Venujeme sa možnosti obnoviť biomagnetické pomery v organizme alebo ich dynamizovať. Pod biomagnetizmom tu rozumieme schopnosť organizmu produkovať bioenergiu zvnútra buniek a konkrétne v mitochondriách, ktoré sú veľkosti zrnka piesku. Ale nech vás to nemýli, že sú tak maličké. Ich výkonnosť je dostatočná pre zásobovanie celej bunky a nabíjanie energie do ostatných orgánikov v bunke a tak isto do chemických látok, ktoré bunka tvorí. Potom sú jedinečné mitochondrie vo vnútri kostí a kostných buniek. Tieto kostné mitochondrie sú vo všetkých kostiach ľudského tela a produkujú pre kostnú dreň, pečeň a iné orgány biologické železo. U niektorých jedincoch je biologické železo produkované v mitochondriách tohto typu silne magnetizované a to môže mať výborné účinky na fungovanie červených krviniek, ktoré sú plné biologického železa. Pokiaľ sa produkuje nemagnetické bio železo, tak krv zložená z červených krviniek sa mimoriadne zle pohybuje v tých najmenších cievkach a žilkách okolo ostatných buniek. Pokiaľ je bio železo produkované v mitochondriách ako magnetické a zmagnetizované, tak krv zložená z červených krviniek funguje mimoriadne dobre v prospech buniek v organizme a sem budeme smerovať. Tento efekt magnetizovania bio železa v ľudskom tele sa dá dosiahnuť aj tým, že pôjdete do magnetického tunela a necháte pôsobiť magnety a ich magnetické pole.

Pokiaľ si chcete tento fenomén magnetizovaného železa v sebe rozvinúť, tak je možné to dosahovať reiki zasvätením, ale aj reiki meditáciou.

Ako aktivizovať bioenergiu v kostiach pomocou koncentrácie v mozgu.
Koncentrujete sa cez svalové bunky do mozgu a tu si predstavujete, že ľavá hemisféra je magnet a aj pravá hemisféra je magnet. Prípadne ľavá a pravá hemisféra je jeden magnet a má dva póly a to plus a mínus.

Z predstáv ohňa, vody, vzduchu a zeme a snov tvoríte magnety podľa vzoru, ktorý držíte v ruke. A tvoríte to vytrvalo a vkladáte to do svojho tela. Potom zo živlov v hlave a snov vytvárate z každého orgánu biomagnet. A to vytrvalo a dlhodobo.

Koncentrujte sa do seba a máte pocit, že ste sa ako reikista ocitli v uzatvorenej nádobe hranatého tvaru. Zavrite sa fyzicky do malého priestoru ako je skriňa a podobne. Vnímajte, ako sa meníte na magnet.

Koncentrácia na kolená a lakte. Potom si tlačte jednou rukou na kosti kolien a kosti lakťa.

Koncentrujte sa na svoje rebrá a fyzicky tlačte jednou alebo obidvomi rukami na jednotlivé rebrá. Najlepšie tlačiť rukou na posledný rad rebier.

Počúvanie zvukov pri hraní na poháre mokrou rukou, zvuky zo sklenených nádob nechajte prenikať do seba a hlavne do kostí.

Pozerajte originálne röntgenové snímky a koncentrujte sa na svoje kosti. Prípadne si na ne tlačte prstami ruky.

Koncentrácia na kosti a prudko prestaňte dýchať a bioenergie sa hromadia postupne v kostiach.

Extrémna koncentrácia na pľúca spojená s koncentráciou na jednotlivé kosti vo vašom tele.

Holotropné dýchanie do orgánov a častí tela a uveríte, že orgány dýchajú a tento stav prenášate na kosti a uveríte, že kosti skutočne dýchajú ako pľúca.

Mentálna výroba biomagnetov z predstáv magnetov v hlave. Predstavy ste si naťahali zo svojej pamäti.

Predstava a fantázia, že liečite psychochirurgickou operáciou a to prstami a pritom je to iba kúzelnícka ilúzia operácie. Ale vy si vsugerujete, že je to operácia filipínskeho liečiteľa. Veríte v zázrak s koncentráciou na kosti.

Zo živlov v hlave a aj zo snov tvoriť železo uložené do feritu, čo sú kryštalické mitochondrie v kostiach. Je to základ bioenergie v kostnom systéme.

