Pokračujeme v skúmaní a bádaní reiki, ako reiki dostať tam, kam patrí a kde by ho určite Mikao Usui rád videl. Chceme systém reiki, pokiaľ možno vedeckými metódami skúmať a praktizovať. Reálne spoznať reiki ako meditačný, ale aj liečivý prostriedok a jasne naznačiť, kde je silná stránka reiki. Nájdete si tu praktické poznatky, overené skúsenosti a logiku, prečo sa čo v reiki robí.

Kosť mandala
Ideme sa venovať tajomstvu kostí a čo v sebe živé ľudské kosti skrývajú. A keď chcete ovládnuť tento druh reiki, tak je potrebné sa niečo o kostiach naučiť a to na úrovni odborných poznatkov. Nejde iba o to, aby ste vedeli, aké kosti máte v tele a ako sa volajú, ale čo obsahujú a to rovno na úrovni buniek. A musíte ísť na úroveň vnútra kostných buniek a to do orgánikov – mitochondrií, ktoré v kostných bunkách fungujú ako malé elektrárne a poniektoré ako mikro fabriky na výrobu biologického železa a ďalších biologických kovových prvkov, ale hlavne rôznych druhov biologického železa. Samozrejme toto nestačí na praktizovanie reiki do kostí. Treba v mozgu vytvoriť schopnosť a vlastnosť trvalo sa koncentrovať do kostí a nie iba občas. A tak sú tu koncentračné techniky do mozgu a odtiaľ postupne do každej kosti. To je taký dobrý základ pre budúce praktizovanie reiki kostí.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
http://en.wikipedia.org/wiki/Skeletal_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
http://en.wikipedia.org/wiki/Axial_skeleton
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_vertebral_column
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_sternum
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bones_of_the_human_skel…
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_skeleton
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_skull
http://en.wikipedia.org/wiki/Ribcage
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_pelvis
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_bone
http://en.wikipedia.org/wiki/Leg_bone
http://en.wikipedia.org/wiki/Osseous_tissue
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteoblast
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bones_of_the_human_skel…

OBRÁZOK
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost#mediaviewer/Soubor:Knochen…
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone#mediaviewer/File:Bertazzo_…

VIDEO KOSŤ ART
https://www.youtube.com/watch?v=bLiOUcV6KCA

VIDEO KOSTI
https://www.youtube.com/watch?v=x033UEmOE0o
https://www.youtube.com/watch?v=xEE6qAfP2Bs
https://www.youtube.com/watch?v=4YM7TkAM7Fo
https://www.youtube.com/watch?v=q1Zrp7G-_gM
https://www.youtube.com/watch?v=Xbtw4QjP8jE
https://www.youtube.com/watch?v=mgxwt0busJs
https://www.youtube.com/watch?v=0dV1Bwe2v6c

https://www.youtube.com/watch?v=ajsioxRrf1I
https://www.youtube.com/watch?v=sNZQseB2nbI
https://www.youtube.com/watch?v=6Cn4uusbGk8
https://www.youtube.com/watch?v=yFJ4iswRiu4
https://www.youtube.com/watch?v=ToBE2kWmYCo
https://www.youtube.com/watch?v=rXVdSajL08E

https://www.youtube.com/watch?v=JMpoptpDb4I&list=PLGrm8…
https://www.youtube.com/watch?v=4qTiw8lyYbs&list=PLGrm8…
https://www.youtube.com/watch?v=ylmanEGjRuY&list=PLGrm8…
https://www.youtube.com/watch?v=CQhUINnTdZI&list=PLGrm8…
https://www.youtube.com/watch?v=5yFYcJx__oU&index=6&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=VlB2JmolzTk&list=PL798A…

