Pod kyvadlom tu budeme rozumieť menšie závažie zavesené na špagátiku, najčastejšie to je dole zahrotený kus kovu alebo kryštálu. Vzácne môže byť aj kúsok meteoritu. Špagátik držíme medzi ukazovákom a palcom.

Často si ezoterici myslia, že kyvadlo funguje samé a udeje sa nejaký zázrak. Ale to tak nie je. Mladá a zdravá osoba natiahne pred seba ruku a ruka je kľudná a nehybná. To vidia oči. Pokiaľ by ste sa na ruku pozreli špeciálnou kamerou, tak by ste zistili, že ruka neustále kmitá, ale ľudské oko to nedokáže zachytiť. A tak kyvadielko v ruke je iba jednoduché zariadenie, ktoré vám ukazuje to, že svaly ruky kmitajú viacej alebo menej.

Základom práce s kyvadlom je, aby ste si pred seba dali misku s pitnou vodou a dali nad misku kyvadielko a donútili ho, aby sa mierne začalo točiť a pohybovať. Potom si pred seba dáte v malej fľaštičke napríklad nejakú chemikáliu. Dáte nad chemikáliu kyvadielko a to sa nesmie rozhojdať. Jednoducho prinútite svaly ruky stuhnúť a nehýbať sa. Tu je vlastne ukážka, ako cez kyvadlo vycvičiť svoje svaly. A takto vždy nalaďujete svoje svaly na veštecký výkon.

Výcvik beží ďalej a pred seba si dáte fotografiu jasného zločinca a kyvadlo sa nad fotkou nesmie pohnúť. Ale nad fotografiou verejne známej dobrej osoby ako matka Tereza sa kyvadielko vo vašich prstoch musí roztočiť.

Dáte si pred seba obrázok chorého srdca a kyvadlo sa nad ním nesmie pohnúť. Nad obrázkom zdravého srdca sa pohybuje celé kyvadlo.

Dáte si pred seba foto osoby, o ktorej lekári konštatovali, že má vážne choré srdce a kyvadlo sa nesmie pohnúť. Navodzujete si pocity kanibala, akože chcete srdce zjesť a či je to vhodné alebo nevhodné. Starecké a choré srdce môže obsahovať nebezpečné mikroorganizmy, a teda kyvadlo sa ani nepohne. Naopak, pri foto osoby so zdravým srdcom po lekárskej kontrole sa kyvadlo pohybuje veľmi veselo. Srdce môžete ako kanibal v predstavách zjesť.

Takto jednoducho môžete v sebe rozvinúť veštecké schopnosti cez jemnú motoriku svalov ľudského tela.

Prútkarstvo ako dve kyvadlá
Umenie prútkarstva je vlastne založené na použití dvoch trubičiek, ktoré zovriete v pästi a do každej trubičky dáte kus drôtu ohnutý do tvaru písmena L. A potom sa snažíte pomocou rovnováhy udržať ohnuté drôty do tvaru L – rovnako ďaleko od seba. Teda ide o použitie rovnovážnych teliesok a svalov vo vnútri jedného aj druhého ucha. Dáte si pod seba zlatý predmet a zohnuté drôty do pravého uhla sa navzájom prekrížia. Ale keď na dané miesto dáte prázdnu nádobu, drôty v trubkách sa nesmú skrížiť.

Na Divokom západe trénovali prútkari hľadanie ropy tak, že do zeme zakopali sud so surovou naftou – prútkar vedel, kde je, ale musel dosiahnuť skríženie drôtikov nad sudom nafty. Až neskoršie trénoval tak, že nevedel, kde je sud zakopaný. Prípadne trénoval pri neúspešnom vrte, kde sa nafta nenašla. Alebo pri úspešnom vrte a trénoval aj odhad hĺbky, kde sa nafta nachádzala.

Poznáme aj prútkarov, ktorí používajú kus čerstvého konáru v tvare písmena V. Nad miestom nálezu sa im ruky dostávajú do stavu kŕču a ruky sa v zápästiach vytáčajú, keď je v podzemí niečo zaujímavé.