Zo živlov v hlave a snov vyrábať embryonálne chrupavky a kostičky embrya a plodu a vkladať do kostí.

Mentálne prepojenie na diaľku na jedincov čo majú ľudovo povedané v kostiach veľa železa a orgánikoch k tomu určených.

Napájanie sa na diaľku na osoby pracujúce v silne zamorenom prostredí elektromagnetizmom.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Mesmer
http://www.historyofhypnosis.org/franz-anton-mesmer/
http://www.anton-mesmer.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Fritz
http://en.wikipedia.org/wiki/Zé_Arigó
http://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg
http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_sisters
http://en.wikipedia.org/wiki/Biomagnetism
http://www.mesmerism-magnetism.info/about-the-trainers-of-th…

OBRÁZOK: Mesmer hrob
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Franz_Anton_Mesmers_Grabst…

VIDEO BIOMAGNETIZMO MESMER
https://www.youtube.com/watch?v=R9Jj6W1kzvE

VIDEO PHILIPINES SHAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=KehlTlskxts
https://www.youtube.com/watch?v=-5D126gL_AE
https://www.youtube.com/watch?v=6RSqtMk5pWQ
https://www.youtube.com/watch?v=YZnCqQ36rzY

Magnet
Magnet, magnetické pole, magnetické pásky, magnetický náhrdelník, magnetické náramky, veľké magnety, elektromagnety, liečba elektromagnetickým poľom, amulet z magnetu do vrecka, magnet počas noci pri hlave, spanie na magnetickej poduške, magnetický tunel, sopečné bahno, sopečný prach, testovanie magnetického poľa človeka. Všetko toto je dobré použiť pri zobudení biomagnetizmu vo vašom tele. Využite tieto prostriedky na navýšenie biomagnetických síl vo vašom tele.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Neodymium_magnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Rare-earth_magnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Samarium-cobalt_magnet
http://pulzni-magnetoterapie.cz/magnetoterapie-pristroje/pri…
http://www.sabonabohemia.cz/index.asp?modul=stranka&sek…
http://www.lecba-prevence.cz/ucinky-nizkofrekvencni-pulzni-m…
http://www.anozdravi.cz/magnetoterapie.html
http://cekanka.webnode.cz/alternativni-zpusoby-leceni/magnet…
http://terapie.as4u.cz/cs/alternativni-terapie/fyzikalni-ter…
http://www.energetix.cz/index.php?stranka=clanek&id=15
http://www.zdravi-magnetoterapie.cz/

Magnetit
Tvorí sa vo vyvretých hlavne bázických horninách, ale aj v žilných a metasomatických ložiskách (skarnoch). Zriedkavo býva prítomný aj v pegmatitoch. Vzniká v silne redukčných podmienkach, čo je príznačné hlavne pre páskované železné rudy.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetite
http://www.nakridlechandelu.cz/lecive-kameny/magnetovec-magn…
http://www.maseri.cz/clanky/zazraky-prirody/magnetit/

Magmatické jadro
Skúsime začať u ľudí, čo žijú trvalo v blízkosti sopiek. Tak isto ľudia, ktorí sa venujú sopkám a vulkanológii sú pre nás zaujímaví, keď je niekto senzibil a pripravený prevziať zasvätenie a otvorenie biomagnetických síl na spôsob dynama. Skúste si spomenúť na mechanické dynamo na bicykli a ako vyrába slaboprúd pre malú žiarovku. Tak isto sú pre nás zaujímaví liečitelia a duchovné osoby na Filipínach, kde je veľa sopiek a magmatická láva je silne pod povrchom ostrovov v tejto oblasti.

Jadro zeme má dve oblasti a to vnútorné jadro a obal. Tak sa podobá dynamu, ktoré mení mechanickú energiu napríklad kolesa na bicykli na svetelnú energiu.