Kostný proteín
Pokračujeme v poznávaní kostí, čo všetko obsahujú a na akej úrovni. Spoznaj čo najviac vlastných kostí svojho tela. Nauč sa koncentrovať priamo na kosť a nie na predstavu kosti. Ulož si do pamäti svoje predstavy o koncentrácii do kosti. Vybuduj si v mozgu nekonečným opakovaním koncentrácie automatické centrum pre trvalú koncentráciu do svojich kostí. Trvá to mnoho rokov každodenných cvičení. Naťahaj si do mozgu predstavy živlov a rovno v hlave vytváraj predstavy kostí a tlač to do vnútra kostí. Postúp ďalej a začni sa zaujímať o vnútro kostí a priamo kostné bunky. Zase koncentrácia na úroveň kostných buniek, v nich orgánikov, bielkovín, aminokyselín a prvkov. Zase koncentračné cvičenia a zase automat v mozgu na prienik do kostných buniek. A potom ostatnými úrovňami v kostiach až na úroveň prvkov. Pokiaľ sa chceš koncentrovať na hlbšie úrovne ako je úroveň toho, čo je vo vnútri prvkov, tak tam už potrebuješ mať odcvičené rané štádiá klinickej smrti a teoreticky kvantovanú fyziku častíc. Koncentračnými cvičeniami získate kontrolu nad touto oblasťou a prinútite ju k určitým možným aktivitám. Môžete sa dať zasvätiť od reiki majstra a ten na vás prenesie schopnosť koncentrovať sa do kostí a aj vám ich aktivizuje.

http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroectoderm http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrocyt
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrocyte http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%AD_morfogenetick%C3%BD…
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone_morphogenetic_protein

VIDEO ASTROCITE KOSŤ
https://www.youtube.com/watch?v=o_bPWLGY_dw
https://www.youtube.com/watch?v=9hryXpVTJgk
https://www.youtube.com/watch?v=OKZEQ28YpCE
https://www.youtube.com/watch?v=BiBrjwLI63k
https://www.youtube.com/watch?v=eLta630A0-Q
https://www.youtube.com/watch?v=6OUsNXholX4
https://www.youtube.com/watch?v=mtbLGsm5yMc
https://www.youtube.com/watch?v=w-ZM3tdQnAc&list=PLOkI8…

Kmeňové bunky
Celkovo dnešné používanie reiki je príliš módna záležitosť, ktorá neprešla dôsledným skúmaním a bádaním a to by sme chceli zmeniť a dôsledne skenovať efektívnosť a liečivé účinky reiki. Pokiaľ sa reiki v starej Číne, v Japonsku a podobne praktizovalo hlavne pre cisárske rodiny a časť vyvolených, tak to nebolo pre rozvoj reiki to najlepšie. Až japonský reikista Mikao Usui spravil tejto tradícii koniec a zasvätil asi 12 japonských vojenských lekárov, ktorí pomáhali v 1. svetovej vojne. A títo lekársky vzdelaní jedinci začali reiki praktizovať masovo a mimoriadne intenzívne. To bolo prvýkrát, čo sa história mení a reiki sa stáva vec pre verejnosť. Dodnes sa dá dostať k hrobom japonských reiki lekárov a vnímať a prebrať ich skúsenosti. V prvom rade boli vzdelaní v oblasti medicíny a dostali reiki, ktoré aj praktizovali. Teda mohli by sme hovoriť o alternatívnej medicíne. Vypracovali mimoriadne účinný systém na urýchlenie liečenia vojakov, aby sa mohli čo najrýchlejšie dostať znovu do boja. Menej sa venovali rozvoju reiki smerom k dlhovekosti a neustálej vitalite. Je to logické. A asi nezanechali nejaké štúdie, ako praktizovali reiki a aké mali výsledky. Správy máme iba o jednom z týchto lekárov, ktorý opustil Japonsko, rozšíril reiki do sveta a hlavne do Ameriky a odtiaľ do Európy a asi cez Maďarsko na Slovensko.

