V tomto príspevku opisujem ďalšie pokračovanie zasväcovacích cvičení a to Reiki zasvätenie číslo 4 s predstavou ucha. Toto zasvätenie naväzuje na predchádzajúce zasvätenia Reiki 1, 2 a 3. Zasvätenie bolo zachytené aj do autentickej zvukovej podoby vo forme MP3. Nájdete pod zvukovými prednáškami.
Na začiatku sme si povedali o vzniku a rozvoji bioenergetického liečiteľstva. O schopnosti vsugerovať si extrémnu predstavu zdvíhania a prenášania predmetov, ktoré dokážeme premiestňovať s totálnym nasadeným všetkých síl. V takýto prípadoch sa Reiki bioenergie vlastného tela otvárajú úplne spontánne. Tento systém je u civilizovaného človeka zablokovaný. Ale totálne vierohodnou predstavou sa dá otvoriť a to v oblasti ústnej dutiny, rohoch spánkových lalokov za ušami, v mozočku a v oblasti pupku. Pokiaľ si vsugerovávate predstavu vytrvalého pohybu, ktorý sa mnohokrát opakuje, tak sa vo vás vytvára bioenergia, pri ktorej pociťujete v tele horúčavu. Toto je základný predpoklad pre praktizovanie Reiki systému, pri ktorom si otvoríte vlastné bioenergetické potenciály. Ostatné systémy Reiki sú stavané hlavne na zosávaní bioenergie zo živých biologických zdrojov a často z vedome tvorených bioenergetických oblastí. Ja osobne rozvíjam Reiki najprv na základe tvorby vlastnej bioenergie a potom v pokročilejšom štádiu aj zosávanie iných vzdialených živých objektov v rozumnej miere.


Na začiatku sme všetkým účastníkom kurzu rozdali obrázky rúk, chodidiel, očí a uší. Všetci sa skoncentrovali do oblasti ústnej dutiny a v tejto koncentrácii zotrvali skoro desať minút. Počas týchto desiatich minút si v oblasti ústnej dutiny vizualizovali obidve ruky, chodidlá, oči a uši. Začiatočníci si vizualizovali vždy iba jeden znak samostatne. Pokročilejší si vizualizovali naraz ruky, chodidlá, oči a uši. Aby sa všetko mimoriadne dynamizovalo, tak sme si vsugerovali pocity, že si do rúk napichávame ihly, že si na rukách stláčame akupresúrne body a zároveň pociťujeme prietok svetla medzi rukami, medzi chodidlami, medzi očami a medzi ušami. Všetko sa cvičí tak, aby sa tvorila čo najaktívnejšia bioenergia. Zostáva iba na vás, ako si v ústnej dutine umiestnite jednotlivé obrazy rúk, nôh, očí a uší. Je vhodné, aby ste počas koncentrácie do ústnej dutiny na chvíľu koncentráciu oslabili a nechali všetkému voľný priebeh. Potom je potrebné vrátiť sa ku koncentrácii do ústnej dutiny. Tak isto je vhodné, aby ste sa zamerali výhradne na seba a takto si udržali bioenergiu vo vlastnom tele. Teda určité sebectvo je pri týchto cvičeniach namieste. Po chvíľke uvoľnenia a oddychu sme sa skoncentrovali do rohov spánkových lalokov, ktoré sa nachádzajú hore za ušami na kraji zrakového mozgu. Aby ste sa sem lepšie skoncentrovali, je vhodné si nad uši priložiť ruky, prípadne čisté spodky topánok. Môžete si do tejto oblasti priložiť aj imitáciu očí a uší. Všetko vám pomôže lepšie sa do tejto oblasti skoncentrovať. V tejto oblasti odcvičíte všetky cvičenia ako v ústnej dutine. Po aktivizácii tejto oblasti nasleduje koncentrácia do oblasti mozočka, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom. Po aktivizácii tohto centa sa aktivizuje centrum v oblasti pupku. Keď sa nám podarilo úspešne aktivizovať tieto štyri oblasti, tak sme pristúpili k samotnej liečbe orgánov a systémov v tele. Stačilo sa skoncentrovať na každý orgán s pocitom, že je chorý a bioenergiou je ho vhodné liečiť. Takto sme si prešli všetky orgány v tele. Na miestach, v ktorých sme pociťovali bolesť, tlaky alebo nepríjemné pocity, sme koncentráciu podržali niekoľko minút. Verím, že naše osobné skúsenosti využijete na otvorenie vlastných bioenergetických schopností vo svojom tele.

Pridaj komentár