A toto bude aj vzor budovania rotujúceho disku vo vnútri tela a potom rotujúcej aury okolo tela. Pod aurou tu rozumieme bioenergiu, ktorá sa hromadí na povrchu tela, pomaličky odteká mimo povrch tela a stráca sa. Telo ho trvalo vyrába a dodáva do tela. Telo sa ho snaží čo najdlhšie udržať a bioenergiu nestrácať. Čo je vo vnútri je aj vonku. To je vaša mantra k hromadeniu magmatických energií vo vlastnom tele. Jadro planéty Zem je tak horúce ako samotný povrch hviezdy Slnko. Tak isto snaha koncentrovať a zahusťovať bioenergie svojho tela a nechať ich rotovať je cesta k nahromadeniu rôznych druhov bioenergií.

http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_core
http://en.wikipedia.org/wiki/Structure_of_the_Earth
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magma
http://en.wikipedia.org/wiki/Magma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Geology
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deskov%C3%A1_tektonika
http://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vulkanologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanology
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Volcanolog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka
http://en.wikipedia.org/wiki/Volcano
http://en.wikipedia.org/wiki/Lava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magmatick%C3%A1_hornina
http://en.wikipedia.org/wiki/Igneous_rock
http://en.wikipedia.org/wiki/Fold_(geology)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlom
http://en.wikipedia.org/wiki/Fault_(geology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Laccolith
http://en.wikipedia.org/wiki/Pluton
http://en.wikipedia.org/wiki/Vein_(geology)
http://www.national-geographic.cz/detail/zemske-jadro-je-mno…
http://en.wikipedia.org/wiki/Igneous_petrology
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?magmatic…
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1948-stavba-nitra-zeme
http://news.branyvnimani.cz/?article_id=11476

VIDEO MAGMA JADRO
http://www.youtube.com/watch?v=WB0mMn-0LJo
http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=W7brf0OG6P0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=FG0fTKAqZ5g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PzPPxdROlkk&feature=watc…
http://www.youtube.com/watch?v=WxWHm8V4lZo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=SBjYA5rtUzk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=xrK1U3WbYhY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=b6qgYvLPmXw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3sVq9kW26Q4&feature=rela…

VIDEO PHILIPPINES VOLCANO
http://www.youtube.com/watch?v=M1u1oZsufNk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=fNCgW2ABvFw
http://www.youtube.com/watch?v=qN_SSBbvFNA
http://www.youtube.com/watch?v=NYBRKWG_yok
http://www.youtube.com/watch?v=9y-tkH1bvWQ&feature=rela…

VIDEO CRATER AMBRYM ISLAND
http://www.youtube.com/watch?v=zAgBwBG5nVM&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=aV6Uc817reA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=NFtQlP1PK6E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=N8bkFSxTSDI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cASpyzTRF4Y&feature=rela…

VIDEO TECTONIC PLATES
http://www.youtube.com/watch?v=Kpoko_l34ZE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=0mWQs1_L3fA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_mya5ruQJMk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KITlS8OON90&feature=rela…

VIDEO INCREDIBLE VOLCANIC ERUPTION
http://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGVfj4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=65YOFYc2ORY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGVfj4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=pzVdcN682eI
http://www.youtube.com/watch?v=eYaQS_gyHbo&feature=rela…

VIDEO GALAPAGOS ISLANDS ERUPTION
http://www.youtube.com/watch?v=OXa_wIiaBws
http://www.youtube.com/watch?v=NvSN_4VABso
http://www.youtube.com/watch?v=TzAvFtQv3oQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eKUejHc3Pbw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=j5FBwCZ6xOs&feature=rela…

VIDEO DANGEROUS VOLCANO
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=KITlS8OON90&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGVfj4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=65YOFYc2ORY&feature=chan…

VIDEO INCREDIBLE VOLCANO
http://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGVfj4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=pzVdcN682eI
http://www.youtube.com/watch?v=eYaQS_gyHbo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jh40ojaHLKc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=sPAy6s9UB0I&feature=rela…

VIDEO EYJAFJALLAJÖKULL VOLCANO
https://www.youtube.com/watch?v=F-cpIQAp9MY
https://www.youtube.com/watch?v=e-TMtRh8AIs
http://www.youtube.com/watch?v=6J9xp7DPQwg
http://www.youtube.com/watch?v=OXa_wIiaBws
http://www.youtube.com/watch?v=NvSN_4VABso

VIDEO GALAPAGOS ISLANDS
http://www.youtube.com/watch?v=TzAvFtQv3oQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eKUejHc3Pbw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=j5FBwCZ6xOs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=I974jKrR4VQ&feature=rela…