Seriózny výskum reiki a jeho účinnosti a liečivosti sa dodnes nikde nerobil a asi nebola vytvorená žiadna diagnostika na hodnotenie zásahov reiki a liečivých účinkov. Saša Pueblo sa problematike reiki venuje už okolo 15 rokov a s reiki, ako sa praktizuje dnes vo svete, sa nestotožňuje a ani nebol nikým zasväcovaný. Jednoducho si do tejto oblasti meditoval a postupne cvičil reiki v rámci jeho skúmania. Udalosti sa dramaticky zmenili na začiatku roku 2014. Padlo rozhodnutie vypracovať veštecký systém skúmania reiki a to priamo na liečených osobách. Saša Pueblo zahájil liečbu asi do 60 ľudí s rôznymi druhmi ochorení. Choré osoby môžu o liečbe vedieť, nemusia vedieť, časom sa dozvedia, že beží. Všetky liečby sa robia na diaľku a bez fyzickej prítomnosti danej osoby. O zásahu sa vedú záznamy a vyhodnocuje sa účinnosť a efektívnosť liečby reiki.

V prvom rade sa liečba reiki zamerala na niečo iné ako doteraz. Ide v prvom rade o to, aby sa robili v tele chorej osoby zásahy na podporu dlhovekosti a výkonnosti. A v reiki výskume sa stretol iný výskum, ktorý realizuje Saša Pueblo a to je hľadanie všetkého, čo môže prospieť dlhovekosti a výkonnosti. Ide o projekt alternatívna gerontológia a to je staroba a starnutie. V rámci tohto projektu sme objavili, že v ľudskom tele nezanikajú z embryonálneho obdobia neuróny a nervstvo, ale je po 20. roku života stále viacej a viacej blokované. Ale nie u každej osoby sa toto deje. A tak energia reiki mala zmeniť smer a ísť pomáhať zobudiť všetko, čo zostalo z embryonálneho vývoja a to je obdobie 9 mesiacov od oplodnenia vajíčka až po moment pôrodu.

V rámci výskumu a možnosti aktivizovania tvorby kmeňových buniek sa reiki energia začala uplatňovať aj do tejto oblasti. A aj tu máme určité skúsenosti a zaujímavé výsledky. Reiki energia môže dopomôcť k tomu, aby aktivita tvorby kmeňových buniek v ľudskom tele bola zobudená a silná.

Tiež sledujeme, čo sa deje v medicínskom výskume embryonálnych kmeňových buniek a dospelých kmeňových buniek , ktoré z tých prvých vznikajú. Napríklad si preštudujte tieto informácie:
Možná tvorba kmeňových buniek v tele z kostnej drene.
Zaujímavá je extra kostná dreň z panvovej kosti.
Z hladkých svalov v ľudskom tele tvorba špecifických kmeňových buniek.
Tvorba kmeňových buniek a priamo z vnútra kostí.
Dospelé kmeňové bunky z tukových buniek v ľudskom tele, ale aj laboratórne z tuku.
Z hociktorej bežnej dospelej bunky pod stresom môže vzniknúť kmeňová bunka.
V ľudskom tele môže slezina meniť klasické bunky na kmeňové.
V ľudskom mozgu sú trvalé kmeňové bunky a tvoria sa z nich mladé bunky neurónové. U dospelej osoby sa tvoria nové neurónové bunky, ale máloktorá prežije.

Dorastanie ľudského prstu po použití buniek prasaťa z pankreasu: Dobré otestované.
Slezina posiela aminokyseliny na opravu buniek svalov po mikronatŕhaní svalov pri cvičeniach a fyzickej námahe.
Popíjanie vlastného moču a obnova obličiek aj iných orgánov do piatich rokov.
Zaujímavý je aj proces v staršom tele a zmena deliacich buniek na trváce bunky. Určité neurónové bunky z embryonálneho obdobia sa dajú aj v staršom veku aktivizovať.
Zobudiť náhradné tkanivá pri orgánoch ako náhradná slezina ako okolo hormonálnych žliaz.
Zo žltej kostnej drene sa dá dostať červená kostná dreň.
Na hrubom čreve môžu narásť ďalšie slepé črevá a podporiť imunitu.
Poškodenie klasických buniek vírusmi, retrovírusmi a nové dospelé kmeňové bunky s rizikom onkologických zmien v laboratórnych podmienkach.
Bunky tuku sa modifikujú a zmenia sa na producentov určitých chýbajúcich látok v ľudskom tele.
Kmeňové bunky z plodovej vody.
Kmeňové bunky a látky z moču a vytvorenie skoro niečoho ako zub v laboratórnych podmienkach.
Kmeňové dospelácke bunky z pupočníkovej krvi.
Kmeňové bunky z embryí.
Umelé oplodnenie.
Transplantácia orgánov a kostnej drene.

