Sugeratívne si uzatváram stav intenzívneho utíšenia nervovej sústavy a hlavne miechy a uzatváram tak vstup do vnútorného priestoru svojej mysle.

Pridaj komentár