VIDEO CHILE PUYEHUE VOLCANO
http://www.youtube.com/watch?v=LJ-sP0ihzbw
http://www.youtube.com/watch?v=VXiYQ4Radps&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=cbbJMNw6kZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ZIq0tlYVb9U&playnext=1&…
http://www.youtube.com/watch?v=7lESDMMTL1o

VIDEO VILLARRICA VOLCANO CHILE
http://www.youtube.com/watch?v=R3KS_9uqEKI
http://www.youtube.com/watch?v=dsW2aYg10nQ
http://www.youtube.com/watch?v=x9EDRDbyUF0
http://www.youtube.com/watch?v=vVTAE1trcj8&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=8a_AaIZua48

VIDEO ERUPTION AS CHILE VOLCANO
http://www.youtube.com/watch?v=7OqBm2FjG50
http://www.youtube.com/watch?v=4EhNvya5JWk&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=q-27Vb11G7c
http://www.youtube.com/watch?v=vrq6wo98lq0
http://www.youtube.com/watch?v=Efr96mkGGYc&feature=chan…

VIDEO VOLCANO ERUPTS IN CHILE
http://www.youtube.com/watch?v=NdaBh2aUp7E
http://www.youtube.com/watch?v=BC-Vk4EzMbg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=moSim0EcSk8

VIDEO VOLCAN IMAGENES IMPRESIONANTES
http://www.youtube.com/watch?v=sSIKqO8Rudc
http://www.youtube.com/watch?v=XFpazEjTZvg
http://www.youtube.com/watch?v=9c887ZCsfbM
http://www.youtube.com/watch?v=UkRlNBz9QxQ
http://www.youtube.com/watch?v=C_6NIYFPT0s

VIDEO VOLCAN LLAIMA ERUPCION
http://www.youtube.com/watch?v=i4sjI_1SQQQ&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=LF0dXZBJavE&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=LFPu9fEQ_oo

Magnetobiológia
Máme tu magnetizmus magmatického jadra planéty Zem. Môžeme ho sledovať prostredníctvom sopiek a lávy. Magmatické jadro planéty Zem má množstvo magnetických síl a to sily odpudivé a priťahujúce všetko do svojho jadra. Magmatické jadro je zdroj magnetizmu, ale aj elektrického prúdu. Tak isto neustále pulzujúcej energie ako z fotoaparátu, ktorý už 4 miliardy rokov fotí všetko živé, čo sa na planéte Zem robí. Šamanská kultúra vedela tieto pulzy zhromaždiť a veštecky ich vnímať a rozlišovať. Dokonca sú ezoterici, ktorí o sebe v sebe zhromažďujú tieto informácie, ktoré o nich magmatické jadro uložilo. Dnes už málokto dokáže komunikovať s týmito záznamami o histórii ľudstva. Potom tu máme magnetovec a meteority, ktoré môžu mať magnetizmus v sebe. A nakoniec sú tu umelo vytvorené magnety a to technologicky sa získa železo určitej čistoty a inými silnými magnetmi sa zmagnetizuje. V ľudskom tele sa magnetizuje všetko kovové a aj železo uložené ako zásoba v kostiach. Pokiaľ niekto pracuje s technickými magnetmi, tak sa postupne úplne zmagnetizuje. Je možné takýchto jedincov stretnúť. Pokiaľ máte odcvičené rané štádiá klinickej smrti, tak ich môžete vyhľadať aj na diaľku a prevziať si od nich zmagnetizovanie svojich kostí so zásobou železa.

Čiastočne sú mikro magnetizované kovové prvky a to rovno v mitochondriách, pretože v nich sa produkuje bioenergia.

Čím viac pracujete s magnetmi, tým viac sa kovové prvky v človeku magnetizujú. Aj terapie v magnetickom tuneli spôsobujú aspoň dočasnú magnetizáciu kovových prvkov a potom aj hemu ako stavebného materiálu červených krviniek.

Pokiaľ si predstavujete znovu a znovu, že vaše telo funguje ako množstvo magnetov, tak dosahujete určitý vyšší stupeň magnetizácie kovových prvkov vo vašom tele. Pokiaľ zo svojich predstáv v hlave a to ohňa, vzduchu, vody, zeme a snov produkujete predstavy magnetov a vkladáte ich do tela aj to vedie postupne k silnejšiemu magnetizmu.