Kmeňové bunky – embryonálne
http://en.wikipedia.org/wiki/Hematopoietic_stem_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Cord_blood
http://en.wikipedia.org/wiki/Embryonic_stem_cell

Kmeňové bunky – indukované
http://en.wikipedia.org/wiki/Induced_pluripotent_stem_cell
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indukovaná_pluripotentní_kmen…

Kmeňové bunky – adulné
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesenchymal_stem_cell
http://kaiserova.blog.sme.sk/c/202108/Co-su-to-kmenove-bunky…

Kmeňové bunky – lešenie PLGA
http://osel.cz/index.php?clanek=1715

Kmeňové bunky – transplantácia
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=1391
http://www.bpk.cz/clanky/15/nepribuzenske-transplantace-kost…

Kmeňové bunky – banky
http://www.cryo-save.cz/
http://www.genetickabanka.cz/ulozeni-kmenovych-bunek/kmenove…

Kmeňové bunky
http://www.eurostemcell.org/stem-cells

Kmeňové bunky – totipotentné
http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/292738-kmenove-bunky-si-v…

OBRÁZOK
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Human_embryonic_stem_cells…

VIDEO STEM CELLS
https://www.youtube.com/watch?v=mUcE1Y_bOQE
https://www.youtube.com/watch?v=mUcE1Y_bOQE
https://www.youtube.com/watch?v=rXVdSajL08E
https://www.youtube.com/watch?v=ToBE2kWmYCo
https://www.youtube.com/watch?v=UVtRGNElnkk

Reflexné zóny
Reiki ruky – to je kapitola sama o sebe a je významovo dôležitá. Špeciálne meditácie na vlastné ruky a ruky liečiteľa alebo embrya. Vytváranie z predstáv živlov a snov v hlave predstavy rúk a hlavne tých embryonálnych je dôležité. Tisíce vyrobených rúk sa spoja do rotujúceho disku, presunú sa do oblasti pupku a tu sa nachádzajú jedinečné embryonálne štruktúry, ktoré v plode riadili trávenie. U niektorých dospelých osôb zostávajú otvorené a najčastejšie ich nájdete medzi maratóncami. Napríklad počas behu im odbúravajú niektoré látky ako kyselinu mliečnu a osoba môže behať oveľa viac ako ostatní. Nás skôr zaujímajú rotujúce ruky, tisíc ručičiek vyrobených z predstáv živlov a to rovno v hlave. Máte silné energie reiki na liečbu seba alebo inej osoby, ktorej podobné stavy vyvoláte. A je to jedna z úrovní reiki. A tieto kotúčiky sa dajú použiť aj na majstrovské reiki, teda zasväcovať iných, ale o tom na inom mieste.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Reflexologie
http://www.botyhanak.cz/poradna/reflexni-zony-chodidel/
http://www.patakyovi.cz/
http://reiki-cestakuzdraveni.webnode.cz/reflexni-body/
http://www.cpzp.cz/clanek/2448-0-Reflexni-masaz-chodidel.htm…
http://www.rehabilitace.info/masaze-2/reflexni-masaz-rukou-p…
http://www.marta-l3.wbs.cz/Reflexni-terapie.html
http://www.regenerace.cz/zprava-id-150.html
http://www.masazeceskebudejovice.cz/reflexni-terapie.html
http://www.shantispa.cz/reflexni-terapie.html
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/reflexni-terapie-463452
http://www.studio-anicka.wz.cz/stranka/plosky.html
http://www.reflexni-terapie-duse.cz/html/rtps.htm