Iný výcvik je taký, že si do rúk dáte kus ohnutého drôtu do tvaru ležatého písmena V a toto ležaté písmeno držíte medzi palcom a ukazovákom. Takýto veštecký predmet použijete na meranie bioenergie u človeka, teda koľko bioenergie vyteká z určitého orgánu. Ruka s ležatým písmenom V sa k osobe približuje a v jednom momente sa ležaté písmeno medzi ukazovákom a palcom stočí dozadu alebo prudko dopredu. S rukou musíte ísť dopredu alebo cúvať do polohy, keď je prútik v súbežnosti s prstami. A takto ste odmerali tok energie napríklad pri pečeni.

Kineziológia
Táto terapia má blízko k problematike kyvadla. Dobrý kineziológ, osteopat, chiropraktik by mal mať podľa vešteckého skúmania jedinečné svaly. Ide o prehistorické svaly, ktoré majú často tvar a štruktúru zatočených malých slimáčikov. Teda nie sú to klasické svaly. Samozrejme, takýchto jedincov je poskromne. Na zahodenie nie sú jedinci, ktorí majú poškodený mozog a to závažne a chýbajúcu aktivitu poškodeného mozgu nahrádza celá miecha v chrbtici. Hlavne chiropraktik, ktorý napráva stavce chrbtice a kĺbové oblasti, by mal mať aktívne otvorenú miechu.

Kineziológia a ostatné tu menované odbory sa točia okolo mikropohybu tela, a teda ide tu o pohyb tváre a hlavne rúk. Písanie je mikropohyb. Chodenie je makropohyb. Informácie o všetkých druhoch pohybu sa ukladajú do kostného mozgu. Osoba zažila stresovú situáciu a je dobre ju uvoľniť aj na úrovni mikropohybu a makropohybu. Zažili ste stresovú situáciu a v nej sa konal určitý pohyb. A terapia je v tom, aby ste si na pohyb spomenuli a prežili ho znovu a tak odbúrali stres.

Celkovo sem môže zapadať všetko, čo sa venuje mikro a makropohybu ľudského tela. Ide o pohybové mikrovzorce a makrovzorce pohybu ľudského tela. A pohybové vzorce sa učíme zafixovať do mozgovej pamäte a aj tu má svoj priestor kineziológia a ďalšie podobné oblasti.

Kyvadlo ako hypnóza
Kyvadielko má aj ďalšie použitie a to je oblasť hypnózy. Kyvadielko sa dá medzi prsty a dá sa pred tvár osoby, ktorá bude hypnotizovaná. Upozorňujem, že nie každá osoba sa dá zhypnotizovať. Teda ide o uvedenie do umelého spánku – prudkého navýšenia melatonínu a ďalších látok. Takto zhypnotizovaná osoba môže porozprávať svoje zážitky a spraviť, čo treba pre jej ozdravenie.

Kyvadlo ako tranz
Osoba si sadne pred vás a vy pred je otvorenými očami kývate kyvadlom z jednej strany na druhú. Osoba pozoruje kyvadlo a rýchlo sa jej oči uvádzajú do spánkového stavu, práve pohybom z jednej strany na druhú. Osoba vlastne odstavila oči, odpojila ich dočasne od mozgu a vyvolala jedinečný stav, aby sa dostala priamo do pamäte v prednom mozgu a dobre si spomínala na minulé udalosti.

Kyvadlo ako liečba
Kyvadlo tu použijeme ako pomôcku na podporu uzdravenie chorej oblasti ľudského tela. Nakreslite si na papier pred sebou postavičku chorej osoby a nakreslíte si aj jej orgány v tele. Zaberiete si kyvadlo do ruky a zistíte, ktorý orgán je chorý. Keď je chorý, kyvadlo a k nemu cvičený sval sa nepohne. No aby ste mohli liečiť kyvadlom, tak nad orgánom začnete kyvadlom organizovať bioenergiu z vášho tela alebo tela inej osoby a organizujete ju do určitého liečivého obrazca, ktorý danej osobe pošlete na diaľku. Nakreslený obrázok dorazí do chorého orgánu. Liečiteľ s kyvadlom každý deň kreslí energetické obrazce a posiela ich do chorého orgánu a bude tak robiť aj celý mesiac a viacej. Kto cvičí a praktizuje takýto druh liečby, zlepšuje sa množstvom prevedených zásahov.