No máme ešte jednu jedinečnú možnosť tvoriť dostatočne silnú magnetickú bioenergiu na základe prietoku bioenergie okolo úst. Prečo je tu také niečo ako biomagnet? A čo to vlastne je? V prvom rade si uvedomte pojem zakrpatené orgány z ľudského vývoja, o ktorých nehovorí medicína, ale evolučné vedy. Ide v oblasti úst o skupiny zakrpatených orgánov v podobe drobných buniek, ktoré boli v hlbokej histórii ľudstva (stovky miliónov rokov). Mali sme okolo úst a po tvári niečo ako dnešné niektoré druhy rýb, napríklad ako sumec fúzy alebo organické výbežky a boli nabité bioenergiou, vytvárali prirodzené biomagnetické pole. Meditačnou koncentráciou sa to dá aktivizovať a získať schopnosť produkovať silné biomagnetické pole. Tento fenomén sa presunul aj na obidve ruky. Ide o zápästné kostičky a niektoré z nich sú zakrpatené orgány pre tvorbu biomagnetického poľa – bioelektrického poľa a tiež je to liečivé. A niečo podobné je v oblasti päty nôh.

A ešte je tu jedna oblasť a to sú kostičky kostrče ako zakrpatený orgán z minulosti vývoja človeka. A tak isto je ich možno silou vôle a koncentrácie zobudiť a produkovať dosť silnú bioenergiu, viesť ju do špeciálnych buniek tváre a vytvárať celom zaujímavé magnetické pole. Prípadne sa nechať zasvätiť a otvoriť tento fenomén spiaci v našom tele ako tajomstvo minulosti.

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetobiology
http://en.wikipedia.org/wiki/Bioelectromagnetics
http://en.wikipedia.org/wiki/Bioelectrodynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_organ
http://en.wikipedia.org/wiki/Transcranial_magnetic_stimulati…

Kolená a lakte
Je tu k dispozícii zaujímavá technika a to prstami jednej ruky si spraviť akože filipínsku operáciu do oblastí kolien a lakťov. A vôbec vám nevadí, že to nebude naozaj, ale iba ako hókus pókus. Ale ezoterik uverí, že skutočne zázračne operuje. A práve treba uveriť v zázrak pri koncentrácii do kostí. Inokedy nemusíte veriť, ale táto technika uverenia v zázrak je tu jedinečná technika ako otvoriť prienik do kostí, usadiť sa tu a ozdraviť prostredie kostí.

http://en.wikipedia.org/wiki/Knee
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meniskus_(anatomie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Meniscus_(anatomy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Elbow
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_steh…
http://kulturistika.ronnie.cz/c-18080-kolenni-kloub-i-anatom…
http://www.celostnimedicina.cz/jak-si-zregenerovat-kolenni-k…
http://ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-katedry/biomech…
http://rungo.idnes.cz/pretizeni-iliotibialniho-traktu-dqc-/b…
http://www.nakole.cz/clanky/643-jak-se-zbavit-bolesti-kolen….
http://www.pasa.cz/stranka/17/koleno/
http://old.skaterock.cz/clanky/vzdln-44/koleno-879
http://www.ortopedie-traumatologie.cz/Taping-kolena
http://www.pasa.cz/stranka/9/tenisovy-loket-golfovy-ostepars…
http://ona.idnes.cz/na-tenisovy-loket-fyzioterapii-dng-/zdra…
http://www.dajamatova.cz/inpage/lokty/
http://www.ortopedie-traumatologie.cz/Tenisovy-loket-(epicon…
http://www.fotosearch.cz/fotografii-snimku/lidsk%C3%BD-loket…

Kĺby prstov
Masážou a koncentráciou na kĺby prstov sa vstupuje do kostného systému a tadiaľto sa aktivizujú. Je ti k dispozícii zaujímavá technika a to akože si prstami jednej ruky spraviť akože filipínsku operáciu. A vôbec vám nevadí, že to nebude naozaj, ale iba ako hókus pókus. Ale ezoterik uverí, že skutočne zázračne operuje. A práve treba uveriť v zázrak pri koncentrácii do kostí. Inokedy nemusíte veriť, ale táto technika uverenia v zázrak je tu jedinečná technika ako otvoriť prienik do kostí, usadiť sa tu a ozdraviť prostredie kostí.