VIDEO REFLEXNÁ TERAPIA
https://www.youtube.com/watch?v=pspc3Ii7ufk
https://www.youtube.com/watch?v=CBlw-OIYn_I
https://www.youtube.com/watch?v=_X2TiBM9VkU
https://www.youtube.com/watch?v=AiRXo7Hnakw
https://www.youtube.com/watch?v=CW3o8Bz-ISw
https://www.youtube.com/watch?v=SIWfOSNyIWQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Tm8o9ZPgCk
https://www.youtube.com/watch?v=pEqhUsAOOBs
https://www.youtube.com/watch?v=GeQ5gm0xFmE
https://www.youtube.com/watch?v=qZiDJnODSag

https://www.youtube.com/watch?v=WnkdQ5ecOfo
https://www.youtube.com/watch?v=wLnqe0-948k
https://www.youtube.com/watch?v=B_NJxp5Wogs
https://www.youtube.com/watch?v=3Sn1TVNPnKo
https://www.youtube.com/watch?v=yKiQxGylHTs
https://www.youtube.com/watch?v=6wUWDlfSQN8
https://www.youtube.com/watch?v=9xHPtPq3HwE
https://www.youtube.com/watch?v=VIiO7WOwrgk

Železo v kostiach
V kostiach sú kostné bunky, v nich kostné mitochondrie ako elektrárne a zároveň výroba bio železa. Zásoby bio železa. Mitochondrie v kostiach ako zdroj bioenergie je základom biomagnetického reiki a zmagnetizovanie všetkého bio železa v ľudskom tele. Nejde o to, aby ste dokázali ako Mesmer zmagnetizovať aj kus kovu a spraviť z toho magnet, alebo ako na tele udržať kovové predmety. Ide o to, aby biomagnetické železo a to hlavne v červených krvinkách navzájom spolupracovalo a bola lepšia viskozita krvi a jej prietoky v malých cievkach a žilkách. Podobný efekt sa dá dosiahnuť aj v magnetickom tuneli, ako sa to praktizuje u starších ľudí. Kosti a v nich embryonálne neuróny, mitochondrie, zásoby bio železa a jeho tvorba hrajú dôležitú úlohu a reiki bioenergetická liečba tu môže mať svoje opodstatnenie a dobré výsledky.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_skeleton
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferritin
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Iron

VIDEO FERRITIN SKELETON
https://www.youtube.com/watch?v=NvNINrtE39g
https://www.youtube.com/watch?v=7Oz4F6fICU4
https://www.youtube.com/watch?v=VozNJppRk4A
https://www.youtube.com/watch?v=Dc-Mb6lpVgU

Chiropraxia
Chiropaxiu niektorí dobre poznajú, keď vyskočí platnička alebo keď sa vykĺbi ruka alebo noha. Chiropraktici sú aj lekári, ale skôr by som sa uberal k chiropraktikovi so súkromnou praxou, ktorý napráva v domácom prostredí boľavé chrbtice a kĺbové oblasti, prípadne nastavuje kosti voči chrupavkám. Chiropraxia patrí do sveta kostí a ich pohybu, venujte sa jej, skúste navštíviť týchto odborníkov a možno na vás prenesú niečo ako zasvätenie a prienik vašej psychiky k zdroju reiki energie. Bioenergia sa produkuje v mitochondriách a kostné mitochondrie vo vnútri buniek ako mikro orgániky produkujú biologické železo pre celé telo. A je jasné, že kde je bioenergia a zásoby bio železa, tam je možnosť magnetických bioenergií reiki. Robte všetko, čo dokážete, aby ste si tento druh magnetických energií v sebe otvorili a vedeli ich otvoriť aj iným ľudom. Veľa ľudí v staršom veku stratí schopnosť v kostiach produkovať zmagnetizované bio železo a reiki sem dokáže účinne zasiahnuť a pomáhať.

