Reiki znaky a ich vznik v organizme človeka na základe medicínskych poznatkov. K tejto problematike patrí aj schopnosť tvoriť pomocou automatickej kresby rôzne znaky, geometrické tvary a tiež celé kresby. Zaoberám sa tu aj problematikou patológie osobnosti a možnosti cez túto patológiu prenikať do hlbších procesov v ľudskej mysli.
Naďalej razím trend, že Reiki systém musí byť na začiatku precvičený vo vnútri ľudského organizmu. Teda aktivizujú sa koncentráciou bioenergetické centrá v ústnej dutine. Po podrobnejšom prieskume už skôr v prednom mozgu v oboch častiach sa nachádza vývojovo staršia oblasť. Je to drobný kúsok tak ako u rohov spánkových lalokov, toto centrum je tesne hore za ušami. Z toho centra ide bioenergetický vzruch do zubov. Ďalšie prirodzené bioenergetické centrum je v rohoch spánkových lalokov a tiež sa vývojovo staré centrum nachádza v prvých častiach mozočku. Ďalšie centrum sa nachádza v oblasti pupku. Z hľadiska medicínskeho ide o oblasť brušného mozgu. Brušný mozog začína v oblasti žalúdka a ide cez celý systém hrubého a tenkého čreva. Je to vlastne spleť neurónových pavučín a zhlukov neurónov. Toto by bolo dokonalejšie a presnejšie vyjadrenie Reiki centier prvej úrovne.


Na aktivizáciu týchto prirodzených centier v ľudskom organizme je potrebné sa do týchto centier skoncentrovať a koncentráciu tu aj udržať. K tejto koncentrácii treba pridať aj sugeráciu na fyzicky namáhavý pohyb alebo aktivitu, pri ktorej prekonávate sami seba a idete za hranice možností vlastných svalov. Sugerácia takéhoto pohybu musí byť čo najživšia a je potrebné uveriť, že ste vzpierač ťažkých váh. Práve prekonávate osobný rekord. Pri takejto sugerácii a koncentrácii sa z danej oblasti šíria silné podnety, ktoré v organizme vyvolávajú pocit elektrického prúdu, ťažoby, ale aj horúčavy. Keď máte tieto centrá dostatočne otvorené a ste v stave osobného sebectva, tak bioenergia z organizmu neodteká, ale zostáva v organizme. Tak isto je treba si uvedomiť zásadný rozdiel medzi klasickým Reiki, ktoré sa v organizme liečiteľa nevytvára, ale hromadí sa na diaľku zosávacím mechanizmom. Takýto klasický Reiki systém je dnes súčasťou bežných zasvätení u všetkých dnešných Reiki zasväcovateľov. Ja osobne zatiaľ precvičujem a preferujem systém „neliečim druhých, ale iba seba samého“. V neskorších zasväteniach dôjde k zasväteniu na zosávanie bioenergie zo živých zdrojov nech sú kdekoľvek na svete. To je súčasná logická schéma Reiki pre seba. Môj systém môžu prijať aj tí, ktorí majú klasické zasvätenie Reiki I. II. a III. Len je potrebné obmedziť prítok cudzej energie a držať si myšlienku sebectva. Liečim iba seba samého a nikoho iného. V tomto psychickom stave bioenergia neuteká z vášho tela. Ideálne je Reiki vlastného sebectva pestovať pri aktívnom pohybe ako je masérstvo, vzpieranie alebo iné druhy športov. Toľko teoretická úvaha, ako systém Reiki funguje. Poďme však k problematike Reiki znakov.
Už v predchádzajúcich príspevkoch som spomínal, že som si z celosvetovej siete stiahol znaky Reiki a nechal som ich precvičovať Reiki zasvätencom. Týchto Reiki znakov je aspoň 60. Nechal som si ich prefotiť na papier a aj ja osobne sa usilujem s Reiki znakmi pracovať. Najvhodnejší spôsob je znaky včleniť do systému vizualizácie rúk, chodidiel, očí a obrazu ucha. Vizualizujete napríklad ruku, ktorá má v oblasti dlane čiary života. Z týchto čiar života spravíte prirodzene niektoré znaky Reiki. Tak isto si môžete predstavovať, ako v predstave ruky kreslí niektorý zo základných znakov Reiki. Alebo namiesto obrázkov rúk, chodidiel, očí a uší si vytvoríte niektorý znak Reiki. To sú tie najjednoduchšie možné cvičenia so znakmi Reiki, ktoré je skutočne dobré absolvovať.
Snažím sa celú oblasť Reiki preskúmať dôslednejšie. Potrebujem stanoviť pre Reiki znaky medicínsky základ vychádzajúci z niektorého druhu patológie a chorobnosti. Najlepšie do schémy znakov Reiki zapadá choroba zvaná skleróza multiplex. Mám na to niekoľko zistených a overených argumentov. Všetci, čo kreslia rôzne obrazce a piktogramy, majú chorobu zvanú skleróza multiplex. Tak isto u kabalistov alebo veštkýň, ktorí inklinujú k vešteniu pomocou značiek, nachádzam hromadne odumreté alebo nefunkčné bunky v šedej kôre veľkého mozgu, ale aj mozočku, stredného mozgu a miechy. Všetci svorne inklinujú k ezoterike znakov, značiek, geometrických tvarov a piktogramov. Do tejto kategórie spadajú aj znaky Reiki. Priam ukážková je v tomto smere knižka Anjeli Atlantídy. Z nácviku Čakrovej školy je známe, že keď totálne utíšime drobné neurónové bunky v strede miechy, tak dostaneme postavy anjelov alebo bytostí s mnohými rukami, nohami, hlavami alebo s inými početnými časťami tela. Pokiaľ si do tejto oblasti vsugerujeme sklerózu multiplex, tak sa otvorí cesta k automatickej kresbe, ktorou sa dá vyjadriť skoro všetko a aj bioenergia Reiki, ktorá v tele vzniká. Skleróza multiplex je ochorenie, pri ktorom dochádza k deštrukcii svalov, buniek mozgu, miechy, ale aj kostí. Po kvalitnej sugerácii máte chuť všetko vyjadrovať pomocou určitých znakov. Knižka Anjeli Atlantídy môže byť učebnicou pre nácvik Reiki systému znakov. Na začiatku sa treba naučiť otvoriť 4 energetické centrá vo vlastnom organizme. Potom sa naučiť koncentrovať do miechy a tu si vsugerovať chorobu sklerózu multiplex. Viem, že to môže byť pre niekoho nepríjemná predstava. No kto chce ovládať Reiki znaky, prekoná aj túto bariéru. Jednoducho Reiki energiu a Reiki systém prepojí na sklerózu multiplex, anjelov a automatickou kresbou vytvárané Reiki znaky, ktoré vyjadrujú Reiki energiu alebo Reiki stav. K tomu všetkému možno pridať aj zvukovú podobu Reiki znakov. Pri skleróze multiplex dochádza k poškodeniu aj sluchu a možno počuť aj zvukovú podobu bioenergie a Reiki znakov.
Verím, že som vám dostatočne pootvoril rozumový prístup k Reiki systémom a ich možnostiam, ktoré môžete využiť pre seba. Nezabúdajte na heslo dňa: Načo liečiť druhých, je lepšie liečiť seba. Majte radi svoje sebectvo. Sebci sú zdravší a dlhšie žijú. Všetko s mierou.

Pridaj komentár