http://en.wikipedia.org/wiki/Knuckle
http://www.lezec.cz/clanek.php?key=5341&nazev=lecba_a_r…
http://teorie.volejbal-metodika.cz/blok-zdravi/
http://www.ortopedie-traumatologie.cz/Rehabilitace-prstu-ruk…
http://www.ortopedie-traumatologie.cz/Endoprotezy-kloubu-prs…

Najmenšie rebro
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypochondrium
http://www.rightdiagnosis.com/sym/sudden_onset_of_right_hypo… http://www.wisegeek.com/what-is-the-hypochondrium.htm

Elektrická raja
Často som si kládol počas mnohých rokov otázku, čo to je hadia sila, čo je to prána a neustále som cvičil a hľadal túto silu v sebe. A nakoniec po mnohých rokoch som prišiel ku zakrpateným orgánom v ľudskom tele. Ide o drobné bunkové štruktúry po tele a predpokladá sa, že ich je skoro 200 a jedna oblasť sa nachádza na kostrči. Nejde o celú kostrč, ale iba o drobné kostičky na kostrči, ktoré niekedy v historickej dobe produkovali bioenergiu, ako je typické pre dnešného živočícha a to je raja morská. Pravdepodobne sme v histórii boli niečo ako elektrickí trilobiti a tak sme sa vedeli účinne brániť. Pokiaľ začnete skúmať indických jogínov, tak zistíte, že u špičkových jogínov sú zakrpatené orgány dosť veľké, ale často aj aktívne. U Európanov sú tieto zakrpatené orgány maličké a pasívne, ale meditáciou a koncentráciou sa dajú silne zobudiť a produkovať niečo ako silnú bioenergiu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_ray
http://en.wikipedia.org/wiki/Marbled_electric_ray
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_fish
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id15326/
http://zivazeme.cz/atlas-paryb/parejnok-elektricky
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Torpedo_marmorata

Glass harmonica
Prístroj zo sklenených častí, na ktorých sa hrá mokrými prstami. Pre nás je dôležité, že tieto zvuky vytvorené na skle ako rezonancia mimoriadne dobre prenikajú do kostí. Ezoterik praktizujúci reiki do kostí využije všetky druhy meditácií, ktoré mu dovolia preniknúť do kostí a usadiť sa tu vedomím. Dokázať túto oblasť osobne poznať, ozdraviť a potom s tým pomáhať ostatným.

http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_armonica
http://www.rozhlas.cz/mozaika/hudba/_zprava/sklenena-harmoni…
http://ivocerman.blog.idnes.cz/c/360106/Mozart-a-sklenena-ha…
http://glass.maxanderson.org/

VIDEO CRYSTALOPHONE GLASS
https://www.youtube.com/results?search_query=glass+armonica+…
https://www.youtube.com/watch?v=_XPfoFZYso8&list=PLsA2G…

Glass harp
Magnetický liečitel Mesmer, ktorý experimentoval s magnetmi a elektromagnetmi na sebe a na iných ľuďoch, používal pri otváraní vedomia do kostí a liečbe človeka aj hudobné efekty práve na sklenom materiáli. Ide v zásade o rezonancie, ktoré sú schopné prenikať do kostí a premosťovať ľudské neuróny a bunky kostí. A to potrebujeme na prienik do kostí ako soľ nad zlato.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cristal_baschet
http://www.tvrtm.cz/ve-sklenenem-mestecku-se-bude-hrat-na-at…

VIDEO CRISTAL BASCHET
https://www.youtube.com/results?search_query=Cristal+baschet

VIDEO GLASS HARP
https://www.youtube.com/watch?v=3rmFleYqNxw
https://www.youtube.com/watch?v=3rmFleYqNxw&list=RD3rmF…
https://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8
https://www.youtube.com/watch?v=47TGXJoVhQ8
https://www.youtube.com/watch?v=EgoaehDEBrU
https://www.youtube.com/watch?v=iXcaQm6Tn6I
https://www.youtube.com/watch?v=ptrxro5PCas

https://www.youtube.com/watch?v=aHRbTxazGX0
https://www.youtube.com/watch?v=7obBIEVZ9kM
https://www.youtube.com/watch?v=-Y1L0wVrpPQ
https://www.youtube.com/watch?v=gDm4IphrlYg&list=RDptrx…
https://www.youtube.com/watch?v=xBTPb1f56bg&index=4&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=FkjGkvPwdrw&list=RDptrx…
https://www.youtube.com/watch?v=t1iKKJuk_O8&list=RDptrx…