http://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic
http://www.vitalia.cz/clanky/chiropraxe-pomuze-ale-leci-jen-…
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/236045-chiropraktik-si-por…
http://www.bolest-zad.cz/chiropraxe/
http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase-zdr…
http://www.opravnapateri.cz/chiropraktik/nabidka
http://www.cimax.sk/lieky/chiropraxia

VIDEO CHIROPRACTIC SPINE AND JOINTS
https://www.youtube.com/watch?v=7oZW-pSqv04
https://www.youtube.com/watch?v=MXSCmIdakcY
https://www.youtube.com/watch?v=WGYx0CN0au0
https://www.youtube.com/watch?v=YvN6JzqoftA
https://www.youtube.com/watch?v=NuUM70kmUSg
https://www.youtube.com/watch?v=0nlmvKKTFok
https://www.youtube.com/watch?v=WUutbnF8QFc
https://www.youtube.com/watch?v=zrf1ussF1DE

Ortopédia
A sme pri chorobách a deštrukciách kostí a kostného aparátu. Je potrebné sa venovať všetkým druhom chorobných stavov kostí a tak isto choroby zvanej staroba. Odvápnenie kostí, stav prílišného množstva mikrootrhliniek. Choroba sklovitosti kostí a jedinečná choroba pre prienik do kostí je tuberkulózne postihnutá kostná sústava. Reiki ezoterik medituje a na diaľku sa prepája na osoby, ktoré majú mimoriadne zdecimové alebo nejakou chorobou poškodené kosti a kostné tkanivo. Pomocou takýchto meditácií si aktívne otvára cestu do svojich kostí a aj kostí liečenej osoby. Pokiaľ máte rané štádiá klinickej smrti poriadne odcvičené, tak sa pri reikovaní kostí inej osoby prepájate cez tuberkulózne kosti chorých osôb a dokážete reiki energiami prenikať do kostí inej osoby, trvale ich otvoriť a využiť tu liečivé sily. Týmito silami sa budeme zaoberať v inom, teda v ďalšom reiki. Dokonca sa stalo, že po návšteve niektorého lekára osteopata dostanete trvalé zasvätenie reiki do kostí. Musí to byť poriadny čudák osteopat a často sú z dôvodu čudáctva zastrčený v malých mestečkách alebo realizujú súkromnú prax.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ortopedie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_planovalgus
http://en.wikipedia.org/wiki/Brachymetatarsia
http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_dysplasia_(human)
http://en.wikipedia.org/wiki/Larsen_syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthopedic_surgery
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteochondrosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteomyelitis
http://www.stanfordchildrens.org/en/service/orthopedic

Siatsu
Jedna z techník, ktorá pomáha človeku lepšie ovládať svoj pohyb, a teda aj pohyb kosti. Dáva človeka do poriadku a učí ho spoznať a potom udržiavať svoje kosti v danom pohybe, učí ho, ako sa pohybovať. Pohybové vzorce a aj používanie kostí sa vekom mení a treba pohybové vzorce často upravovať aj do hlbokej staroby.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iacu
http://en.wikipedia.org/wiki/Shiatsu
http://www.shiatsu-terapie.sk
http://www.ananda.sk/shiatsu-siacu/
http://www.salonnorax.sk/index.php?page=shiatsu.html

VIDEO SHIATSU SESSION
https://www.youtube.com/watch?v=5mWVL8jqIJc
https://www.youtube.com/watch?v=HPOxO-1sJBo
https://www.youtube.com/watch?v=WXCe1K3Sizk
https://www.youtube.com/watch?v=GoSC8liDv7s
https://www.youtube.com/watch?v=7dbpMKuQIhI
https://www.youtube.com/watch?v=29qe7TpNZ8U
https://www.youtube.com/watch?v=h0T21qyUIY4
https://www.youtube.com/watch?v=D-cHpT_UUog
https://www.youtube.com/watch?v=a_qOBKWsFpo
https://www.youtube.com/watch?v=20W2K_q3wck