Kyvadlo ako automatická kresba
Je to niečo ako veštecký výkon o osude človeka alebo jeho orgánu. Kyvadlo sa vymenilo za ceruzku a kreslí sa na papier voľnou kresbou súčasný stav chorého orgánu. A následne sa kreslí jeho úspešná budúcnosť, uzdravenie a dobré fungovanie. Je to obraz, ktorý by organizmus mal dosiahnuť.

Kyvadlo a technika seanse
Špeciálna technika, kde osoba používa kyvadielko v podmienkach špiritistickej seanse. Hovoríme tomu komunikácia s mŕtvou osobou, ktorá zanechala vo svojich kostiach informácie o sebe. Hovoríme o kostnom mozgu, ktorý sa aj po smrti osoby uchová v jej kostiach. Záznam v kostiach mŕtvej osoby sa oživí a cez kyvadielko a stolček s písmenami komunikuje s mŕtvym záznamom vybratej osoby.

Kyvadlo ako šamanská komunikácia a aj šamanská liečba
V tomto prípade sa veštec alebo liečiteľ uvedie do šamanského stavu a pokúsi sa s chorým orgánom človeka porozprávať ako naivná osoba, ktorá uverila, že chorý orgán danej osoby je živá osoba a je možné sa opýtať, čo by mal liečiteľ spraviť a nakresliť, aby sa daný orgán uzdravil. A tak zoberie kyvadlo, dá sa do šamanskej mysle a nevidí rozdiel medzi sebou ako živou osobou a živým orgánom. Upustil od logiky veci a prijal fantáziu, že niet rozdielu medzi ním a orgánom a tento stav trvalo drží bez pochybností. Tomuto stavu hovoríme sugeratívne uverenie v niečo, čo nie je reálne, ale dovoľuje čudesnú komunikáciu s chorým orgánom. A chorý orgán k vám ako v rozprávke prehovorí, čo by ste mali robiť a čo kresliť, aby ste ho vyliečili alebo aspoň podporili liečebné procesy.

Kyvadlo vo fľaši ako kinetické schopnosti
Osoba si dá kyvadlo do vnútra fľaše a doslova ho tam zavesí na špagátiku a fľašu zazátkuje. Cvičí celé roky a zlepšuje schopnosť vyvolať v sebe určité vlny ultrazvuku a až mimoriadne vysoké hodnoty, ktoré sa už volajú odborne hyperzvuk. Neustálym cvičením dokáže osoba rozkmitať kyvadlo aj vo fľaši. Samozrejme, takéto výkony sú jedinečné.

Kyvadlo a reiki znaky
Špeciálna technika, kde si zoberiete reiki znak a neustále ho kyvadlom obkresľujete a potom posielate silne zenergetizované. Je potrebná skúsenosť reiki, školenia reiki a zasvätenie reiki.

Mentálne kyvadlo v hlave
Na túto úroveň sa dopracujete po 10 ročnej aktívnej denno-dennej skúsenosti s kyvadlom. Vytvoríte si vo svojej hlave kyvadlo nie iba ako predstavu, ale ako zhustenú bioenergiu. A rokmi hustota kyvadla rastie a aj jeho výkonnosť. Je dobré kyvadlo vyrobiť na úrovni raného štádia klinickej smrti a nie v bežnej dimenzii sveta okolo nás.

Mentálne kyvadlo nahradia bublinky
K tejto technike sa prepracujete po 20. rokoch práce jednak s fyzickým kyvadlom, ale aj bioenergetickým kyvadlom v mozgu. A ide o to, že sa po mnohých rokoch cvičení trvalo skoncentrujete do mozočku. Absolvujete židovskú ezoteriku a duchovnosť. Zabezpečíte si z mozgu osoby poškodenej neustálymi výletmi do raného štádia klinickej smrti. Mozog a mozoček je tak poškodený, že vytvára niečo ako inteligentné bublinky, ktoré časom dokáže ovládať a používať ako umelú inteligenciu. Použijete a odcvičíte vtedy, keď chcete extrémne liečivé a veštecké techniky a ľudský mozog už nemôže. Samozrejme, že budete silne zdatný aj rozumovo v oblasti budovania umelej inteligencie. Nie je to žiadne sci-fi, ale už reálne fungujúca umelá duchovná inteligencia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.