Holotropné reiki
Holotropné dýchanie vzišlo z predpokladu možnosti vyvolania iných stavov vedomia pomocou intenzívneho dýchania alebo naopak zadržiavania dychu . V najširšom slova zmysle je charakteristické pre mnoho rôznych prístupov, vrátane rôznych šamanských praktík, domorodých liečiteľských obradov, niektorých foriem hypnózy a iných psychoterapeutických a duchovných praktík.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Holotropn%C3%AD_d%C3%BDch%C3%A1…
http://en.wikipedia.org/wiki/Holotropic_Breathwork
http://www.grof-holotropic-breathwork.net/
http://holotropnidychani.cz/aspekty-holotropni-dychani/
http://zivotni-energie.cz/stanislav-grof.html
http://www.osud.cz/jak-jsem-dychal-holotropne
http://www.centrum-nesmen.cz/nesmen-holotropni-dychani.html
http://www.holos.cz/sluzby-aktivity/celostni-lecba-rozvoj-os…
http://probuzeni.blogspot.sk/2013/01/holotropni-dychani-pro-…

VIDEO HOLOTROPIC REIKI
https://www.youtube.com/watch?v=q0aYnr1squ4
https://www.youtube.com/watch?v=Buwff_vshcs&list=UUXfyY…
https://www.youtube.com/watch?v=FrsOco9Hbu0&list=PLCF13…
https://www.youtube.com/watch?v=8veXhlhXBjQ&list=PLnkBh…
https://www.youtube.com/watch?v=OWa5rzEOumQ

Röntgen kostí
Máme klasické dýchanie cez pľúca. Poznáte ho dobre. Sprevádza vás počas celého života. Potom je tu dýchanie cez kožu a je dôležité. Keď má človek popálené celé telo, v zásade to neprežije. Koža má mimoriadny význam pre telo v oblasti dýchania, ale aj spracovania chemických látok. Niektorým ľudom zlyhalo úplne trávenie v staršom veku a stravovali sa cez kožu a žili ďalej. Napojte sa na diaľku na takéto prípady, pokiaľ ovládate rané štádiá klinickej smrti.

Pozrieme sa na túto problematiku cez pohľad medicíny. Tá definuje magnetizmus aj ako aktivitu kyslíka v krvnom riečišti a rovno v bunkách tela. Ide o to, ako sa v pľúcach a v alveolách bude kyslík aktivizovať. Pokiaľ budete trénovať v hlave predstavy o tom, ako dýchajú vaše kosti, kostné bunky, okostica a chrupavky, tak dosiahnete, že kyslík v krvi naberie viacej elektrónov a sám bude vytvárať v krvi a bunkách magnetizmus. Podrobnejšie budem o tom písať na inom mieste Reiki školy.

Na dôvažok vaša predstava pri holotropnom dýchaní spôsobuje, že keď máte v hlave predstavu detských rúk, tak sa vo vašej hlave rozmnožuje táto predstava zo stoviek a tisícok predstáv rúk. Vy tieto predstavy dáte spolu a presuniete do oblasti pupku. A keď tu máte aktivizované v pupku a okolí embryonálne trávenie, tak môžete z tejto oblasti liečiť telo danej osoby alebo seba. Ale je to cesta aj k tvorbe energetických objektov pre majstrovské reiki.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Radiologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Radiology
http://atlas.mudr.org/Radiology-images-system-and-organ-Bone…
http://radiologieplzen.eu/klasicke-rtg-snimky/

VIDEO RÁDIOLÓGIA KOSTÍ
https://www.youtube.com/watch?v=F84RbXbqJcw
https://www.youtube.com/watch?v=PmvunT4azPQ
https://www.youtube.com/watch?v=4vJRh1VS-Xo
https://www.youtube.com/watch?v=yzgrd1j46uo
https://www.youtube.com/watch?v=MlXzS0BIHsY
https://www.youtube.com/watch?v=11HJMH5F2TA
https://www.youtube.com/watch?v=DibwxIDnVSg
https://www.youtube.com/watch?v=EOp9V4Z10U0&list=PL1F5A…
https://www.youtube.com/watch?v=z0-0a0rmcng&list=PL1F5A…