Osteopatia
Osteopatia sa zaoberá ľudským telom a hlavne správnym spôsobom pohybu. Človek má určité správne a nesprávne pohyby a z nich pohybové vzorce. Túto tému sme sem dali z dôvodu úzkeho vzťahu s kosťami. Tak isto sa medituje na pohybové vzorce pri pohybe človeka. Pozícia kostí a chrupaviek a šliach. Skorej tu je možnosť sa koncentrovať na všetky kosti spoločne a v jednom celku. Každá kosť a jej pozícia ovplyvňuje inú kosť. Vedome vnímať kosti a ich pozície a zmena pozície a spoločná aktivita. Vedome sa pohybovať a prerábať pohybové vzorce. Ale najčastejšie sa necháva pohyb na vnútorné mechanizmy a tie nemusia byť v poriadku, alebo sa môžu vekom kaziť a stávať rizikové. Zase sa praktizujú všetky druhy meditačných a zasväcovacích techník s cieľom preniknúť do nervstva a neurónov kostí a dostať ich pod vedomú kontrolu na základe zásady spoznať a preniknúť do všetkého, čo máme v tele.

http://en.wikipedia.org/wiki/Osteopathy
http://www.osteopatie.cz/index.html
http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/osteopatie-v-cizine-souca…
http://www.csosteopatie.cz/
http://www.centrumvitalio.cz/svisle-menu/osteopatie?layout=4
http://www.fascie.cz/
http://www.studiosolaris.cz/index.php/2013-09-03-07-36-57/kr…
http://www.csosteopatie.cz/album.html

Aminokyseliny
Aminokyseliny sú potrebné na budovanie organizmu, musí ich vytvoriť trávenie a takých 25 je základných. Tvoria sa aj špecializované pre výživu svalov. Aminokyseliny sú aj vo vnútri buniek a to hlavne bielkovín a tie sú zase základom bunkovej blany a rôznych druhov orgánov vo vnútri bunky, sú aj vo vnútri chromozómov a génov. Sú jednoducho všade a vo všetkom, čo máme v ľudskom tele. Dokonca aminokyseliny produkuje aj slezina a to vtedy, keď sa v rámci mikropohybu poškodia svaly a slezina ich vypustenými aminokyselinami ide pozošívať. To sa dá výborne využiť v staršom veku na špecifickú obnovu svalov cez tento mechanizmus. Aminokyseliny sa skladajú z vrchnej, strednej a spodnej časti. Stred sa nikdy nemení, ale horná časť sa mení a tu sa odohrajú zmeny ku všetkému, či už k starnutiu alebo k nejakej novej nacvičenej vlastnosti v neurónoch tela a hlavy. Meditačné techniky sú podobné, ako je písané vyššie.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyselina
http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glycin
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycine
http://en.wikipedia.org/wiki/Arginine
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspartic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Glutamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tryptophan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyrosine
http://en.wikipedia.org/wiki/Threonine

Aminokyseliny v kozme
http://www.lidovky.cz/na-komete-byla-nalezena-aminokyselina-…
http://aktualne.atlas.sk/print.xml?path%5Barticle%5D=prisiel…
http://tech.sme.sk/c/504434/vzniku-zivota-na-zemi-pomohli-st…
http://casopis.vesmir.cz/clanek/pripad-jedenadvacate-aminoky…
http://www.exoplanety.cz/2010/10/26/planety-bez-slunci-a-pan…
http://galenus.cz/clanky/vyziva/aminokyseliny-vyznam-aminoky…
http://www.zaujimavo.estranky.sk/clanky/vesmir/sonda-nasla-n…
http://www.scinet.cz/organicke-molekuly-nalezeny-v-ruznych-k…
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alternat%C3%ADvne_bioch%C3%A9mi…
http://www.osel.cz/index.php?clanek=3684