Železo v kostiach
Možno budete mať šťastie a stretnete nejakého lekára ortopéda, ktorý má silne otvorený prienik do svojich kostí. A ako sa hovorí, pre pripraveného a túžiaceho šťastie praje a takéto stretnutie vám uľahčí prienik do kostí a kostných buniek. Pokiaľ ovládate schopnosti súvisiace s raným štádiom klinickej smrti, môžete sa na takéto osoby napojiť na diaľku a znovu a znovu si preberáte zasvätenia od týchto osôb. Niekedy takéto osoby ani netušia, že svojím vedomím prenikajú do kostí a dokážu ich senzibilne ladeným ľuďom aktivizovať. Iný postup je v hlave tvoriť predstavy živlov a sny a z nich vyrábať kosti na základe röntgenových snímkov aj vlastných kostí. Ale keď nie sú, nevadí, stačia snímky iných ľudí a hlavne trpiacich rôznymi zlomeninami a inými druhmi ochorenia, hlavne tuberkulózou kostí.

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_skeleton
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferritin
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://en.wikipedia.org/wiki/Transferrin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myoglobin
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cytochrom_P450

VIDEO FERRITIN SKELETON
https://www.youtube.com/watch?v=NvNINrtE39g
https://www.youtube.com/watch?v=7Oz4F6fICU4
https://www.youtube.com/watch?v=VozNJppRk4A
https://www.youtube.com/watch?v=Dc-Mb6lpVgU

Železo v meteoritoch
V kostiach sa nachádza množstvo zásob biologického železa. Náš záujem je v tom, aby sme dosiahli cvičeniami alebo zasvätením jeho zmagnetizovanie medzi sebou, aby fungovalo ako kúsky magnetov. Magnet je vlastne kus železa, ktorý sa zmagnetizuje priložením silnejšieho magnetu. A tento magnet môžeme prikladať mnohokrát a dynamizovať magnetizmus magnetizovaného objektu. Niečo podobné dosiahnete stretnutím osoby, ktorá má túto oblasť kostí silne zmagnetizovanú. Alebo z predstáv živlov znovu a znovu tvoríte predstavu biomagnetu. Znovu a znovu vytvorený biomagnet v mozgu posielate do kostí. Môžete proces magnetizácie zrýchliť použitím magnetického tunela alebo iného magnetického prístroja. Stačí aj prítomnosť extrémne magnetizovaných materiálov, ktoré sa používajú v priemysle a boli špeciálnym spôsobom vyrobené. Zmagnetizované zásoby železa slúžia na tvorbu hemu, ktorý je súčasťou červených krviniek a potom sú magnetické aj červené krvinky a fungujú znamenite. Teda je to aj liečivý fenomén a výrazne silný.

http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_meteorite
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Iron_meteorites
http://en.wikipedia.org/wiki/Campo_del_Cielo
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_York_meteorite
http://en.wikipedia.org/wiki/Elbogen_(meteorite)

Katakana znaky
Skúšajte sa na diaľku napojiť na osoby, ktoré sa počas svojho života venujú zberu a opracovaniu meteoritov či už kovových, alebo minerálnych. Takéto osoby celkom slušne prenikli do svojich kostí a vyvolali v nich zvláštne stavy. Má to na svedomí kontakt s meteoritmi z rôznych častí našej slnečnej sústavy. A o to tu ide aj takýmto spôsobom aktivizovať svoje kosti. U týchto jedincov sa lepšie kumuluje bioenergia okolo kostí, má silu rotovať a dynamizovať sa a to chceme dosiahnuť. Zase si dávate do mozgu predstavy o kozme a z týchto predstáv do seba vyrábate svet meteoritov ako jedinečnú komunikáciu s kozmom.

http://en.wikipedia.org/wiki/Katakana
http://en.wikipedia.org/wiki/Hiragana
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_typographic_symbols
http://brng.jp/50renshuu.pdf
http://147.32.8.168/?q=jap/kana

Pridaj komentár