VIDEO KALEIDOSKOP AMINO
https://www.youtube.com/watch?v=txidhOqgySU
https://www.youtube.com/watch?v=SXpkV4UEAwk
https://www.youtube.com/watch?v=gIIGczVrrhc
https://www.youtube.com/watch?v=WDRrTJNUnOA
https://www.youtube.com/watch?v=Udiq_-Vj4r4
https://www.youtube.com/watch?v=KXp0VeIJpKY
https://www.youtube.com/watch?v=PcvhUJPkrUo
https://www.youtube.com/watch?v=weX9i831gSU
https://www.youtube.com/watch?v=7UmlWHO7RY4

https://www.youtube.com/watch?v=i8JCtNtYpAY
https://www.youtube.com/watch?v=h8KLFcgD8RE
https://www.youtube.com/watch?v=oMO5dS_6VNs
https://www.youtube.com/watch?v=EbklxiKg7KA
https://www.youtube.com/watch?v=6R39V_pozfQ
https://www.youtube.com/watch?v=oMO5dS_6VNs
https://www.youtube.com/watch?v=KXp0VeIJpKY
https://www.youtube.com/watch?v=PcvhUJPkrUo
https://www.youtube.com/watch?v=weX9i831gSU

https://www.youtube.com/watch?v=7UmlWHO7RY4
https://www.youtube.com/watch?v=i8JCtNtYpAY
https://www.youtube.com/watch?v=h8KLFcgD8RE
https://www.youtube.com/watch?v=EbklxiKg7KA
https://www.youtube.com/watch?v=6R39V_pozfQ

https://www.youtube.com/watch?v=BtZhWgm3n0s&list=PLBkTw…
https://www.youtube.com/watch?v=y5gbJ5bBBOE&index=3&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=jx9XicJVZ_o&list=PLiPZg…
https://www.youtube.com/watch?v=ho1kv122yNk&list=PLiPZg…
https://www.youtube.com/watch?v=YYSEvitHqZw&list=PLiPZg…
https://www.youtube.com/watch?v=AEe9aFsm0uo&list=PLiPZg…
https://www.youtube.com/watch?v=BtZhWgm3n0s&list=PLBkTw…
https://www.youtube.com/watch?v=y5gbJ5bBBOE&index=3&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=jx9XicJVZ_o&list=PLiPZg…
https://www.youtube.com/watch?v=ho1kv122yNk&list=PLiPZg…
https://www.youtube.com/watch?v=YYSEvitHqZw&list=PLiPZg…

VIDEO AMINOKYSELINA PRVKY
Asparagín – aminokyselina
http://www.youtube.com/watch?v=iIUObFPEapE
http://www.youtube.com/watch?v=haOHk_Tp6KI&feature=ends…
http://www.youtube.com/watch?v=mH05S3QlOkg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=d6XEJky36fM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ArutEeohjPE
http://www.youtube.com/watch?v=RBjWwlnq3cA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=d9ouk_46xA8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BsLLZxXLSfA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Q1DfZGrRmWs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qxcFbqA7w80&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zE4BkAw_lL4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gAsIqlhJ0-U&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KaGb9Uo145o&feature=chan…

Videá aminokyseliny
http://www.youtube.com/watch?v=e3Nq-P1ww5E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=CYnASKJJoSY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=xKkBQLsN320&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vJ4kL8wWKis
http://www.youtube.com/watch?v=NnIWDxuZKUo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ae_jC4FDOUc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=NazZCu1lwOE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=X0ezy1t6N08&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KYoV3RxwFD8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=aWu71fo5BM0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=H_VsHmoRQKk&feature=rela…

Videá bielkoviny
http://www.youtube.com/watch?v=983lhh20rGY
http://www.youtube.com/watch?v=41_Ne5mS2ls&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8dsTvBaUMvw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=M1eyV6Q3g48&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=OnuspQG0Jd0&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=-tscuWZHMt8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=w8FSDQwumTw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=oLz-II0eZvk
http://www.youtube.com/watch?v=EJfoDsghCgI
http://www.youtube.com/watch?v=89W6uACEb7M&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=12QHDoSiEWM&feature=relm…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.